29
06 2015
1648

SFS va deveni cea mai prietenoasă instituție în stat, - susține Ion Prisăcaru, șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

în interviul acordat portalului monitorul.fisc.md cu ocazia aniversării a 25-a de la crearea instituției.

Serviciul Fiscal de Stat a fost format chiar înainte de proclamarea independenței RM. Care sunt, în opinia D-voastră, principalele realizări ale Fiscului în acest pătrar de secol?

Nici un stat nu poate exista, dacă nu dispune de un sistem fiscal bine organizat și o administrare fiscală eficientă. Cred că acesta a fost motivul fondării instituției, anterior proclamării independenții Republicii Moldova.

Dacă e să vorbim despre realizări, însăși faptul că instituția a fost funcțională timp de 25 de ani deja este o realizare. În această perioadă Serviciul Fiscal de Stat și-a onorat obligațiunile, concentrîndu-și atenția și eforturile pe acumularea veniturilor la buget, ce a permis Guvernului să implementeze politici de dezvoltare social-economice, iar țării – să nu intre în insolvabilitate, să avanseze pe calea, pe care și-a propus-o, semnînd Declarația de Independență, pe calea progresului. Noi toți suntem maeștri în a critica. Însă, ce nu s-ar spune, lucrurile s-au schimbat în 25 de ani. Moldova s-a mișcat înainte pe toate dimensiunile – economică, educație, sănătate, asistență socială.

Ați avut ocazia să fiți la conducerea Fiscului, atunci, cînd instituția făcea primii pași spre afirmare. După mai mulți ani, ați revenit în această funcție. Cum au evoluat lucrurile, ce schimbări de esență au intervenit în relația funcționarilor fiscali cu plătitorii de impozite și taxe? Care sunt provocările în acest sens?

Am activat din primii ani de existență a instituției, la început în teritoriu, în cadrul Direcției financiare a municipiului Bălți, care pe atunci avea și funcția de acumulare a veniturilor la buget, apoi, în anii 1990-1994 – în calitate de șef al IFS pe mun. Bălți. Mai apoi, în anii 1994-1998, în calitate de șef adjunct al IFPS, iar după o jumătate de an, în funcția de șef al IFPS. La acea etapă se elaborau actele legislative, ce se referă la fiscalitate, și actele normative pentru punerea în aplicare a legislației.

Am fost chiar printre autorii Legii privind Bazele sistemului fiscal, compartimentul ce ține de administrarea fiscală, atribuțiile instituției și instrumentele necesare pentru acumularea veniturilor la buget. Lipsa de experiență ne făcea să privim lucrurile doar din punctul de vedere al acumulării impozitelor, corectitudinii calculării și achitării acestora. Pe atunci Fiscul era mai mult o instituție de control a statului asupra veniturilor, obținute de agenții economici și contribuabilii persoane fizice, cu pîrghii represive.

Practica amintea de metodele din perioada sovietică, de care ne despărțisem nu prea demult. De pe atunci se simțea necesitatea implementării unui sistem informațional. În 1998 acest sistem a fost creat și, nu știu de ce, dar îl utilizăm și astăzi, numai că s-au adăugat la el peste 30 de servicii, pe care le oferim contribuabililor. Astăzi accentele s-au schimbat esențial, funcțiile instituției, ale angajaților noștri rezidă în acordarea de ajutor contribuabililor, ca ei să-și onoreze obligațiunile față de buget sau, ca să utilizăm expresia ce s-a afirmat și la noi, — să se conformeze voluntar.

Nu se mai mizează pe controale și sancțiuni, rolul Fiscului e să ajute contribuabilului să conștientizeze necesitatea de a plăti corect și la timp impozitele și taxele la buget. Iar controalele la contribuabili se efectuează doar în bază de risc. Tehnologiile informaționale implementate ne-au permis să monitorizăm la distanță activitatea contribuabililor, mă refer la agenții economici, să-i evidențiem pe cei cu risc sporit de evaziune fiscală.

Dar în atitudinea plătitorilor de impozite și taxe s-au produs, în acești ani, schimbări? Au conștientizat ei că sunt contribuabili?

Sunt schimbări foarte mari. Inclusiv, determinate de faptul că s-au modificat și condițiile în care activează contribuabilii. De exemplu, contribuabilii, agenți economici, tot urmare a implementării tehnologiilor noi – pot, în genere, să nu viziteze IFPS sau inspectoratele teritoriale, unde, de obicei, sunt deserviți. Au fost lansate mai multe servicii informaționale, inclusiv electronice, care au diminuat contactul dintre funcționarul fiscal și contribuabil.

De exemplu, Contul curent contribuabilul și-l poate verifica prin internet, poate vedea ce plăți au fost efectuate, dacă sunt restanțe, a devenit popular printre agenții economici serviciul „e-Factura”, de asemenea, on-line pot fi procurate din oficiu formularele pentru diverse dări de seamă. A crescut și spiritul civic al contribuabililor, al societății în ansamblu. Sunt, desigur, rezerve, dar spirtul civic este în creștere și acest fapt este demonstrat și de sporirea încasărilor la buget. Totodată, numărul controalelor s-a redus esențial.

Numai anul trecut, față de 2013, numărul controalelor a fost diminuat cu 20 la sută, adică cu 15 mii de controale mai puțin, fiecare al cincilea control nu s-a efectuat. Însă, în primele cinci luni ale anului 2015 s-a reușit a mai micșora numărul controalelor cu alte 24% față de 2014, adică cu 4,5 mii controale mai puțin. Dar de lucru mai este mult, deoarece aproximativ tot atîtea controale, din totalul celor efectuate, s-au dovedit ineficiente. S-a dat greș la aprecierea riscurilor, drept urmare bugetul nu a avut de cîștigat, iar agenții economici au fost deranjați.

La 4 decembrie 2014 SFS a aprobat metodologia de estimare a decalajului fiscal. În premieră va fi calculat în țara noastră acest decalaj, care, potrivit estimărilor prealabile ale unor experți independenți, este unul considerabil. La ce etapă se află activitățile în acest sens?

Da, este o premieră. Foarte mulți experți estimează, dar am vrea să ne pună la dispoziție și metodologia calculării acestui decalaj. S-a spus că acesta ar constitui, la nivel de economie națională, 60 la sută, alții sunt mai moderați și susțin că decalajul ar constitui 40 la sută. Eu v-am mai spus, în alt interviu, că, venind a doua oară în acest post, am apelat la mediul academic, în primul rînd la instituțiile științifice, finanțate de la buget, să elaboreze metodologia de calcul a decalajul fiscal și o metodologie de estimare a riscurilor de evaziune fiscală. Dar reacții nu au fost. Și, atunci, am încercat noi, cu forțele proprii, să efectuăm calculele, luînd în considerație experiența altor țări.

Am estimat acest decalaj pe domeniul alimentației publice, acesta constituind 45 la sută. Vă închipuiți ce rezerve există. Dar ar fi foarte interesant să cunoaștem mărimea decalajului fiscal la nivel de alte ramuri, la nivel de economie națională, la nivel de unități administrativ-teritoriale, în special, în lumina autonomiei financiare a autorităților publice locale de la 1 ianuarie 2014. Și, nu în ultimul rînd, ne interesează decalajul fiscal pe diverse categorii de impozite și taxe – T.V.A., impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe venitul persoanelor fizice. Pentru aceasta este necesar un produs informațional, atunci calculele vor fi efectuate automat. Ar fi bine ca Guvernul să formuleze o comandă socială pentru una din instituțiile științifice, pe care le susține de la buget.

Va fi necesară alocarea unor mijloace suplimentare, dar merită, pentru că acestea se vor recupera. Și metodologia ar putea fi utilizată nu doar pentru calcularea decalajului fiscal. Dar și pentru evaluarea contrabandei, economiei tenebre, decalaje sunt și în achitarea contribuțiilor sociale obligatorii.

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului. În ce măsură, credeți, împărtășesc aceste cuvinte înaripate angajații Fiscului? Și, principalul, în ce măsură sunt implementate de ei în activitatea de toate zilele?

Nu este un slogan declarativ, mai degrabă este un ghid de acțiune pentru toți angajații Fiscului. Și acest fapt este confirmat de rezultatele sondajului efectuat de Transparency Internațional, de alte organizații neguvernamentale, printre angajații noștri și printre contribuabili. O asemenea abordare este susținută masiv și de unii și de alții, în proporție de circa 90 la sută. Nu sancțiunile disciplinează contribuabilul, dar eforturile depuse pentru a înțelege de ce este necesar să fie achitate impozitele. Și iarăși revenim la conformarea fiscală voluntară.

În afară de aceasta noi am pus la dispoziția contribuabililor mai multe servicii, inclusiv electronice, pentru a reduce la minim contactul cu funcționarii fiscali, a elimina factorul uman în relația fisc – contribuabil. Deseori sunt întrebat dacă nu va indisciplina acest mod de relații pe plătitorul de impozite. El nu mai este chemat la fisc, nu tremură, numărul controalelor, precum spuneam, este în diminuare. Nu cred. Cele mai bune și mai durabile rezultate le avem atunci cînd o persoană conștientizează rolul său de contribuabil.

Ne spun și partenerii noștri străini cu care colaborăm, care ne ajută – din Suedia și alți parteneri. Recent am lansat un proiect-pilot în cîteva raioane, pe care l-am numit convențional „Sectorizare”. E vorba de numirea unui inspector, mai bine zis a unei persoane, care monitorizează situația într-un sector al orașului, raionului, cîți agenți economici sunt, cu ce probleme se confruntă, cum activează ei și cum achită impozitele la buget.

El nu face controale, nu aplică sancțiuni, este un sfătuitor pentru agentul economic referitor la plățile, pe care trebuie să le achite la buget, în ce perioadă, cum procedeze corect, căci doar nu toți cei care nu plătesc impozitele sau le plătesc incomplet o fac din rea-credință. Mulți nu cunosc cum trebuie s-o facă. Am stat recent de vorbă cu șeful Inspectoratului fiscal teritorial de la Cahul, care mi-a spus că nici nu ar fi știut niciodată despre unii contribuabili, că ei există.

Unii s-au înregistrat oficial, au devenit antreprenori cu acte în regulă. Plătesc impozite și își desfășoară activitatea în liniște, se pot concentra asupra dezvoltării afacerii. Așteptăm și alții să le urmeze exemplul.

Aveți dreptate cînd afirmați că nu toți cei care nu plătesc impozitele și taxele la buget sunt rău intenționați. Se întîmplă, deseori, să nu-și respecte obligațiunile față de buget pentru că nu cunosc legislația, sunt prost informați. Se simte în societate o lipsă acută de îndrumare, scrise într-un limbaj accesibil, ca omul să înțeleagă, ce se cere de la el. Ce se face în acest sens, adică s-au făcut și se fac multe, dar ce noutăți aveți?

În vederea soluționării acestei probleme noi lucrăm destul de eficient. Doar un exemplu. Recent a fost lansat serviciul „Diseminare mesaje”. Noi transmitem, la solicitarea agentului economic, toate informațiile legate de calcularea și achitarea impozitelor. Și aceasta pentru diferite categorii de subiecți – de exemplu, sunt informații pentru directorii întreprinderilor, șefii serviciilor financiare și contabili, pentru angajați.

Totodată, consultăm opiniile contribuabililor referitor la unele modificări și completări ale legislației fiscale, prin intermediul serviciului „Scriem Codul fiscal”. În ansamblu, doar pe parcursul anului trecut și anul curent au fost lansate 35 de servicii pentru contribuabili. Sunt elaborate diverse materiale informative scrise, pe care le transmitem în teritorii, activează eficient Centrul de apel, care oferă operativ răspunsuri la întrebările contribuabililor.

Transpunerea în fapt a prevederilor Acordului de Asociere, semnat cu UE, și a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, parte a primului, a fost anunțată de către guvernare prioritatea numărul 1. Cu referire la Fisc, care sunt obiectivele imediate și pe termen mediu și lung în acest context?

Fiecărei instituții îi revin un șir de activități pentru ca economia noastră să se racordeze la standardele europene, să se modernizeze. În ceea ce se referă la compartimentul fiscalitate, nu doar de administrare fiscală, obiectivele ar fi eficientizarea legislației fiscale, consolidarea și unificarea unor impozite, reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Aici mă refer la elaborarea unui nou Cod fiscal, care ar asigura predictibilitatea, transparența, siguranța, echitatea și claritatea politicilor fiscale. Se examinează posibilitatea de introducere a cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice, precum și a unei taxe/impozit de lux pentru persoanele fizice cu venituri mari.

Ceea ce facem noi, adică instituția noastră, și vom continua să facem este simplificarea procesului de raportare fiscală și lansarea unei platforme unice de raportare la IFPS, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurării în Medicină și Biroul Național de Statistică. Contează foarte mult pentru noi să fie excluse activitățile improprii din competențele Serviciului Fiscal de Stat. Lucrăm la implementarea „Contului unic” de achitare a obligațiilor fiscale și a SIA „Sistemul de management al cazurilor” și, bineînțeles, la promovarea sistemului de declarare, raportare fiscală și achitare electronică.
Cum va fi Serviciul Fiscal de Stat peste un an? Dar peste 3, 5, 10 ani? Cum îl vedeți D-voastră și care, credeți, sunt așteptările contribuabililor, societății în ansamblu?

Ne dorim ca autoritatea fiscală națională să devină mai eficientă și mai prietenoasă contribuabililor. Avem exemplul partenerului nostru de dezvoltare – Agenția Fiscală Suedeză -, considerată de către cetățenii Suediei cea mai prietenoasă și mai transparentă instituție în stat. Eficiența instituției noastre, sperăm, va spori esențial după aprobarea proiectului de Lege privind reformarea SFS, care prevede unificarea tuturor subdiviziunilor într-un tot întreg, obținerea unei independențe mai mari în luarea deciziilor și, eventual, competența de a aplica operativ unele sancțiuni, dacă aceasta o cere situația. Deseori, pînă ajung dosarele să fie examinate în judecată, agenții economici, care încalcă brutal legislația, se dedau la scheme complicate de evaziune fiscală, dispar. Sperăm, că acest proiect de lege va fi examinat și adoptat de către Parlament pînă la finele acestei sesiuni.

Și, în încheiere, cred că în legătură cu acest frumos jubileu de 25 de ani ați pregătit o surpriză. În orice caz, angajații Fiscului, care vă cunosc mai bine o așteaptă. Ați pregătit, într-adevăr, o surpriză?

Vom utiliza acest moment aniversar pentru a promova instituția, invitînd la evenimentele preconizate cu această ocazie contribuabilii, publicul larg. În privința surprizelor. Lucrăm mai demult pentru ca instituția noastră să aibă însemnele ei. SFS are drapel, are stemă, o să lansăm o publicație despre istoria Fiscului, despre oamenii care și-au dedicat viața acestei profesii importante de funcționar fiscal. Avem nevoie și de un imn. Lucrez asupra textului, poate că reușim să avem și imnul nostru, al SFS. Și, bineînțeles, vom menționa pentru activitatea desfășurată, pentru devotament profesional pe toți acei angajați, care o merită.

Mulțumesc pentru interviu, la mulți ani și la tot mai mulți bani pentru buget

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.