Știri

A fost lansat procesul de discuții publice ale Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030

Sporirea eficienței, performanței și transparenței finanțelor publice și realizarea criteriilor pentru aderarea la UE – este obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030. Documentul integrează cadrul existent strategic specific componentelor managementului finanţelor publice şi continuă lanţul logic al reformelor implementate sau iniţiate în ultima perioadă. Astfel, în următorii opt ani, Strategia va constitui baza pentru continuarea progresului şi a modernizării în domeniul managementului finanţelor publice.

 

Ministerul Finanțelor a organizat o discuție publică în cadrul căreia a fost discutată componenta nr. 5 - Politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor din Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030, care a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 71/2023.

 

După cum a anunțat ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu, această ședință dă startul seriei de evenimente în care urmează a fi discutate separat cele șapte componente ale Strategiei, pentru a înțelege mai bine opinia despre modul în care ar trebui să ne setăm calea pornind de la angajamentele asumate, inclusiv pe dimensiune europeană.

 

Astfel, obiectivele specifice ale Strategiei sunt reflectate în cele șapte componente de bază, reprezentând cele mai importante domenii ale managementului finanțelor publice (analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar,  elaborarea și planificarea bugetului, transparența finanțelor publice, achiziții publice, politici fiscale și vamale  și administrarea veniturilor).

 

Componenta nr. 5 din strategie, ce se axează pe politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor, are ca stabilite următoarele direcții de intervenție: politici fiscale și vamale, administrare fiscală și administrare vamală.

 

Printre acțiunile prioritare pe termen mediu și lung pe domeniile menționate mai sus Strategia prevede: armonizarea legislației fiscale în partea ce ține de TVA și accize în conformitate cu directivele UE; implementarea în legislația națională a sistemului UE privind aplicarea TVA la import pentru vânzările de mărfuri la distanță B2C prin trimiteri poștale, concomitent cu simplificarea procesului de colectare a TVA (asigurarea concurenței loiale și mobilizarea resurselor bugetare); revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale ca urmare a efectuării analizei cost-beneficiu; reducerea cheltuielilor de administrare fiscală prin actualizarea și perfecționarea registrului contribuabililor; digitalizarea procedurilor vamale în cazul comerțului electronic și simplificarea procedurilor vamale similar practicilor Uniunii Europene, rescrierea Codului fiscal etc.

 

Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Petru Rotaru, a mențonat că SFS mizează pe suportul contribuabililor și pe îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre contribuabil și autoritatea fiscală. Un pas important în acest sens este modificarea Regulamentul cu privire la efectuarea controalelor de către Serviciului Fiscal de Stat (Ordinul nr.320).

 

 Directorul SFS s-a referit și la unele acțiuni în care este antrenată autoritatea, ce au ca bază direcțiile stabilite în Strategie, cum ar fi: dezvoltarea sistemului e-factura; extinderea categoriilor de utilizatori ai Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (la moment sunt conectate 35 mii de puncte de plată); optimizarea dărilor de seamă; oferirea opțiunii de precompleare a Declarației TVA etc.

 

La rândul său directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a menționat că majoritatea acțiunilor din Strategie țin de procesul de digitalizare a serviciilor vamale. Totodată, o prioritate pentru autoritate este elaborarea cadrului normativ aferent punerii în aplicare a noului Cod Vamal, menționând că la moment circa 75% din cadrul normativ secundar este pregătit, iar proiectele actelor normative care sunt elaborate pentru implementarea prevederilor Codului Vamal și a Regulamentului de punere în aplicare a Codului Vamal, au fost expuse pentru consultări publice.

 

De asemenea, a anunțat că Serviciul Vamal a lansat proiectul privind implementarea noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). NCTS reprezintă o etapă importantă în apropierea Republicii Moldova de aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, angajamente prevăzute de Acordul de Asociere cu UE.

 

Pe parcursul următoarelor săptămâni urmează a fi organizate discuții privind celelate 6 componente ale Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

566 vizualizări

Data publicării:

27 Septembrie /2023 08:23

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

managementul financiar | strategii fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon