Opinii

Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este mediatizată de Publicaţia Periodică “Monitorul Fiscal FISC.md” zi de zi. Cititorii noştri au posibilitatea să ia cunoştinţă cu materialele ce reflectă poziţia oficială a autorităţii, cu documente emise de SFS, cu proiecte de legi, date statistice, campanii de informare şi conformare, comunicatele de presă ale instituţiei, astfel că persoanele interesate cunosc ritmul pulsului SFS. Cu toate acestea, nu am ezitat să adresăm întrebările, tradiţionale la început de an, directorului Serviciului Fiscal de Stat, dlui Serghei Puşcuţa. - Dle Puşcuţa, odată cu încheierea procesului de reformare a Serviciului Fiscal de Stat, accentul activităţii s-a deplasat de la principiul teritorial spre cel funcţional. Care sunt rezultatele acestei deplasări? - În primul rând, tratarea contribuabililor și a legislației fiscale a devenit univocă, au fost standardizate serviciile oferite contribuabililor și s-a produs concentrarea potențialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe procese operaționale cu cel mai mare risc pentru interesele bugetului public național. Dacă vorbim în criterii de performanţă, acestea sunt reflectate în majorarea ponderii veniturilor colectate la BPN de Serviciul Fiscal de Stat. Datorită a rezultatelor obținute, Parlamentul a avut posibilitatea să rectifice pe parcursul anului trecut legile bugetare anuale prin majorarea părții de venituri planificate administrate de SFS. Comparativ cu anul 2016, veniturile au crescut cu 18,4%. În anul 2017 au fost înregistrate încasări în sumă de 32,7 mld. lei, ceea ce constituie o creștere cu 5,1 mld. lei față de un an mai devreme, suma veniturilor la BPN planificată inițial fiind depășită cu 2,6 mld. lei. Dacă ne oprim, separat, la componente, la Bugetul de stat au fost încasate 14,3 mld. lei, ceea ce constituie o creştere cu 2,8 mld. lei. La bugetele locale s-au acumulat 3,4 mld. lei, sporul fiind cu 0,2 mld. lei. Bugetul asigurărilor sociale de stat a acumulat 11,4 mld. lei, depăşirea indicatorilor anului 2016 constituind 1,8 mld. lei, iar Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală - circa 3,5 mld. lei, cu o majorare de 0,4 mld. Aceste rezultate au devenit posibile graţie sporirii capacității de deservire a contribuabililor, a gradului de conformare benevolă, a reîntoarcerii în câmpul legal, pe parcursul anului trecut, a unor categorii de plătitori a impozitului pe venit. Totodată, a sporit gradului de responsabilitate a contribuabililor în urma consolidării capacităților autorității fiscale, ceea ce de asemenea este un rezultat aşteptat al reformei SFS, dar şi perfecționarea continuă a angajaților serviciului, care asigură prevenirea eschivării de la plata şi calculul impozitelor. În anul precedent am reuşit să implementăm cu succes raportarea electronică, am asigurat noi module în SIA ,,e-Cerere”: „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor” și „Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA”, și noi ajustări în SIA „Declarație electronică”. Actualmente de serviciile fiscale electronice beneficiază circa 94 850 de utilizatori (dintre care 43 700 persoane juridice și circa 7 500 persoane fizice) cu un total de 4 878 952 de accesări, ceea ce constituie cu un milion mai mult decât în 2016. 1) Au fost prezentate circa 1 337 885 de declarații prin intermediul serviciului „Declarația electronică”. 2) Au fost recepționate și prelucrate 58 191 comenzi de formulare tipizate cu regim special și 11 522 de comenzi cu serie și diapazon al formularelor tipizate cu regim special prin intermediul serviciului „Comanda on-line a formularelor tipizate”. 3) Au fost generate circa 3 721 656 de rapoarte prin intermediul serviciului „Contul curent al contribuabilului”. 4) În sistemul „e-Factura” peste 7 349 de agenți economici au eliberat facturi fiscale. 5) Au fost prezentate 60 141 de cereri în modul „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor” și 3 083 de cereri în modul „Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA” prin intermediul serviciului „e-Cerere”. Esenţial a fost micşorat timpul necesar pentru procesarea şi generalizarea datelor din sistemul informaţional, pentru formarea rapoartelor şi statisticilor serviciului. Toate aceste exemple demonstrează că eforturile depuse nu au fost în zădar. - Ultimul timp constatăm şi creşterea autorităţii şi credibilităţii Serviciului Fiscal de Stat în societate… - Şi acesta este un rezultat al reformării SFS. Am trecut un proces de optimizare a resurselor umane, asigurând majorarea flexibilității în procesul managementului, formarea şi recalificarea continuă a personalului, cu rigori mai dure la etapa selectării angajaţilor, pentru că nu suntem în drept să negăm rolul personalităţii fiscalistului în domeniul nostru de activitate. Depunem eforturi pentru îmbunătățirea procesului de comunicare internă, scopul fiind asigurarea procesului de conformare fiscală a contribuabililor şi a unui mediului confortabil de activitate a business-ului în Republica Moldova. Totodată, societatea apreciază pozitiv concentrarea potențialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe domeniile cu cel mai mare risc pentru interesele BPN, dar şi diminuarea riscurilor de corupție și protecționism în instituţie. - Obiectivele SFS pentru anul 2018 sunt la fel de ambiţioase? - În perioada imediat următoare, este vorba de ore, ne propunem punerea în aplicare a raportării unificate (forma IPC18), care este deja elaborată şi testată. Această platformă de asemenea vine în serviciul contribuabilului, aducând economii de timp, surse financiare, dar şi minimizarea influenţei factorului uman în relaţiile dintre instituţiile de stat cu contribuabilii, optimizarea proceselor de administrare fiscală și oferirea contribuabililor a unor servicii de calitate, care a fost anticipată de munca mai multor autorităţi şi instituţii de stat. Digitalizarea va continua cu darea în exploatare industrială a sistemului de achitare a impozitelor și taxelor locale administrate de SCITL-uri prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Dezvoltarea şi menţinerea Sistemului de Management al Cazurilor cu implementarea modulelor noi de asemenea se regăseşte printre priorităţi. Totodată, privim şi în viitorul pe termen mediu. Astfel, elaborăm şi ne pregătim pentru lansarea, din anul 2019, a unui modul ce va permite tinerea evidenței tuturor conturilor bancare ale persoanelor fizice. Evident, vom garanta activitatea cotidiană a SFS, care o vom realiza onest, scopul fiind asigurarea colectării depline, corecte şi în termenii stabiliţi a veniturilor BPN. Sperăm că fiecare contribuabil va conştientiza - calcularea şi plata impozitelor este o bună practică, care trebuie să fie incontestabilă şi în Republica Moldova.
author icon

Serghei Pușcuța

Lilia Bucicovschi

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4935 vizualizări

Data publicării:

29 Ianuarie /2018 09:19

Catalogul tematic

Servicii electronice | Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

SFS | raportare electronica | Serghei Puşcuţa | IPC18 | bugetul de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon