monitorul fiscal FISC.md Nr.6(47)

Octombrie 2018

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Reforma fiscală: Modificări la capitolul impozitului pe venit
icon Reforma fiscală: Modificări la aplicarea TVA
icon Reforma fiscală: Efectuarea controlului, aplicarea amenzilor și penalităților. Partea I
icon Reforma fiscală: Efectuarea controlului, aplicarea amenzilor și penalităților. Partea II
icon Reforma fiscală: STOP Controalele fiscale pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018, cu unele excepții
icon Reforma fiscală: Procedura și condițiile de declarare voluntară a mijloacelor bănești
icon Reforma fiscală: Evaziunea fiscală
icon Reforma fiscală: Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)
icon Reforma fiscală: Repatrierea de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe
icon Reforma fiscală: Amendamente la Codul fiscal
icon Reforma fiscală: Comunicarea actelor SFS
icon Reforma fiscală: Inițierea urmăririi penale pentru suspiciuni de evaziune fiscală
icon Reforma fiscală: Efectuarea controalelor și sancțiunile penale pentru efectuarea lor ilegală
icon Reforma fiscală: Percheziţia, ridicarea și restituirea de către organele de urmărire penală a obiectelor sau documentelor de la agenți economici
icon Reforma fiscală: Arestarea persoanelor bănuite de evaziune fiscală
icon Aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită față de obligațiile fiscale restante la buget
icon O R D I N Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”
icon ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода...
icon Deducerea pierderilor în cazul efectuării operațiunilor între persoane interdependente
icon Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности
icon Activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri: unele aspecte
icon Impozitarea veniturilor persoanelor juridice din înstrăinarea imobilelor
icon Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств
icon Reforma fiscală: Modificări la capitolul impozitului pe venit
icon Reforma fiscală: Modificări la aplicarea TVA
icon Reforma fiscală: Efectuarea controlului, aplicarea amenzilor și penalităților. Partea I
icon Reforma fiscală: Efectuarea controlului, aplicarea amenzilor și penalităților. Partea II
icon Reforma fiscală: STOP Controalele fiscale pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018, cu unele excepții
icon Reforma fiscală: Procedura și condițiile de declarare voluntară a mijloacelor bănești
icon Reforma fiscală: Evaziunea fiscală
icon Reforma fiscală: Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)
icon Reforma fiscală: Repatrierea de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe
icon Reforma fiscală: Amendamente la Codul fiscal
icon Reforma fiscală: Comunicarea actelor SFS
icon Reforma fiscală: Inițierea urmăririi penale pentru suspiciuni de evaziune fiscală
icon Reforma fiscală: Efectuarea controalelor și sancțiunile penale pentru efectuarea lor ilegală
icon Reforma fiscală: Percheziţia, ridicarea și restituirea de către organele de urmărire penală a obiectelor sau documentelor de la agenți economici
icon Reforma fiscală: Arestarea persoanelor bănuite de evaziune fiscală
icon Aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită față de obligațiile fiscale restante la buget
icon O R D I N Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”
icon ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода...
icon Deducerea pierderilor în cazul efectuării operațiunilor între persoane interdependente
icon Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности
icon Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului
icon Înstrăinarea unui activ de capital aflat în străinătate
icon Об ограничениях по времени выписки налоговой накладной на ранее приобретенный товар
icon Об отражении налоговой накладной в регистре продаж
icon Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea
icon Об отражении обязательств по НДС по чекам, датированным прошлыми периодами
icon О Журналах учета приобретений и поставок товаров, услуг и Регистрах учета приобретений и поставок
icon Оплата сбора на благоустройство территорий общественными организациями, осуществляющими общественную и экономическую деятельность
icon Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг
icon Necesitatea prezentării dărilor de seamă TL13 și TFZD-15 pentru PECO situate în afara perimetrului localităților
icon Calcularea și acordarea scutirii personale angajatului care pleacă în concediu din cont propriu
icon Determinarea creșterii de capital în cazul achitării imobilului înstrăinat în rate în ani diferiți
icon Поставка услуг резиденту нерезидентом через постоянное представительство в РМ
icon Despre obligațiile fiscale aferente luării în locațiune a unui mijloc fix
icon Оказание услуг хореографического сопровождения церемоний на основе патента
icon Получение патента для организации секции по интересам
icon Achitarea pe subdiviziuni a impozitului pe venit
icon Obligativitatea achitării serviciilor de testare și taxelor rutiere până la efectuarea inspecției tehnice a autovehiculelor
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon