Știri

SFS anunță despre aprobarea unui nou formular al Dării de seamă privind taxa pentru poluarea mediului

Serviciul Fiscal de Stat informează despre aprobarea unui nou formular al Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, reieșind din modificările efectuate în Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului.

 

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.93 din 09.10.2023, a fost aprobată Darea de seamă și Instrucțiunea de completare privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED23). Prevederile Ordinului respectiv sunt aplicabile pentru perioadele fiscale începând cu luna octombrie 2023, inclusiv.

 

Pentru perioadele fiscale de până în luna septembrie 2023 inclusiv, obligațiile aferente taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, se declară conform formularului POLMED 17, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.5/2017.

 

Obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care produc, importă, procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:

  • mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Legea nr.1540/1998;
  • ambalajul fabricat din plastic, lemn, hârtie, carton, sticla, metale (inclusiv aluminiu) și/sau compozit (clasificate la pozițiile tarifare 3923, 4415, 4819, 7010, 7310, 7311 00, 7606 12, 7612, 7613 00 000) ce conține produse.

 

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se semnează de către conducătorul si contabilul-șef ai subiectului impozabil și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stabilite la art.187 alin.(21) din Codul fiscal:

 

  • lunar până la data de 30 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea de seamă – de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau nu sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum si pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998.
  • anual pană la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune – de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate in Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, ce fac obiectul reglementării responsabilității extinse a producătorilor.

 

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului conține 3 tabele, în care se reflecta obligațiile aferente taxei după cum urmează:

 

  • în tabelul nr.1: Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998;
  • în tabelul nr.2: Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sunt înregistrați ca sistem individual;
  • în tabelul nr.3: Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sunt înregistrați ca sistem individual.

 

În scopul declarării obligațiilor aferente taxei pentru ambalaje de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sunt înregistrați ca sistem individual pentru anul 2023, obiectivele de valorificare se vor calcula în baza cantității de ambalaje care vor fi puse la dispoziție pe piață începând cu luna octombrie 2023.

 

Mai multe detalii puteți consulta în articolul Principalele modificări operate la capitolul taxa pentru poluarea mediului. Substituirea formularului POLMED 17 cu POLMED 23

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1075 vizualizări

Data publicării:

17 Octombrie /2023 09:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

taxa pentru poluarea mediului

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon