23
02 2021
83

Cifra de afaceri în comerț în anul 2020

În anul 2020 cifra de afaceri din comerțul cu ridicata s-a diminuat cu 5,6% comparativ cu anul 2019. În schimb, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,6%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În același timp,  pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei cifra de afaceri s-a diminuat cu 15,7% în raport cu anul 2019, iar pentru  serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, indicatorul a scăzut cu 15,5%.

 

În anul 2020 comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 18,1% față de anul 2019, doar în luna decembrie 2020 fiind înregistrată o scădere de 3,4% faţă de luna precedentă, iar comparativ cu decembrie 2019 – cu 13,1%.


Detalii
19
02 2021
78

Valoarea exporturilor de mărfuri în anul 2020 s-a diminuat

În anul precedent au fost exportate mărfuri în sumă de $2485,2 mil., cu 10,6% mai puțin decât în anul 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Din totalul exporturilor cele de mărfuri autohtone au constituit $1905,2 mil., ceea ce reprezintă 76,7%, acestea fiind în scădere cu 4,6% față de anul 2019. Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) s-au cifrat la $580,0 mil. (23,3%) și sunt în descreștere cu 25,8% comparativ cu anul 2019.
Detalii
12
02 2021
575

BNS: prezentarea situațiilor financiare prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică

Biroul Național de Statistică (BNS) informează respondenții despre posibilitatea prezentării situațiilor financiare pentru anul 2020, la alegere, prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică sau pe suport de hârtie.
 
Suplimentar, BNS informează că entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:
  • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
  • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
  • Situațiile financiare complete (RSF1).

  • Detalii
04
02 2021
118

Anul agricol 2020

Producţia globală agricolă obținută în anul 2020 de gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti  şi ale populaţiei) este estimată la nivel  de 72,9% în comparație cu anul 2019, comunică Biroul Naţional de Statistică. Diminuarea acesteia cu 27,1% a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% și a celei animaliere cu 3,8%.
 
În totalul producției agricole, ponderea producţiei vegetale a constituit 64% (față de 73% în anul 2019), iar cea a producţiei animaliere – 36% (în anul 2019 – 27%).
 

Detalii
02
02 2021
128

Eliberarea autorizațiilor de construire, în descreștere

În anul 2020 au fost eliberate 3038 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, cu 1,9% mai puțin decât în anul 2019, reducerea fiind cauzată de diminuarea numărului de autorizații eliberate pentru clădirile nerezidențiale (cu 17,5% față de anul 2019), comunică Biroul Național de Statistică.
 
După  mediul de rezidență,  în anul 2020 în mediul urban au fost eliberate 1730 autorizații, cu 6,4% mai multe față de anul 2019, iar în cel rural – 1308 autorizații sau cu 11,0% mai puțin față de anul precedent.

Detalii
22
01 2021
246

BNS: industria Moldovei a crescut în luna noiembrie 2020

Producția industrială în luna noiembrie 2020 (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,7%. Conform datelor Biroului Național de Statistică, creșterea producției a fost generată de industria extractivă (+31,5%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+28,7%), asigurând majorarea producției per total industrie cu 0,6% și 4,1% respectiv. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,4%), atenuând creșterea producției per total industrie cu 2,0%.
 
Datele statistice denotă că, în 11 luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,9%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,2%).
Detalii
13
01 2021
142

Inflația în luna decembrie 2020

În luna decembrie 2020 inflația anuală a constituit 0,39%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu decembrie 2019, au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la produse alimentare:  leguminoase, ulei de floarea soarelui, paste făinoase, orez, făină de grâu, precum și la mărfuri nealimentare (autoturisme, obiecte de sanitație și igienă, haine pentru nou născuți), dar și serviciile prestate populației (plata pentru cursuri de limbi străine, asigurarea obligatorie a transportului auto etc.)
 
Totodată, preţurile medii de consum în luna decembrie faţă de luna noiembrie 2020 au crescut cu 0,32%, fiind majorate prețurile la struguri, legume proaspete, zahăr și miere de albine, ulei de floarea soarelui, făină de grâu și porumb.
Detalii
17
12 2020
247

PIB în trimestrul III al anului 2020

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova estimat pentru trimestrul III al anului curent a însumat 61719 mil. lei în prețuri curente (de piață) și a scăzut comparativ cu trimestrul III al anului 2019 în termeni reali cu 9,7% pe seria brută și cu 11,5% – pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul II al anului 2020, PIB s-a diminuat cu 1,1% pe seria ajustată sezonier, anunță Biroul Național de Statistică.
 
În ianuarie-septembrie 2020 PIB a scăzut față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%, pe seria brută.
 

Detalii
17
12 2020
183

Diminuarea investițiilor în active

Din cauza restricțiilor impuse de criza pandemică, majoritatea companiilor din Republica Moldova și-au diminuat activitatea investițională, fiind constrânse de insuficiența mijloacelor financiare și, astfel, formarea brută de capital a avut o contribuție de -8,5% la evoluția PIB, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în primele nouă luni ale anului 2020 investițiile în active imobilizate a scăzut cu 4,4% și au constituit circa 15 mld. lei.
 

Detalii
16
12 2020
217

Exporturile moldovenești s-au diminuat cu 12,6%

În primele 10 luni ale anului curent, exporturile de mărfuri au constituit $2004,9 mil., în descreștere cu 12,6% comparativ cu perioada similară din anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică. În luna octombrie 2020 exporturile au constituit $249,4  mil., fiind cu 17,5% mai mari decât în luna septembrie și cu 7,1% mai puțin comparativ cu luna octombrie 2019.
 
Astfel, exporturile de mărfuri autohtone au constituit $1537,2 mil., fiind în scădere cu 5,7% față de ianuarie-octombrie 2019, influențând diminuarea per total exporturi cu 4,0%. Reexporturile de mărfuri străine s-au cifrat la $467,7 mil. ceea ce este cu 29,6% mai puțin decât în primele 10 luni ale anului precedent,
Detalii