Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Lidia FoaleaȘef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor
02
01 2019
4428

Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente la transmiterea în arendă a terenurilor agricole. Aspecte juridice, fiscale și contabile

Chiar dacă plata arendei terenurilor agricole reprezintă costuri (care nu se delimitează în deductibile și nedeductibile) este necesar de întocmit Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente? Dacă da, atunci când trebuie întocmit actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente — la eliberarea producției în contul plății pentru arenda terenurilor agricole, care se eliberează în rate (grâu- 30 septembrie, porumb — 31 octombrie, floarea soarelui- 30 noiembrie) sau la data prevăzută în contract — spre exemplu, 31 decembrie?
Detalii
07
08 2018
1876

Cheltuielile pentru dezvoltarea Software

Entitatea înregistrează în componența imobilizărilor necorporale programul informatic (software). Cheltuielile suportate pe parcurs pentru dezvoltarea acestui program se reflectă la majorarea costului imobilizării necorporale (soft-ului) sau se contabilizează ca cheltuieli curente?
Detalii
12
01 2017
1883

Impactul aplicării noțiunii „beneficii economice” în practica contabilă

În practica contabilă deseori recunoașterile faptelor economice se fundamentează nu doar pe estimări, raționamente și diverse practici, cât pe prevederi exacte.

Sub acest aspect, poate fi privită și aplicarea noțiunii de „beneficii economice”, care reprezintă un criteriu general în recunoaștere, dar care nu este îndeajuns definit și nici explicat, provocând în practica contabilă întrebări la aplicarea acestei noțiuni.
Detalii
11
03 2016
4016

Particularitățile ținerii contabilității și întocmirii situațiilor financiare în organizațiile necomerciale

Aspecte generale


Începînd cu 1 ianuarie 2015, au intrat în vigoare noile Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale (în continuare – Indicaţii metodice) şi Completările la Planul general de conturi contabile, aprobate prin ordinul Ministrului finanțelor nr.188 din 30 decembrie 2014.
Detalii
21
08 2014
9117

Particularitățile formării prețurilor la produsele social importante

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, produsele şi serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vînzare, cu excepţia preţurilor/tarifelor reglementate de către stat.

Preţul la comercializarea produselor/serviciilor social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă comportamentul consumatorilor din păturile social vulnerabile, se aprobă de către Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vînzarea acestora.
Detalii