22
07 2021
125

Revitalizarea industriei continuă

În luna mai 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,6% pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de aceeași lună din anul 2019 cu 12,9%. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), majorarea volumului producției în luna mai curent față de luna mai 2020 a fost influențată de creșterile în industria extractivă cu 17,6%, în industria prelucrătoare – cu 11,4% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 12,3%, generând creșterea producției per total industrie cu, 0,5%, 10,1% și 1,0% respectiv.
 


Detalii

22
07 2021
148

Volumul lucrărilor de construcții inginerești a sporit cu 24%

Valoarea totală a lucrărilor de construcții executate de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” (cu excepția entităților cu 0-3 angajați) în anul 2020 a constituit 15,1 mld. lei, în prețuri comparabile fiind cu 11,8% mai mare față de cea înregistrată cu un an mai devreme, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, a sporit cu 8,7% volumul lucrărilor de construcții noi (până la 7,44 mld. lei, având ponderea 49,3% din total), al lucrărilor de reparații capitale – cu 10,2% (atingând 3,79 mld. lei), precum și al celor de întreținere și reparații curente – cu 20,3% (depășind 3,6 mld. lei).


Detalii

19
07 2021
197

Deficitul balanței comerciale a RM s-a majorat de 1,6 ori

Exporturile de mărfuri din RM au însumat în ianuarie-mai din anul curent $1,1 mld., cu 12,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2021 au avut o valoare de $201,7 mil., fiind cu 7,6% mai mici în raport cu luna aprilie 2021 și cu 29,5% mai mult comparativ cu luna mai 2020.
 
Datele Biroului Național de Statistică (BNS) denotă că livrările de mărfuri autohtone efectuate peste hotarele țării  în primele cinci luni ale anului 2021 au constituit $817,3 mil. (74,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,4% față de perioada similară din anul precedent. La rândul său, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în perioada analizată au însumat $287,4 mil.
Detalii
19
07 2021
101

Transportul rutier rămâne lider în transportarea mărfurilor și pasagerilor

În primele cinci luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, cu 5,7% mai mult decât în aceiași perioadă din anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, transportul rutier deține poziția de lider în structura mărfurilor cu 83,3% din total, transportând 5,1 mil. tone de mărfuri, cu 15,7% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul de mărfuri transportate cu acest tip de transport revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (49,5%), regiunile de dezvoltare Centru (30,5%), Nord (12,9%), Sud (5,0%) și UTA Găgăuzia (2,1%).


Detalii

13
07 2021
109

Prețurile medii de consum în luna iunie au crescut cu peste 3%

Prețurile medii de consum în luna iunie curent au crescut cu 3,16%, inclusiv la produsele alimentare cu 4,57% și mărfurile nealimentare cu 5,16%, iar la serviciile prestate populației prețurile s-au redus cu 1,53%, informează Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, preţurile medii de consum în luna iunie 2021 faţă de luna mai au crescut cu 0,05%, majorarea fiind determinată de sporirea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,7% și la serviciile prestate populației cu 0,28%. Totodată, prețurile de consum la produsele alimentare în perioada de raportare s-au diminuat cu 0,78% faţă de luna mai 2021. Reduceri de preţ au fost înregistrate la pomușoare (cu 37,8%) și la legumele proaspete (cu 11,5%).


Detalii

02
07 2021
150

Ponderea locuințelor urbane a sporit

Suprafaţă totală a fondului locativ individual în localitățile urbane și rurale la situația din 1 ianuarie 2021 a constituit 89187,7 mii m2, divizați în 1,3 mil. locuințe. Datele sunt făcute publice de Biroul Național de Statistică (BNS) în baza informației deținute de autorităţile administraţiei publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenţiei Servicii Publice.
 
Pentru comparație, la situația din 1 ianuarie 2020 fondul locativ al RM a constituit 1302,1 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 88534,3 mii m2. Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane erau înregistrate 553,4 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 39391,6 mii m2 sau 42,5% din totalul fondului locativ înregistrat.
Detalii
29
06 2021
116

Rezultatele activității micilor producători agricoli

În anul 2020, micii producători agricoli din țara noastră (care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha)  au recoltat 275 mii tone de culturi cerealiere și leguminoase, potrivit publicației statistice oferite de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este de peste două ori mai mic comparativ cu cel înregistrat în anul 2019, când recolta globală a culturilor cerealiere și leguminoase a constituit 579,1 mii tone.
 
La începutul anului 2020 producătorii dețineau în total 2227,9 mii ha, dintre care 912,8 mii ha aparțineau întreprinderilor și organizațiilor, 335,8 mii ha – gospodăriilor populației (loturi pe lângă casă și grădini) și 601, 8 mii ha – gospodăriilor țărănești (de fermier).


Detalii

24
06 2021
115

Breviarul „Moldova în cifre”

Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova la 1 ianuarie 2021 a fost de 2,6 mil. persoane, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 46,8 mii persoane. Aceste schimbări se datorează, în special, pierderilor cauzate de migrația netă și sporul natural negativ al populației, se constată în Breviarul pentru anul 2021, ediție bilingvă publicată de Biroul Național de Statistică.
 
În document sunt actualizate datele ce țin de populație, forța de muncă, veniturile populației, industrie, agricultură, locuințe și alte date importante pentru aprecierea situației social-economice și demografice a țării în anul 2020 în comparație cu anii precedenți.
 


Detalii

22
06 2021
77

Producția industrială a sporit cu 11,9%

În primele patru luni ale anului curent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 11,9% comparativ cu perioada similară din anul precedent, iar producția industrială serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut cu 7,7%, anunță Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, doar în luna aprilie curent comparativ cu aceeași lună a anului 2020 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 2,1%, ceea ce a generat creșterea indicelui general per total în industrie cu 0,6%.


Detalii

18
06 2021
80

PIB: creșterea reală constituie 1,8%

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, economia națională a intrat pe o traiectorie ascendentă în trimestrul I al anului curent: produsul intern brut (PIB) a însumat 46,5 mld. lei și a înregistrat o creștere reală cu 1,8%. Relansarea activității investiționale, a consumului intern și a activității economice în sectorul real al economiei sunt factorii determinanți care au favorizat această creștere.
 
Pe categorii de resurse, influența pozitivă a fost generată de sectoarele în care înviorarea a fost resimțită cel mai mult: comerțul cu ridicata și cu amănuntul (+0,7% contribuție la PIB), industria prelucrătoare (+0,6% contribuție la PIB), informații și comunicații (+0,4% contribuție la PIB), tranzacții imobiliare (+0,4% contribuție la PIB), construcții (+0,4% contribuție la PIB), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,3% contribuție la PIB) etc.


Detalii