02
12 2021
324

Costurile în subsectorul pomicol: actul de consum al materialelor

Orice agent economic care practică activitate de antreprenoriat, inclusiv cei din sectorul agricol, obligatoriu trebuie să confirme documentar toate costurile (expresia valorică a resurselor utilizate) pentru justificarea producerii acestora. Ținând cont de faptul că îngrijirea şi întreținerea plantațiilor pomicole se asociază cu o multitudine de costuri, dintre care cele mai semnificative se referă la resursele utilizate din componența activelor curente și costurile aferente retribuirii muncii angajaților, venim în sprijinul producătorilor agricoli cu articolul „Perfectarea documentară a costurilor în subsectorul pomicol”.
 

Acesta este publicat în ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”. Igor Balan, autorul articolului, afirmă că documentele justificative, de regulă, au forma unor blanchete întocmite atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică şi servesc drept o confirmare juridică a realizării efective a operațiunilor economice privind utilizarea după destinație a valorii materialului de plantat, fertilizanților, mijloacelor de uz fitosanitar, combustibilului pentru funcționarea utilajului și tehnicii agricole, calcularea remunerațiilor, finisarea procesului de recoltare etc
. Pentru îndeplinirea acestei funcții extrem de importante documentele primare trebuie să conțină, în conformitate cu Legea nr. 287/2017, un şir de elemente obligatorii.

 
Organizarea argumentată a contabilității costurilor în subsectorul pomicol necesită, în primul rând, ajustarea contabilității primare la cerinţele managementului modern şi condiţiile actuale de utilizare a resurselor disponibile. În acest context o importanţă primordială revine optimizării arhitectonicii documentelor justificative şi raţionalizării conţinutului acestora – acţiuni care se pot solda cu elaborarea unor formulare distincte proprii, formalizate și incluse în mod obligatoriu în Politicile contabile ale întreprinderilor agricole, cu reducerea concomitentă a numărului de elemente învechite sau care nu sunt necesare (cu excepția celor prevăzute de Legea nr. 287/2017) privind elucidarea operațiilor economice şi acomodarea maximă la exigențele prelucrării automatizate.
 
Autorul consideră oportună unificarea mai multor formulare, de exemplu, actul de consum al semințelor şi materialului de plantat - pentru casarea valorii materialului de plantat; actul de consum al îngrășămintelor minerale, organice şi bacteriene, chimicalelor şi erbicidelor - pentru casarea valorii fertilizanților și mijloacelor de uz fitosanitar etc., ce nu numai va simplifica utilizarea documentelor ce vizează casarea bunurilor material, dar, totodată, va asigura comparabilitatea datelor şi corelarea elementelor existente.
 
În articol este prezentat și modelul unui formular unic, universal de document justificativ – actul de consum al materialelor, proiectul căruia, elaborat de autor, este propus spre utilizare.
 
Pentru a examina acest articol, aveți nevoie de unul dintre cele trei abonamente propuse de PP „Monitorul Fiscal FISC.md”. Pachetul optim pentru Dvs poate fi selectat aici, iar alte informații extrem de utile pentru ținerea corectă a evidenței contabile și a regimului fiscal aplicat le puteți găsi în rubrica noastră permanentă Sectorul agrar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.