Știri

Acordarea preferințelor tarifare la importul mărfurilor

Serviciul Vamal informează despre mecanismul de acordare a preferințelor tarifare la importul mărfurilor în cadrul contingentelor tarifare. 

 

Astfel, limitele cantitative și valorice care pot fi importate în regim preferențial cu reducerea sau exonerarea de taxe vamale (măsuri tarifare preferențiale) sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 53 din Codul Vamal și acordurilor internaționale pe care Republica Moldova le-a încheiat cu anumite țări sau teritorii ori grupuri de țări sau teritorii pentru unele categorii de mărfuri.

 

Contingentele tarifare sunt gestionate de un sistem electronic în baza principiului „primul venit, primul servit” în limita soldului stabilit în conformitate cu ordinea cronologică a momentului acceptării (oră/min./sec.) declarațiilor vamale de punere în liberă circulație, completată în Sistemul Informațional Integrat Vamal.

 

În context, Serviciul Vamal menționează că în prezent Republica Moldova acordă preferințe tarifare în conformitate cu Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Notă la Capitolul 4 și Notă la Capitolul 17), precum și în cadrul următoarelor acorduri internaționale:

  • Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană;
  • Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia; 
  • Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

 

Toate informațiile referitoare la rezultatele alocărilor contingentelor sunt publicate pe pagina web a Serviciului Vamal, nemijlocit tabelul din rubrica ”Contingente” prezintă informația detaliată privind aplicarea contingentelor tarifare în anul 2024.

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

499 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2024 12:27

Catalogul tematic

Importul

Etichete:

control vamal | importuri de mărfuri | tariful vamal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon