21
07 2022
165

Majorarea prețurilor producătorului în industrie

În luna iunie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de luna precedentă cu 2,1%, iar față de lunile iunie și decembrie din anul 2021 prețurile au înregistrat o creștere mai pronunțată – cu 28,6% și, respectiv, cu 17%, comunică Biroul Național de Statistică. Creșterea prețurilor la producția industrială livrată pe piața externă (cu 3%) în luna iunie față de luna precedentă a depășit majorarea prețurilor la mărfurile destinate pieței interne (1,7%) cu 1,3 puncte procentuale.
 
În industria extractivă în perioada de raportare prețurile producătorului s-au majorat față de mai curent cu 2%, față de iunie 2021 – cu 30,3% și față de decembrie 2021 – cu 24,2%.


Detalii

19
07 2022
257

Deficitul balanței comerciale, în creștere

Exporturile de mărfuri din Moldova au depășit în lunile ianuarie-mai ale anului curent $1,87 mld., fiind mai mare de 1,7 ori comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021, comunică Biroul Național de Statistică (BNS). Astfel, exporturile de mărfuri autohtone în perioada analizată au constituit circa $1,45 mld. sau 77,0% din total exporturi, sporind de 1,8 ori față de perioada similară din anul precedent. Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) s-au cifrat la $430,4 mil. (23,0% din total) și sunt în creștere cu 49,7% comparativ cu primele cinci luni din anul precedent.
 
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-mai 2022 au constituit circa $1,2 mld., majorându-se de 1,7 ori în raport cu perioada
Detalii
01
07 2022
921

Beneficiarii de pensii și alocații de stat în anul 2021

La 1 ianuarie 2022 în sistemul de asigurări sociale erau la evidență 674,9 mii beneficiari de pensii, mărimea medie a prestației fiind de 2578,5 lei. Comparativ cu 1 ianuarie 2018, numărul acestora a scăzut cu 5,7%, iar mărimea medie a pensiei a sporit cu 68,8%.
 
Circa 77% din beneficiarii de pensii erau pensionari pentru limită de vârstă, mărimea medie a prestației pentru această categorie constituind 2595,3 lei, confirmă datele oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale și publicate în Breviarul statistic „Moldova în cifre”, elaborat de Biroul Național de Statistică.
 


Detalii

01
07 2022
173

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Cea mai mare parte a cheltuielilor populației în anul 2021 a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – circa 42% din totalul cheltuielilor, se constată în Breviarul statistic „Moldova în cifre, ediția 2022”, publicat de Biroul Național de Statistică.
 
Totodată, 15,2% din cheltuielile populației au fost destinate pentru achitarea serviciilor de electricitate, gaze și apă, 9,4% – pentru alte produse și servicii, 9,1% – pentru achiziționarea îmbrăcămintei și încălțămintei, 6,5% – pentru transport, câte 5,7% – pentru sănătate, pentru dotarea cu mobilier și întreținerea locuinței, 4,5% – pentru telecomunicații, 2% – pentru procurarea băuturilor alcoolice și tutun.
 


Detalii

24
06 2022
187

„Moldova în cifre”: veniturile și cheltuielile populației

În anul 2021 rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 51,1% în creștere față de anul 2020 (49,1%). Sectoarele agricol și servicii au avut cele mai mari ponderi în populația ocupată, respectiv, cu 21,1% și 56,5%, în timp ce industria și construcțiile au constituit - 14,6% și 7,8% din totalul persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani în 2021.
 
Biroul Național de Statistică a publicat a breviarului statistic actualizat „Moldova în cifre”. Potrivit acestuia, în anul 2021, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 9115,9 lei și s-a mărit față de anul 2020 în valoare nominală cu 12,4%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – cu 6,9%. În anul 2021 veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană 3510,1 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul precedent.
Detalii
24
06 2022
140

Investițiile în active imobilizate au sporit cu 4,8%

În anul 2021 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 29,6 mld. lei (în preţuri curente), dintre care cele în mobilizări necorporale au atins 651,3 mil. lei, iar în imobilizări corporale – 28,98 mld. lei. Investițiile sunt în creștere cu 4,8% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2020, cea mai însemnată fiind înregistrată la investiţiile realizate la maşini, utilaje şi mijloace de transport; care reprezintă 39,5% din total și au sporit cu 16,6% faţă de anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică în recenta publicație actualizată a breviarului „Moldova în cifre”.
 
BNS constată că mijloacele proprii ale entităţilor rămân în continuare principală sursă de finanţare în realizarea procesului investiţional, cota-parte a cărora a constituit 58,8% din volumul total al investiţiilor în active imobilizate.
22
06 2022
160

Producția industrială: seria brută și seria ajustată

În primele patru luni ale anului curent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului 2021, creșterea fiind generată de majorarea producției în industria extractivă (+8,9%) și în industria prelucrătoare (+2,5%). Totodată, a scăzut producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,3%). Biroul Național de Statistică a publicat raportul „Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2022”.
 
Potrivit documentului, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 1,4% ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+8,4%) și în industria prelucrătoare (+2,9%), în timp ce s-a înregistrat o descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-10,6%).


Detalii

22
06 2022
167

BNS actualizează cifra de afaceri în comerţ şi servicii

În lunile ianuarie-aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, care s-a majorat cu 20,6% ) s-a majorat în preţuri comparabile cu 1,8% faţă de indicatorii înregistrați în primele patru luni ale anului 2021, informează Biroului Național de Statistică (BNS). În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în perioada analizată s-a majorat cu 20,8% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară a anului 2021.
 
De asemenea, în primele patru luni ale anului curent cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 58,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021,
Detalii
21
06 2022
162

Prețurile producătorului, în creștere

În luna mai 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat în comparație cu luna aprilie cu 1,6%, față de mai 2021 – cu 26,4%, iar față de luna decembrie 2021 – cu 14,6%, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în luna precedentă în industria extractivă prețurile producătorului s-au majorat față de luna aprilie cu 4,2%, față de mai 2021 – cu 26,7%, iar în comparație cu decembrie 2021 au crescut cu 21,8%.
 

În același timp, în industria prelucrătoare prețurile producătorului s-au majorat față de aprilie curent cu 1,7%, față de mai 2021 – cu 20,1% și față de decembrie 2021 – cu 12,9%.


Detalii

17
06 2022
163

Ponderea impozitelor la formarea PIB

Produsul intern brut (PIB) în trimestrul I al anului curent constituie 56,3 mld. lei, majorându-se cu 1,1% pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier față de aceiași perioadă din anul 2021, comunică Biroul Național de Statistică.
Valoarea adăugată brută (VAB) totală pe economie, cu o pondere de 85,5% la formarea PIB, a contribuit la majorarea acestuia în trimestrul I cu 1,0%, volumul VAB fiind în creștere cu 1,2% față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2021.

 

Astfel, la creșterea PIB-ului în primele trei luni ale anului curent față de perioada similară din anul precedent au contribuit, în special, următoarele activități:


Detalii