02
02 2015
1246

1. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hîrtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viaţă integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către “Cumpărător”, data primirii acestora de către “Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a primei semnături digitale sau electronice de autentificare – moment ce determină şi apariţia dreptului la trecere în cont a TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(6) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.