19
11 2020
361

Aspecte fiscale aferent reorganizării prin absorbție

Entitatea „B” se reorganizează prin absorbție, fiind absorbită de către Entitatea „A”. Finalizarea procedurii de reorganizare are loc în luna septembrie 2020. Ținând cont de faptul că în urma reorganizării Entitatea „B” încetează să mai existe și toate obligațiunile și creanțele acesteia  trec la Entitatea „A”, solicităm răspunsul la următoarele întrebări:
 
1. Survine obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12) pentru Entitatea „B”?
2. Cine are obligația de prezentare a Notelor de informare forma IALS18 pentru perioada de până la reorganizare?

Detalii
15
10 2020
1151

Отражение в VEN12 доходов (расходов), выявленных в текущем налоговом периоде, относящихся к предыдущим налоговым периодам

Предприятие выявило в бухгалтерском учете ошибки, которые исправила через счет 331 «Поправки результатов прошлых лет». Как правильно отразить в Декларации о подоходном налоге (форма VEN12) сумму доходов (расходов), выявленных в текущем налоговом периоде, но которые относятся к предыдущим налоговым периодам?

 

Принимая во внимание положения Приказа МФ № 119 от 06.08.2013 об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета, счет 331 «Поправки результатов прошлых лет» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении прибыли (убытка), возникшего от исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы.

Detalii
15
09 2020
1668

Impozitul pe venit la achitarea dividendelor în avans

Pentru anul 2020 (conform Anexei 8D din Declarația privind impozitul pe venit (forma VEN12) întreprinderea „M” SRL, plătitor al TVA, a reflectat impozit pe venit spre achitare către fiecare termen a câte 30000 lei.  În luna august 2020, întreprinderea a achitat în prealabil (avans) dividendele pentru anul 2020 în sumă de 200000 lei și impozit în sumă de 24000 lei. Către 25 septembrie 2020 ce sumă a impozitului pe venit în rate urmează să achite întreprinderea „M”: 30000 lei sau se trece în cont suma impozitului pe venit achitat în urma achitării impozitului pe venit în rate?

Detalii
27
02 2020
232

VEN 12 pentru anul 2019. Studii de caz

Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2019 (în baza studiilor de caz)

— Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
— Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2019?

Dacă răspunsul este afirmativ, ai un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii
19
02 2020
918

ACC: prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit

Ținând cont de faptul că, prin modificările operate în Codul fiscal, în anul 2020 asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) au fost incluse în art.52, ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte acestea până la 25 martie 2020 pentru perioada fiscală 2019?

Prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, art.52 alin.(1) din CF ce reglementează activitatea organizațiilor necomerciale a fost completat cu lit. a1) – asociaţia de coproprietari în condominiu (în vigoare din 1 ianuarie 2020), înregistrate conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000.
Detalii
30
01 2020
391

VEN 12 & situații financiare

Anul 2019 s-a finalizat, iar pentru contabili aceasta înseamnă dări de seamă, rapoarte și multă muncă. Acest an, la fel ca și alții, a fost bogat în schimbări. În acest context, contabilii sunt puși la numeroase încercări ce țin de întocmirea dării de seamă VEN-12, dar și a situațiilor financiare.

Pe parcursul a 2 zile de muncă, pas cu pas, vom analiza cum se completează darea de seamă VEN-12 și situațiile financiare.

Înregistrare
Detalii
26
12 2019
1031

Declarația pe venit a instituțiilor de învățământ

Este oare necesar ca instituțiile de învățământ sa prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul în care acestea nu au obligații aferente impozitului?


Pentru a răspunde la această întrebare, este necesar să examinăm cadrul normativ în vigoare. Art. 15 alin. (1) din Codul educației (CE) definește tipurile de instituţii de învăţământ în conformitate cu structura învăţământului1.
Detalii
29
11 2019
529

1. (29.5.21) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizațiile sindicale?

Potrivit articolului 533 din Codul fiscal, organizaţiile sindicale şi patronale se scutesc de impozit pe venit.

Totodată, potrivit prevederilor art.83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.
Detalii