Știri

Asumarea angajamentelor multianuale: Regulamentul poate fi consultat

Angajamentele multianuale semnifică suma viitoarei obligațiuni de plată, sub rezerva îndeplinitii condițiilor contractului pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii, a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pentru anii respective.

 

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, ce stabilește modalitatea și domeniile de aplicare pentru care se permite asumarea angajamentelor multianuale.

 

Astfel, din lista bunurilor, lucrărilor și serviciilor eligibile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului fac parte:

  • Elaborarea documentelor normative în construcții;
  • Elaborarea proiectelor tehnice și executarea lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor;
  • Arme, muniții, sisteme de armament, tehnică cu destinație militară, piese de schimb și accesorii aferente acestora;
  • Tehnică și utilaj de intervenție, autospeciale cu destinație special, inclusiv pentru transportarea categoriilor special de pasageri.

 

 

Conform proiectului, autoritatea publică centrală, reieșind din necesitățile de asumare a angajamentelor multianuale, va transmite Ministerului Finanțelor o solicitare argumentată cu anexarea documentelor și calculelor justificative, în limita cheltuielilor prevăzute de Cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioada respectivă. Solicitarea privind asumarea angajamentelor multianuale se depune în termen de până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind aprobarea CBTM. În solicitare se indică obligatoriu elementele clasificației bugetare, unde sunt prognozate cheltuielile în acest scop, iar Ministerul Finanțelor examinează toate solicitările și elaborează lista autorităților pulice centrale pentru care se permite asumarea angajamentelor multianuale în termen de ce mult 1 lună.

 

Procesul de asumare a angajamentelor multianuale va fi corelat cu procesul bugetar, autoritățile publice centrale fiind responsabile de estimarea cheltuielilor necesare unor angajamente, în dependență de scopul pe care îl urmăresc, precum și de înaintarea propunerilor de cheltuieli în procesele de elaborare a CBTM și a bugetelor anuale. 

 

 

În același timp, nu se vor asuma angajamente multianuale, dacă este cert că procesul tehnologic de confecționare a bunului, de prestare a serviciului sau de executare a lucrării depășete termenul de 3 ani bugetari.

 

Condițiile procesului de asumare ale angajamentelor multianuale:

  • Termenul maxim al angajamentelor multianuale asumate este de 3 ani bugetari și nu poate fi extins;
  • Contractile de achiziții publice nu se transferă de la un angajament multianual asumat la altul;
  • Suma totală a contractelor nu depășește limita pentru care se permite asumarea angajamentelor

 

Totodată, până la 31 ianuarie a anului următor de gestiune se va prezenta la Ministerul Finanțelor un raport narativ privind valorifcarea și realizarea angajamentelor multianuale.

 

 

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale poate fi consultat până la 18 august curent

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

469 vizualizări

Data publicării:

11 August /2023 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Achiziție publică | angajamente

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon