Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 31. Dispoziţii generale
(1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.

COD Nr. 1149 din 20.07.2000 CODUL VAMAL al Republicii Moldova
18
02 2019
827

Объем импорта в Молдову за 2018 г.

По данным Национального бюро статистики, объем импорта в Молдову 2018 г., в сравнении с 2017 г., увеличился на 19,3% и превысил $5,764 млрд.

При этом, большинство товаров было ввезено в страну автотранспортом – 82,8% от общего объема, железнодорожным транспортом – 5,7% от общего объема импорта, морским транспортом – 2,8%, воздушным – 2,7%. На долю почтовых отправлений пришлось 0,2%, а на долю газопроводов и электросетей — 5,2% от общего объема импорта.
Detalii
03
02 2018
3710

Diferenţa de curs şi de sumă

Întreprinderea are încheiat un contract cu un cumpărător rezident din Moldova, la marfă se aplică TVA 20%, valuta stabilită în contract este dolarul SUA. Marfa se livrează, dar achitarea se face peste de 30 zile, respectiv, cursul valutar este diferit.
1) Cum se facturează diferența de curs valutar (ce înscriere se face în factură? Diferența de curs?
2) În caz că diferența e negativă, ea este deductibilă fiscal?
3) TVA se aplică la diferența de curs și în caz că e negativă e deductibilă?

Detalii
26
10 2017
5524

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii
24
10 2017
1774

Privind impozitarea cu TVA a serviciilor prestate de către nerezident

Societatea cu răspundere limitată „A” a încheiat contract cu persoană juridică nerezident. Conform condițiilor contractului, nerezidentul va presta societății servicii de expertiză și certificare a țevilor. Expertiza fiind efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, prestarea acestor servicii constituie import de servicii?

În scopul aprecierii regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării.
Detalii
29
08 2017
920

2. (4.9.19) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de comision, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.
Detalii
17
08 2017
1057

7. (28.17.2) Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%.
Detalii