06
10 2015
1223

IFS pe mun. Chișinău: eforturi de neadmitere a încălcărilor legislației fiscale

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 02 octombrie 2015 funcționari fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au desfășurat un șir de acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta Centrului Comercial „Zorile” din mun. Chişinău, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În rezultatul a 15 controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislației fiscale, respectiv:
  • 7 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 4 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 7 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 90,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 11,0 mii lei. Ținând cont de încălcările stabilite în rezultatul controalelor fiscale efectuate, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat vor fi orientate și în continuare spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta centrelor comerciale din mun. Chişinău, cu scopul conformării benevole a acestora cerințelor legislației în vigoare. Totodată, reamintim că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încrederea și susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.