Analitica și statistica

Minimul de existenţă în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%. Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2072,6 lei sau cu 11,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1861,6 lei şi cu 17,1% mai mult comparativ cu mediul rural – 1770,5 lei. Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1984,5 lei şi în special bărbaţilor – 2153,7 lei. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată în semestrul II pentru bărbaţi în vârstă aptă de muncă din oraşele mari – 2454,2 lei. Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1768,6 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 699,5 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2002,5 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 17,8% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 20,9%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate – 23,7%, iar pentru copiii în vârstă de 1-6 ani această diferenţă este de 28,2%. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2017 au constituit în medie pe o persoană 2244,9 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 20,5%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 5697,1 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 2,9 ori. Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații și comunicații – de 6,3 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din activități de recreere și de agrement – de 1,7 ori. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1547,5 lei şi reprezintă 83,1% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2018 a constituit 1527,9 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 98,7%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă co-raportul respectiv este de 94,1%. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1348,4 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 88,8%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (540 lei) asigură doar 35,6% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

via | www.statistica.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

2401 vizualizări

Data publicării:

04 Aprilie /2018 12:29

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

minim de existenta | veniturile populatiei | cheltuielile | BNS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon