monitorul fiscal FISC.md Nr.5(68)

August 2021

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon Asociația de coproprietari în condominiu și impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative
icon Staţiile de alimentare cu combustibil și taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor
icon Последствия осуществления патентообладателем торговли без документов о происхождении товаров
icon Исчисление сбора за пользование автомобильными дорогами для грузопассажирских автомобилей
icon Налог на недвижимость в случае не сданного в эксплуатацию жилого дома
icon Regimul fiscal în cazul livrărilor scutite de TVA
icon Impozitarea veniturilor obținute de către un rezident de la un nerezident
icon Venitul sub formă de dobândă și scutirea personală
icon Gospodăria țărănească și repartizarea în avans a profitului înregistrat pentru anul de gestiune
icon Persoana juridică are premiu în cadrul campaniei promoționale organizate de altă întreprindere. Regimul fiscal și modul de reflectare
icon Întreprinderea rezidentă a RM procură imobil de la o persoana fizică nerezidentă: determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit
Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii
icon Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă
icon Порядок использования остатков типографских бланков накладных, а также серий и диапазонов номеров для их самостоятельной печати
icon НДС при изменении цены продажи амортизируемого основного средства по цене ниже балансовой
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon