Monitorul SFS

SFS a întreprins măsuri de prevenire şi combatere a comerţului ilicit cu produse din tutun

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară continuu măsuri de combatere a comerțului ilicit cu articole din tutun și țigări electronice prin efectuarea regulată a controalelor fiscale și  prin metoda verificării operative a persoanelor care postează anunțuri și comercializează articole din tutun și produse conexe, inclusiv țigări electronice, prin intermediul platformelor online.Pe parcursul anilor 2022-2023 au fost identificate 1 128 de conturi de utilizatori ai platformelor online și rețelelor de socializare, care au publicat anunțuri de comercializare a produselor din tutun și țigări electronice, fiind întocmite 544 procese verbale cu privire la contravenție și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 909 000 lei.


Tot în această perioadă, SFS a recepționat multiple sesizări, inclusiv de la organele de drept, privind comercializarea de către mai multe unități comerciale a țigaretelor fără timbru de acciz. Astfel, în rezultatul măsurilor întreprinse au fost aplicate sancțiuni conform prevederilor ar.262 din Codul Fiscal la 15 contribuabili în sumă totală de 470 000 lei.

 

Urmare a controalelor fiscale, în luna curentă au fost sancționate 23 persoane fizice, care practică comerțul on-line al țigărilor prin intermediul rețelelor de socializare și portaluri de anunțuri sau în zonele adiacente piețelor comerciale autorizate din mun. Chișinău, fiind întocmite procese verbale administrative și aplicate sancțiuni prevăzute de Codul Contravențional în sumă totală de 44000 lei.

 

De asemenea, în luna octombrie, curent au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative de comun cu Serviciul Vamal la 15 subdiviziuni ce aparțin unui agent economic, în urma cărora a fost identificată comercializarea țigărilor electronice în lipsa timbrului de acciz, a documentelor de proviniență a mărfurilor și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de casă și de control.

 

Urmare a modificării legislative în anul 2023, reiterăm că începând cu 1 octombrie 2023 produsele conexe accizate menționate supra pot fi comercializate doar cu timbru de acciz sau timbru de consum.

În acest context, în scopul evitării situațiilor de sancționare, Serviciul Fiscal de Stat, recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar în vederea respectării prevederilor legislației în vigoare prin utilizarea echipamentelor de casă și control la decontările bănești în numerar cu populația și angajatorii, declararea conformă a veniturilor și obligațiilor fiscale corespunzătoare.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

445 vizualizări

Data publicării:

26 Octombrie /2023 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

comerţ ilicit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon