Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Anastasia Eremeeva

șef al Direcției Legislație Impozite Directe
18
10 2017
710

О вычете в целях налогообложения суммы спонсорской поддержки в пользу больницы

Возможен ли вычет в целях налогообложения суммы спонсорской поддержки в пользу больницы?

Согласно положениям Налогового кодекса:

  • в соответствии со ст. 36 могут вычитаться только пожертвования, сделанные в благотворительных целях или в целях спонсорской поддержки в отношении публичных органов и публичных учреждений, указанных в ст. 51 НК, некоммерческих организаций, указанных в ч. ст. 52 НК, а также детских домов семейного типа (ч. (2) ст. 36);

Detalii
17
10 2017
1032

О вычете расходов, понесенных в связи с импортом услуг

Разрешается ли вычет расходов, понесенных в связи с импортом услуг, и в случае если разрешается, то на основании каких документов?

Согласно Налоговому кодексу:
Detalii
17
10 2017
918

Privind diferența la deducerea dobânzilor în cazul creditelor obținute de la instituțiile de microfinanțare sau bănci și celor luate de la persoane fizice sau juridice

Care este diferența la deducerea dobânzilor în scopuri fiscale în cazul creditelor obținute de la instituțiile de microfinanțare sau bănci și celor luate de la persoane fizice sau juridice?

Pentru a răspunde la această întrebare urmează întâi să examinăm prevederile Codului fiscal care reglementează dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru dobânzile aferente creditelor şi împrumuturilor contractate.
Detalii
16
10 2017
814

Об исчислении льгот для ИТ сектора

Как рассчитывается льгота для ИТ компаний, с учетом того что положения, устанавливающие минимальную заработную плату в реальном секторе экономики, вступили в силу 21 июля 2017 года?

На Основании ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие Разделов I и II Налогового кодекса №1164–XIII от 24 апреля 1997 г., предел облагаемого дохода применяется к начисленной заработной плате за каждый месяц. Подоходный налог определяется на момент уплаты совокупным методом, с применением ставок, установленных в лит. а) ст. 15 НК. Если в одном месяце выплачивается доход за несколько периодов, предел облагаемого дохода применяется к начисленному доходу за каждый месяц в отдельности.
Detalii
16
10 2017
1199

Cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în favoarea avocatului stagiar

Persoana juridică care face plăți în favoarea avocatului stagiar trebuie sau nu trebuie să rețină impozit pe venit la sursa de plată?

Pentru a răspunde la această întrebare este important să precizăm statutul juridic al avocatului stagiar, principiile de determinare a obiectului impunerii stabilit în Codul fiscal.
Detalii
16
10 2017
1716

Particularitățile impozitării rezidenților parcurilor IT (impozitul unic)

Înainte de a purcede la examinarea regimului fiscal este important să precizăm statutul, modul de creare și funcționare a parcurilor IT, precum și cine este eligibil de a activa în calitate de rezidenți ai acestor parcuri.

Prin Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în premieră pentru țara noastră cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
Detalii
11
10 2017
820

Referitor la deducerea cheltuielilor suportate aferent importului de servicii

Pot sau nu pot fi deduse cheltuielile suportate aferent importului de servicii și dacă pot, în baza căror documente?

Potrivit Codului fiscal:

  • se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător (art. 24 alin. (1));
  • în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi IFRS care nu contravin prevederilor prezentului titlu (art. 44 alin. (7)).

Detalii
11
10 2017
849

Despre calcularea facilității pentru IT

Cum se va calcula facilitatea la IT luând în considerare faptul că salariul minim în sectorul real al economiei a intrat în vigoare la 21 iulie 2017?

Conform prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din CF. Dacă într-o lună se achită venitul pentru câteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.
Detalii
12
09 2017
734

Progrese majore în domeniul impozitării internaționale

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) comunică că Statele au reușit să înregistreze progrese majore în direcția creării unui sistem fiscal mult mai echitabil și eficient, inclusiv sporirea eforturilor privind înlăturarea lacunelor pentru a îmbunătăți transparența și a asigura achitarea corespunzătoare a impozitelor de către companiile multinaționale.

Progresele înregistrate sunt listate în ultimul Raport al Secretarului General al OCDE, Angel Gurría.
Detalii