28
11 2018
518

Modalitatea de completare a declarației VEN 12 pentru anul 2018 (în baza studiilor de caz)

Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenoriat este corectă și conformă legislației în vigoare?
• Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2018?
• Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze două rapoarte aferent impozitului pe venit pentru 2018 și nu sunteți sigur de corectitudinea perfectării?


Dacă răspunsul este afirmativ, este un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii
28
06 2018
2136

Sancţiunile aplicate pentru calcularea incorectă a uzurii în scopuri fiscale

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la S.R.L. „D” s-a constatat că entitatea în perioadele 2016 şi 2017 a luat în arendă operaţională mijloace fixe cărora le-a calculat amortizarea în contabilitate şi uzura în scopuri fiscale.

Urmează a stabili care vor fi sancţiunile aplicate entităţii pentru încălcările depistate.
Detalii
08
06 2018
740

Reflectarea subvenţiilor în Declaraţia VEN12

În cazul primirii subvențiilor de la stat ca compensare a cheltuielilor la procurarea mijloacelor fixe, avem dreptul trecerii sumei integrale la venituri în anul de gestiune sau trebuie să le decontăm la venituri proporțional în fiecare an, în funcţie de perioada de utilizare a mijlocului fix?
Detalii
13
03 2018
652

Casarea activelor materiale cu uzura nedeplina

Cum este efectuată casarea activului material cu o uzură nedeplină, care anterior a fost conservat şi scos din borderoul de evidenţă a fondurilor fixe în scopuri fiscale? Care rubrici din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit urmează a fi corectate ?
Detalii
20
06 2017
539

Об обязательстве по корректировке сумм доходов и расходов в Декларации о подоходном налоге

В каких случаях возникает необходимость корректирования в налоговых целях доходов и расходов некоммерческой организации в Декларации о подоходном налоге (форма VEN12)?

На основании п. 14) ст. 5 НК, некоммерческая организация – это юридическое лицо, не преследующее в качестве цели своей деятельности извлечение дохода и не использующее какую бы то ни было часть собственности или дохода для выгоды какого-либо члена организации, учредителя или частного лица.
Detalii
29
03 2017
2145

Новая форма декларации о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (VEN)

В 2018 году хозяйствующие субъекты будут заполнять новую форму декларации о подоходном налоге за 2017-й налоговый год. Проект новой типовой формы декларации VEN, которая заменит действующую форму декларации VEN12, а также детальное описание методов ее заполнения вынесла на публичные консультации Государственная налоговая служба.
Detalii
03
06 2014
1050

Следует ли начислять износ на основные средства, полученные на безвозмездной основе? При заполнении Декларации VEN12 признаются ли данные расходы из финансового учета вычитаемыми с их отражением в строке 0102?

Согласно ч. (2) ст. 26 НК, собственность, на которую начисляется износ – это используемая в предпринимательской деятельности материальная собственность, отраженная в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа и время службы которой превышает один год, а стоимость – 6 000 леев.

Detalii