Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Igor Lazari

Șef al Direcției impozite directe, SFS
22
05 2020
659

Modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare

Astăzi, 22 mai, a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20 mai 2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Documentul este publicat în „Monitorul Oficial” nr.118-123.

Necesitatea elaborării Regulamentului menționat rezultă din prevederile Legii nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative din 23 aprilie 2020.
Detalii
15
05 2020
1091

Deducerea TVA la serviciile de import: modificările în vigoare din 1 mai 2020

Entitatea a importat servicii conform invoice în luna martie 2020. TVA la import a fost calculat și reflectat în boxa 8 și 20 din Declarația privind TVA pentru L/03/2020, însă, din anumite motive, suma TVA nu a fost achitată în termenul stabilit de legislație (adică până la prezentarea declarației). Urmează sau nu a fi reflectată această sumă în boxa 15?

Detalii
12
02 2020
449

Договор цессии с нерезидентом

Фирма «А», резидент Республики Молдова, импортировала товар от иностранного продавца «В». Иностранный продавец «В» хочет заключить договор переуступки прав требований долга. На основание этого договора фирма «А» должна перечислить денежные средства другой иностранной фирме «С». В налоговом и финансовом учете за эту сделку не будут наложены штрафные санкции? Эта сделка разрешена законодательством Республики Молдова?
Detalii
06
02 2020
718

Impozitul la sursa de plată în cazul contractului de arendă a patrimoniului ce include un lot de pământ agricol

Întreprinderea arendează de la persoana fizica un teren agricol care îl folosește în activitatea de turism rural. Din această plată de arenda nu se retine impozit pe venit la sursa de plata (CF art. 90 alin.1). În același contract este indicată și arenda construcțiilor hidrotehnice (dambe, iazuri etc.). Din acestea se retine impozitul pe venit la sursa de plată? Plata pentru arendă indicată în contract indică suma pentru toate aceste bunuri.
Detalii
03
02 2020
2129

Право на личное освобождение, если размер заработной платы за месяц превышает 1/12 предельной годовой величины

Лишается ли права на месячное личное освобождение (в размере 1/12 годовой величины личного освобождения в 24 000 леев = 2 000 леев) работник, которому, в соответствующем месяце, начислена зарплата, облагаемая величина которой превышает 1/12 предельной годовой величины в 360 000 леев, определяющей возможность пользования годовым личным освобождением?

Detalii
16
10 2019
731

Документирование дисконта при возврате товара

Предприятие осуществляет поставку с предоставлением дисконта, впоследствии происходит возврат товара, по которому ранее был предоставлен дисконт, просим разъяснить:
• Порядок документирования дисконта;
• Какую стоимость следует сторнировать при возврате товара?

Detalii
07
10 2019
635

Подоходный налог и НДС в случае безнадежного долга

Каков порядок действий в части подоходного налога, а также НДС, в случае, если по осуществленной поставке не было произведено оплаты, и впоследствии, решением суда, долг был признан безнадежным?

Согласно положениям, ст. 5 п. 32) лит. b) НК, безнадежным долгом является дебиторская задолженность, невозможная к погашению в случаях отсутствия имущества у физического или юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и объявленного несостоятельным.
Detalii
24
09 2019
560

Право на возмещение НДС в случае консервации сданного в эксплуатацию объекта инвестиций

Наше предприятие завершило строительство здания, предназначенного для использования в качестве холодильника для сельскохозяйственной продукции. Все процедуры, связанные с сдачей указанного строения в эксплуатацию, завершены. Однако, в связи с рядом обстоятельств, оно ещё не используется для хранения собственной продукции или для предоставления услуг хранения, а в неопределённом будущем планируется его продажа. Имеет ли наше предприятие право на возмещение НДС по капитальным инвестициям, осуществлённым в указанное здание?
Detalii
09
09 2019
1663

Calcularea proratei TVA: lunar sau anual?

Întreprinderea desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul. Aceasta înregistrează procurări de mărfuri ce sunt scutite de TVA fără drept de deducere și anume mărfuri de la pozițiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi produs alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001, 200510001, 200710101, 200710911, 200710991. Suma livrărilor acestor mărfuri se reflectă în boxa 6 a Declarației privind TVA. Urmează oare a fi calculată prorata TVA lunar sau la sfârșitul anului?
Detalii