21
10 2020
96

Ancheta structurală a întreprinderilor pentru anul 2019

Valoarea cifrei de afaceri (venitul din vânzări) a întreprinderilor din Republica Moldova în anul 2019 a constituit 344,8 mld. lei sau cu 11% mai mult comparativ cu anul 2018, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, din valoarea totală a cifrei de afaceri, 254,1 mld. lei sau circa 73,7% revin întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), valoarea cifrei de afaceri per salariat în cadrul acestora constituind 924 mii lei, iar în întreprinderile cu peste 250 salariați – 747,7 mii lei.

Detalii
16
10 2020
275

Impactul pandemiei asupra veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor

Rezultatele cercetării „Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei” în trimestrul II 2020 denotă că mărimea veniturilor disponibile per persoană diferă pe grupuri de gospodării în funcție de faptul dacă acestea s-au confruntat cu dificultăți în perioada pandemiei, constată Biroul Național de Statistică. Analiza a fost realizată de BNS cu suportul partenerilor de dezvoltare (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Băncii Mondiale).
 
Astfel, respondenții gospodăriilor care și-au pierdut locul de muncă dispun de venituri cu 37,4% mai mici în raport cu membrii gospodăriilor care și-au menținut locul de muncă.
Detalii
12
10 2020
101

Inflația în luna septembrie a constituit 2,32%

În luna septembrie curent inflația anuală în Republica Moldova a constituit 2,32%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, prețurile medii de consum în luna septembrie faţă de luna august 2020 s-au redus cu 0,26%, descreșterea fiind determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,61%, la mărfurile nealimentare cu 0,04% și la serviciile prestate populației cu 0,03%.
 
Totodată, în luna septembrie 2020 față de decembrie 2019, prețurile s-au diminuat cu 0,21%, reducerea fiind determinată de scăderea prețurilor la mărfurile nealimentare.

Detalii
30
09 2020
144

Valoarea minimului de existenţă în semestrul I

În semestrul I 2020, mărimea minimului de existenţă a constituit în medie per lună pentru o persoană 2082,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2019 cu 2,7%, a comunicat Biroul Național de Statistică, constatând diferențe semnificative în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, cea mai mare valoare a minimului de existenţă este estimată pentru populaţia din oraşele mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2235,6 lei (cu 9,4% mai mult comparativ cu alte oraşe, în care indicatorul este de 2043,4 lei) şi cu 10,1% mai mult comparativ cu mediul rural (2030,7 lei).
 
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2235,4 lei şi, în special, bărbaţilor – 2412,7 lei, comparativ cu 2039,6 lei în cazul femeilor.

Detalii
22
09 2020
86

Evoluția prețurilor producătorului în industrie

În luna august 2020, prețurile producătorului în industrie s-au majorat comparativ cu luna iulie curent cu 0,2%, față de august 2019 – cu 2,1%, iar față de decembrie 2019 – cu 1,9%, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în industria extractivă în luna august curent prețurile producătorului s-au majorat față de iulie curent cu 0,5%, față de decembrie 2019 – cu 0,9% și s-au redus față de august 2019 cu 0,9%.

Detalii
21
09 2020
100

Statistica importurilor de mărfuri

În primele șapte luni ale anului curent, în Republica Moldova au fost importate mărfuri în sumă de $2,9 mld., cu 12,6% mai puțin decât în perioada similară din anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Valoarea mărfurilor importate din UE în această perioadă a constituit $1,3 mld. fiind cu 18,6% mai mică decât cea din anul precedent și deține o pondere de 45,9% în totalul importurilor. În același timp, importurile de mărfuri provenite din țările CSI au fost de $733,7 mil., diminuându-se cu 9,3% față de ianuarie-iulie 2019 și reprezintă de 25,4% din total.
Detalii
17
09 2020
96

Transportul de mărfuri și pasageri, în descreștere

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în primele șapte luni ale anului curent întreprinderile de transport au transportat 8,6 mil. tone de mărfuri, cu 13,7% mai puțin decât în perioada similară din 2019, iar parcursul mărfurilor a constituit 2548,9 mil. tone-km, cu 9,0% mai puțin.
Doar în luna iulie 2020 întreprinderile au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, cu 12,7% mai puțin decât acum un an. Volumul de mărfuri transportat cu transportul feroviar în această perioadă a scăzut cu 48,5%, cu cel aerian – cu 23,4%, iar cu transportul rutier – cu 3,8%.

Detalii
16
09 2020
161

Reluarea exporturilor

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2020 constituie $209,2 mil., cu 10,3% mai mult față de luna iunie 2020 și cu 5,0% mai puțin comparativ cu luna iulie 2019. Au sporit exporturile de grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate, legume și fructe, produse chimice organice, hrană destinată animalelor, articole prelucrate din metal, metale neferoase și altele.
 
 
Totodată, în primele șapte luni ale anului curent din țara noastră au fost exportate mărfuri în sumă de $1,4 mld., mai puțin cu 12,8% decât a fost realizat în perioada similară din anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică.

Detalii
26
08 2020
242

Câștigurile salariale în anul 2019

Biroul Național de Statistică a încheiat analiza câștigului salarial mediu lunar nominal brut per salariat în anul 2019. Conform datelor publicate,  acesta a constituit 7233,7 lei, în creștere cu 15,4% comparativ cu anul 2018, iar câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6010,1 lei,  fiind cu 16,9 % mai mare decât cel înregistrat cu un an mai devreme.

Costul mediu lunar al forței de muncă pe parcursul anului 2019 a constituit 8852,8 lei pentru un salariat, cu 12,9% mai mult decât în anul 2018. Totodată, numărul salariaților la 31 decembrie 2019 a constituit 742,1 mii persoane, cu 0,4 % mai mult față de 31 decembrie 2018.

Detalii
04
08 2020
323

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

Detalii