Știri

Regulamentul privind aplicarea regulii generale antiabuz, în vigoare

La aplicarea regulii generale antiabuz se va identifica scopul principal al unei tranzacții/acțiuni sau seriei de tranzacții/acțiuni. La determinarea scopului principal al tranzacției/acțiunii sau a seriei  de tranzacții/acțiuni altul decât cel pretins de contribuabil se vor analiza caracteristicile obiectului tranzacției/acțiunii; analiza funcțională, inclusiv riscurile asumate; condițiile/acordurile (adiționale) și termenii contractuali ale tranzacției/acțiunii.

 

Joi, 6 iunie anul curent, fiind publicat în Monitorul oficial, a intrat în vigoare Ordinul ministrului Finanțelor nr. 53 din 17 mai 2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea regulii generale antiabuz (Regulament) care stabilește procedura de implementare a art.1891 din Codul fiscal, potrivit căruia, în scopul determinării obligațiilor fiscale ale contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat nu va lua în considerare sau va recalifica o tranzacție/acțiune sau o serie de tranzacții/acțiuni care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, reflectă o altă situație sau un alt conținut economic decât cel pretins de contribuabil, fiind întreprinse în scopul obținerii unui avantaj fiscal.

 

Conform Regulamentului, avantaj fiscal include oricare dintre următoarele circumstanțe: restituirea impozitului, taxei, contribuției sociale și/sau altei plăți la bugetul public național; diminuarea, eschivarea de la declararea impozitului, taxei, contribuției sociale și/sau altor plăți la BPN; aplicarea unei cote reduse de impozitare sau scutirea de impozitare.

 

Actul normativ precizează că prevederile Regulamentului se aplică contribuabililor persoanelor juridice rezidente și persoanelor juridice nerezidente care desfășoară activitate prin reprezentanță permanentă în Republica Moldova.

 

La analiza funcțională vor fi examinate, dar nu exclusiv, așa aspecte ca funcțiile îndeplinite de părți în tranzacție/acțiuni sau în serie de tranzacții/acțiuni; riscurile asumate de părți; repartizarea riscurilor/costurilor/beneficiilor de către părți; repartizarea responsabilităților de către părți în tranzacție/acțiuni sau în serie de tranzacții/acțiuni; activele corporale și incorporale utilizate de către părți în tranzacție/acțiuni sau serie de tranzacții/acțiuni.

 

Analiza funcțiilor îndeplinite de părți se va realizează în baza actelor juridice încheiate între părți, a evidenței contabile a părților, circumstanțele faptice și a acțiunilor întreprinse de părți pentru executarea obligațiilor ce decurg din tranzacție/acțiune sau din serie de tranzacții/acțiuni.

 

Regulamentul stabilește că aplicarea regulii generale antiabuz de către SFS, se realizează în cadrul controlului fiscal, acest fapt fiind opozabil și celeilalte părți din tranzacție/acțiuni sau serie de tranzacții/acțiuni, persoanei juridice rezidente și persoanei juridice nerezidente care desfășoară activitatea prin reprezentanță permanentă în RM.

 

Vă recomandăm să consultați și acest articol Regula generală antiabuz. Când autoritatea fiscală poate recalifica o tranzacție?

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

410 vizualizări

Data publicării:

07 Iunie /2024 10:25

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

actiuni | tranzactii | reguli | abuz de serviciu

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon