Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Igor Lazari

Șef al Direcției impozite directe, SFS
20
12 2018
663

Aspecte privind aplicarea TVA în cazul modificării regimului fiscal

În cadrul activității sale agenții economici se confruntă cu situații în care, după procurarea mărfurilor, serviciilor, are loc modificarea regimului fiscal la livrarea acestora din scutite de TVA fără drept de deducere în impozabile cu TVA și viceversa.


Esența problemei constă în faptul că, la modificarea regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din impozabil în scutit de TVA fără drept de deducere, subiecții impozabili, conform prevederilor art. 102 alin. (2) din CF, pierdeau dreptul la deducerea sumelor TVA pentru mărfurile, serviciile procurate.
Detalii
06
11 2018
354

Определение основного жилья при отчуждении

Понятие «основное жилье» содержится в Налоговом Кодексе, но каковы критерии определения, что для физического лица, у которого есть несколько единиц недвижимости, является «основным жильем»? Человек, к примеру, владеет квартирой в Кишиневе, в которой он проживает, также имеет дом в Кагуле (где прописан и временами там бывает). Оба объекта недвижимости соответствуют ст.5 п. 46 НК. Каким образом определить при отчуждении, что является «основным жильем» для данного физического лица?
Detalii
06
11 2018
571

НДС и право на вычет при заключении договора об уступке права требования взамен на вознаграждение

Наше предприятие планирует уступить третьей стороне, экономическому агенту, право требования с должника суммы задолженности в размере 10 тыс. евро. В результате совершения данной сделки планируется, что третья сторона выплатит нашему предприятию сумму в размере восьми тыс. евро, то есть сумму меньшую, чем номинальная стоимость задолженности.

В связи с этим, просим разъяснить если в описанном случае возникает обязательство по начислению НДС или какие-либо последствия в отношении права на вычет в целях определения налогооблагаемого дохода.

Detalii
25
09 2018
830

Unele aspecte ale regimului fiscal al dobânzilor la credite

Se permite deducerea cheltuielilor ce țin de achitarea dobânzilor aferente creditelor contractate de la instituțiile financiare, suportate de către rezidenții Republicii Moldova (atât persoane juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător cât și persoane fizice cetățeni ce nu desfășoară activitate de întreprinzător)?
Detalii
24
09 2018
1100

Regimul fiscal al vânzării unui apartament și procurării altuia în aceiași perioadă fiscală și în perioade fiscale diferite

Persoana fizică rezidentă – cetățean al Republicii Moldova a vândut, în anul 2018, un apartament care nu constituie locuință de bază pentru aceasta unei alte persoane fizice. În scurt timp de la momentul vânzării (de ex. 1 săptămână) persoana a investit integral suma primită din vânzare în procurarea altui apartament, astfel încât se constată lipsa unui venit pe parcursul anului (suma primită a fost integral cheltuită). Este oare corectă presupunerea noastră că în această situație lipsește obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit?
Detalii
23
08 2018
424

Налоговые последствия передачи резиденту гражданину РМ доли в уставном капитале предприятия резидента иностранного государства

Физическое лицо резидент и гражданин РМ является единственным учредителем предприятия резидента одного из государств Евросоюза (далее — предприятие А), которое, в свою очередь, является учредителем другого предприятия резидента иностранного государства (предприятие – В).
Detalii
31
07 2018
962

Modul de restituire a TVA în cazul efectuării investițiilor capitale în perioadele fiscale anterioare

La 1 iunie 2018 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 505 din 30 mai 2018 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, prin care au fost operate modificări inclusiv asupra modului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Astăzi prezentăm unele aspecte ce vizează subiecţii impozabili cu TVA care efectuează investiţii capitale în conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) şi alin.(1¹) din Codul fiscal şi deţin dreptul la restituirea sumei TVA, cu respectarea condiţiilor stipulate în alin.(2) din articolul menţionat.
Detalii
02
07 2018
554

Вручение чека ККМ при наличии посредника

Наша фирма продает товар в другие города РМ курьерской доставкой. Для этого заключен контракт с ГП «Poşta Moldovei». Плату за товар забирает курьер и ГП «Poșta Moldovei» перечисляет ее нам на расчетный счет. Кому в этом случае мы должны выписать чек и/или накладную – конечному покупателю или ГП «Poșta Moldovei», от которой пришли средства?
Detalii
29
06 2018
669

Aspecte fiscale referitoare la desfășurarea activității independente în domeniul comerțului cu amănuntul

Începând cu anul 2017, legislația stabilește un regim fiscal simplificat privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat.

Aceasta reprezintă o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetățeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la alte forme de antreprenoriat convenabile, reieșind din specificul activității.
Detalii