Analitica și statistica

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 12 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 15055,2 mil. lei sau 100% din suma anuală precizată de 15049,0 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10030,9 mil. lei, sau 100,4% din suma anuală precizată de 9994,2 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5016,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 3675,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat;
  • 1340,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 14959,3 mil. lei sau 99,2% din suma anuală precizată de 15079,5 mil. lei. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În 12 luni ale anului 2016, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 95,9 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2017 a constituit 126,3 mil. Lei.

via | cnas.gov.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

830 vizualizări

Data publicării:

25 Ianuarie /2017 09:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon