Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Igor Lazari

Șef al Direcției impozite directe, SFS
09
09 2019
747

Calcularea proratei TVA: lunar sau anual?

Întreprinderea desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul. Aceasta înregistrează procurări de mărfuri ce sunt scutite de TVA fără drept de deducere și anume mărfuri de la pozițiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi produs alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001, 200510001, 200710101, 200710911, 200710991. Suma livrărilor acestor mărfuri se reflectă în boxa 6 a Declarației privind TVA. Urmează oare a fi calculată prorata TVA lunar sau la sfârșitul anului?
Detalii
22
07 2019
580

TVA la prestarea serviciilor de transport internațional

Constituie import de servicii procurarea serviciilor de transport a mărfurilor din afara RM în RM în cazul în care aceste servicii sunt prestate de către un nerezident, precum și în cazul dacă aceste servicii se prestează de către un rezident al RM altui rezident?

Conform art.93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale RM persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale RM, pentru care locul prestării se consideră a fi RM.
Detalii
22
07 2019
750

Aspecte ale reflectării în Declarația privind TVA a refacturării cheltuielilor compensate

Urmează oare a fi reflectată în anexa TVA LIVR a Declarației privind TVA facturile fiscale eliberate, prin care se documentează refacturarea cheltuielilor compensate?

Conform pct. 51 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, care este aprobat prin anexa nr.2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale
Detalii
22
07 2019
435

Valoarea impozabilă a livrării cu discount în favoarea angajatului

Care este valoarea impozabilă a mărfurilor livrate angajaților companiei cu acordarea unei reduceri de preț (discount)?

În conformitate cu prevederile art.99 alin.(1) din Codul fiscal, livrarea efectuată la un preț mai mic decât cel de piață din cauza relațiilor specifice stabilite între furnizor și cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului, constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piață.
Detalii
11
07 2019
906

Încă o data despre scutirea de TVA cu drept de deducere

Întreprinderea X vinde tehnică agricolă la cota 0 TVA cu o anumită complectare, conform contractului. Uneori tehnica importată nu are toate complectările contractate. Astfel, compania procură în baza facturii fiscale pe teritoriul RM piese (cu TVA), care se instalează la această tehnică agricolă, iar apoi tehnica se vinde fără TVA, la cota 0. Ce fac cu TVA de la piesele procurate și instalate la tehnica agricolă vândută?
Detalii
18
06 2019
248

Об отсутствии обязательства по взносам обязательного социального и медицинского страхования при предоставлении льготы работодателем работнику, в случае беспроцентного займа

Предприятие предоставило беспроцентный заём своему работнику. В соответствии с положениями ст. 19 п. d) Налогового кодекса (НК), разница, до соответствующей процентной ставки установленной Национальным банком Молдовы (НБМ), была определена как налогооблагаемая льгота, оказанная работнику, и подоходный налог был исчислен аналогично заработной плате. Следует ли, в данной ситуации, по указанной сумме разницы, исчислить, удержать и уплатить взносы обязательного социального и медицинского страхования?
Detalii
27
05 2019
451

О подоходном налоге при отсутствии какой-либо деятельности субъекта, зарегистрировавшего независимую деятельность

Физическое лицо – резидент РМ, зарегистрировавшее в ГНС независимую деятельность, в силу определённых причин перестало осуществлять коммерческую деятельность в области розничной торговли. Данный факт подтверждается отсутствием каких-либо операций, отражённых в ККМ. Значит ли это, что, в условиях отсутствия независимой деятельности и, соответственно, налогооблагаемого дохода, отсутствует и обязательство по уплате подоходного налога?
Detalii