Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Prisăcaru

director Ecofin-Audit-Service SRL
05
01 2016
5141

Particularităţi contabile şi fiscale ale activităţii în silvicultura

Sîntem o întreprindere de stat pentru silvicultură, care, conform statutului, are ca obiect de activitate principală „administrarea, gestionarea şi protecţia fondului forestier în vederea contribuţiei pădurii la îmbunătăţirea condiţiilor mediului ambiant, precum şi la satisfacerea unor cerinţe ale economiei naţionale” şi activitate secundară, care derivă din lucrările de îngrijire a culturilor silvice „comercializarea produselor şi serviciilor forestiere”.
Detalii
02
04 2015
2369

Налоговый кодекс не должен противоречить Национальным стандартам бухучета

Господин Присэкару, почему так случилось, что отдельные положения Налогового кодекса (НК) следует приводить в соответствие с правилами Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), утвержденных приказом министра финансов (не являющимся даже правительственным документом)?
Detalii
18
11 2014
1573

Ion Prisăcaru: SFS are nevoie de susținerea reală a inițiativelor sale

Serviciul Fiscal de Stat, la capitolul simplificării interacțiunii cu reprezentanții mediului de afaceri, are o abordare sistemică, bazată pe concepte și strategii.

Esența abordării pe care noi o aplicăm se conține în sloganul ,,Funcționarul fiscal — în serviciul contribuabilului!”. În această ordine de idei, începând cu anul 2013 au fost unificate dările de seamă fiscale pentru taxele locale (lista cărora ar trebui redusă, dar nu extinsă); la inițiativa noastră s-a liberalizat modalitatea de tipărire a formularelor de documente primare; pe parcursul anului curent SFS a lansat 11 servicii noi, inclusiv 6 servicii electronice.
Detalii
07
11 2014
4254

Приказ О внесении изменений в Приказ ГГНИ № 1388 от 20.08.2013 № 1324 от 11 сентября 2014

Во исполнение ст. 133 ч. (1) п. c) Налогового кодекса и во исполнение положения статьи 102 часть (10) Налогового кодекса об определении способов и сроков представления налоговому органу информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока, установленного в ст. 1181 Налогового кодекса
Detalii
05
11 2014
5307

ORDIN Cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1388 din 20.08.2013 Nr. 1324 din 11 septembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi întru executarea prevederilor art. 102 alin. (10) al Codului fiscal privind stabilirea modului şi termenilor de prezentare organului fiscal a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal
Detalii
04
11 2014
3604

О мерах по администрированию освобождения от уплаты акцизов на дистиллят, полученный на основе вина № (26-08/2-11/2-1/2958/8109)35 от 29 октября 2014 г.

Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков (ГУАКН)Территориальные государственные налоговые инспекции

Главная государственная налоговая инспекция в связи с освобождением от уплаты акцизов на дистиллят, полученный на основе вина, сообщает следующее.Законом № 185 от 28 сентября 2014 г. о внесении дополнений в некоторые законодательные акты (МО Республики Молдова, № 310-312 ст. 622, 10.10.2014 г.) были внесены дополнения в Закон № 1054-XIV от 16 июня 2000 г. о введении в действие Раздела IV Налогового кодекса, которые устанавливают освобождение от уплаты акцизов дистиллята, полученного на основе вина, производимого в Республике Молдова, при отгрузке из акцизного помещения для использования в качестве сырья для производства других товаров, при условии, что получатель владеет разрешением конечного пользователя.
Detalii
04
11 2014
2791

Privind realizarea unor măsuri ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin nr. (26-08/2-11/2-1/2958/8109)35 din 29 octombrie 2014

Direcția generală administrarea marilor contribuabili IFS teritoriale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin comunică următoarele.Prin Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 185 din 28 septembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 310-312/622 din 10.10.2014), Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal a fost completată cu prevederi ce stabilesc scutirea de accize a distilatelor de vin produse în Republica Moldova la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, cu condiția că destinatarul dispune de autorizație de utilizator final al acestor distilate.
Detalii
31
03 2014
2829

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic „Contul curent al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a lansat astăzi un nou serviciu – „Contul curent al contribuabilului” -, serviciul care a fost dezvoltat cu asistenţa Guvernului SUA şi care le permite contribuabililor să acceseze on-line informaţiile despre obligaţiile lor fiscale.
Vizualizează 3 fotografii →