02
10 2015
977

IFS pe mun. Chișinău aplică sechestru pe mărfurile comercializate ilicit

În perioada 29-30 septembrie 2015, IFS pe mun. Chişinău a desfășurat acţiuni orientate spre combaterea comerţului stradal ilicit, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin Lege. În rezultatul controalelor fiscale s-au stabilit 108 cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite procese-verbale conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM, și fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 324,0 mii lei. Urmare a acţiunilor întreprinse, în 10 cazuri au fost ridicate obiectele care au servit la săvârşirea contravenţiei (haine, mărfuri industriale, produse de igienă ş.a), în valoare totală de 76 663 lei şi transmise pentru examinare după competenţă instanţelor de judecată. Ținând cont de faptul că rezultatele controalelor denotă amplificarea activităţii ilicite de comerţ stradal, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară astfel de activităţi, cu scopul conformării benevole a acestora cerinţelor legislaţiei în vigoare. Totodată, vă informăm că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.