Monitorul SFS

Ion Prisăcaru: SFS are nevoie de susținerea reală a inițiativelor sale

Serviciul Fiscal de Stat, la capitolul simplificării interacțiunii cu reprezentanții mediului de afaceri, are o abordare sistemică, bazată pe concepte și strategii. Esența abordării pe care noi o aplicăm se conține în sloganul ,,Funcționarul fiscal - în serviciul contribuabilului!”. În această ordine de idei, începând cu anul 2013 au fost unificate dările de seamă fiscale pentru taxele locale (lista cărora ar trebui redusă, dar nu extinsă); la inițiativa noastră s-a liberalizat modalitatea de tipărire a formularelor de documente primare; pe parcursul anului curent SFS a lansat 11 servicii noi, inclusiv 6 servicii electronice. La inițiativa IFPS, Guvernul a aprobat modificări și completări la unele legi și hotărâri ale Guvernului prin care s-a propus:
  • excluderea prezentării la organele notariale a certificatului privind lipsa sau existența restanțelor;
  • obligarea Ministerului Justiției, Serviciul Vamal și autorităților contractante să se conecteze la sistemul informațional al IFPS ,,Contul curent al contribuabilului,”, pentru a obține certificatul despre lipsa sau existența restanțelor. Pentru contribuabili s-a stabilit doar dreptul de a prezenta certificatul menționat.
Serviciul Fiscal de Stat este gata să ofere acces la Contul curent al contribuabilului pentru oricare autoritate publică care are nevoie de date despre sumele achitate și restanțele contribuabilului. În acest sens, la propunerea IFPS au fost operate modificări la Codul fiscal în partea ce ține de ,,secretul fiscal”, lărgind lista autorităților pentru care nu se limitează accesul la informații fiscale (a se vedea art.131 alin.(5) lit.b)). Accesul la contul curent, în viziunea noastră, trebuie să fie asigurat prin intermediul platformei de interoperabilitate lansată recent de Centrul de guvernare electronică ca parte componentă a soluției de guvernare electronică ,,M – cloude”. În acest context, solicităm accelerarea utilizării acestei platforme în cadrul tuturor autorităților publice centrale și, mai ales, locale. Sunt însă soluții, care în viziunea noastră, pot să îmbunătățească radical climatul de afaceri, dar și eficiența utilizării banului public. Cu regret, acțiunile SFS în promovarea acestora nu au condus la acceptarea lor de către alte instituții ale statului. Printre acestea sunt de menționat inițiativa de a atribui contribuțiilor sociale de stat statutul de impozit și reglementarea acestora de Codul fiscal. Aceasta ar însemna administrarea lor de către o singură instituție abilitată, similar procedurii fiscale, cu toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv prezentarea declarației doar la organul fiscal și dispariția necesității de a solicita certificate de la CNAS. Cu atât mai mult, serviciul electronic ,,Declarația electronică” poate asigura receptarea tuturor declarațiilor în formă electronică. Sau, un alt exemplu, implementarea unui singur cont trezorial pentru achitarea de către contribuabil a oricăror impozite sau alte plăți la buget sau stabilirea unei baze unice de impozitare a remunerării muncii (pentru impozitul din salariu, defalcări sociale și contribuții medicale). Această sarcină ne-am propus-o de ceva timp, însă fiind de un grad sporit de complexitate, necesită nu doar timp, dar și asistență tehnică și mijloace financiare. În contextul celor sus-menționate, conducerea SFS reiterează că are nevoie de susținere în rezolvarea cel puțin a acestor probleme, care în sine, fiecare în parte, reprezintă o reformă întreagă. De asemenea, dorim să ne fie susținută inițiativa de a elibera semnături electronice cu titlu gratuit, din contul bugetului de stat, în mod centralizat, dar nu după cum o facem pe moment, din economiile proprii ale SFS. Într-un cuvânt, avem de o susținere reală a inițiativelor noastre de către toate instituțiile statului care au tangențe cu acest domeniu de activitate.

via www.fisc.md

author icon

Ion Prisăcaru

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1782 vizualizări

Data publicării:

18 Noiembrie /2014 09:54

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

serviciul fiscal de stat | afaceri | contribuabili | Taxe locale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon