02
08 2021
2358

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului

Entitatea care dispune de mijloace de transport achiziționează combustibil:

• direct de la furnizori;

• în baza cardurilor valorice;

• prin intermediul titularului de avans (în cazul delegării salariatului peste hotare țării).

Formulele contabile ce urmează a fi întocmite conform surselor de intrare menționate mai sus sunt prezentate în Tabelul 1.


Detalii

09
06 2021
431

Regimul fiscal al donațiilor întreprinderii în folosul foștilor angajați

 Conducerea întreprinderii, în legătură cu situația financiară complicată a unor foști angajați, a luat decizia de a dona către 5 persoane fizice – foști angajați a câte 4000 lei. Care este regimul fiscal al donațiilor respective și cum se reflectă acestea în dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit, inclusiv în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice (forma VEN12)? 

Pentru a aprecia regimul fiscal aplicabil în cazul examinat urmează de condus de prevederile art. 20 lit. i), art. 21 alin. (4) şi art. 901 alin. (31) din CF.


Detalii

03
03 2021
122

VEN 12 / anul 2020: Studii de caz

Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2020 (în baza studiilor de caz)!!!
  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2020?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN-12 pentru anul 2020 și nu sunteți sigur cum e corect să o perfectați? 

  • Detalii
04
02 2021
208

Seminar: Completarea VEN 12 / Studii de caz

Vioser vă invită la seminarul dedicat completării declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2020 (în baza studiilor de caz)
  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2020?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN-12 pentru anul 2020 și nu sunteți sigur cum e corect să o perfectați? 

  • Detalii
27
01 2021
840

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Totodată, apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul al amortizării fiscale.

Invităm la discuții toți contabilii, atât începători, cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.


Detalii
19
11 2020
687

Aspecte fiscale aferent reorganizării prin absorbție

Entitatea „B” se reorganizează prin absorbție, fiind absorbită de către Entitatea „A”. Finalizarea procedurii de reorganizare are loc în luna septembrie 2020. Ținând cont de faptul că în urma reorganizării Entitatea „B” încetează să mai existe și toate obligațiunile și creanțele acesteia  trec la Entitatea „A”, solicităm răspunsul la următoarele întrebări:
 
1. Survine obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12) pentru Entitatea „B”?
2. Cine are obligația de prezentare a Notelor de informare forma IALS18 pentru perioada de până la reorganizare?

Detalii
15
10 2020
1457

Отражение в VEN12 доходов (расходов), выявленных в текущем налоговом периоде, относящихся к предыдущим налоговым периодам

Предприятие выявило в бухгалтерском учете ошибки, которые исправила через счет 331 «Поправки результатов прошлых лет». Как правильно отразить в Декларации о подоходном налоге (форма VEN12) сумму доходов (расходов), выявленных в текущем налоговом периоде, но которые относятся к предыдущим налоговым периодам?

 

Принимая во внимание положения Приказа МФ № 119 от 06.08.2013 об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета, счет 331 «Поправки результатов прошлых лет» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении прибыли (убытка), возникшего от исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы.

Detalii
15
09 2020
2307

Impozitul pe venit la achitarea dividendelor în avans

Pentru anul 2020 (conform Anexei 8D din Declarația privind impozitul pe venit (forma VEN12) întreprinderea „M” SRL, plătitor al TVA, a reflectat impozit pe venit spre achitare către fiecare termen a câte 30000 lei.  În luna august 2020, întreprinderea a achitat în prealabil (avans) dividendele pentru anul 2020 în sumă de 200000 lei și impozit în sumă de 24000 lei. Către 25 septembrie 2020 ce sumă a impozitului pe venit în rate urmează să achite întreprinderea „M”: 30000 lei sau se trece în cont suma impozitului pe venit achitat în urma achitării impozitului pe venit în rate?

Detalii
27
02 2020
356

VEN 12 pentru anul 2019. Studii de caz

Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2019 (în baza studiilor de caz)

— Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
— Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2019?

Dacă răspunsul este afirmativ, ai un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii