19
11 2018
573

Veniturile BASS, executate la nivel de 83,7%

În 10 luni ale anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 16192,6 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 83,7%, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), cu referire la raportul privind executarea BASS la situația din 1 noiembrie 2018. Astfel, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10753,4 mil. lei sau 83,7% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1212,6 mil. lei sau cu 12,7%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5376,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 4288,7 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 79,8% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, şi sunt cu 95,2 mil. lei (2,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;
  • 1087,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei.
În același timp, cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 15824,8 mil. lei sau 81,8% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a fost mai mare cu 1218,7 mil. lei sau cu 8,3%. 19339,0 mil. lei. Veniturile au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 367,8 mil. lei. CNAS mai informează că soldul mijloacelor băneşti la conturile sale, la situaţia 1 noiembrie 2018, a constituit 375,1 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.