Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 31. Dispoziţii generale
(1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.

COD Nr. 1149 din 20.07.2000 CODUL VAMAL al Republicii Moldova
Aici nu a fost postat nici un articol