Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Natalia Arhilei – inspector principal DAC a DGMIT
28
11 2019
597

Sumele TVA îndreptate spre deducere în sectorul agricol

Întreprinderea agricolă, în urma activității de producere, a acumulat TVA, ca urmare a diferenței dintre achiziții la cota standard de 20% și vânzări la cota redusă de 8%. Export, import nu există, ca și alte genuri de activitate. Nu producem produse de panificație și lactate. Există oare posibilitatea de restituire a sumei TVA? Sau posibilitatea de transfer la alte impozite?

Detalii
22
11 2019
398

Учет прачечных услуг, оказанных патентообладателем

Имеет ли право патентообладатель оказывать услуги по стирке ковров, если видом деятельности на который был выдан патент является «прачечные услуги»? Имеет ли право предприятие заключить договор с патентообладателем, который оказывает услуги по стирке ковров? Разрешается ли вычет расходов, понесенных в пользу патентообладателя?

Detalii
19
11 2019
1053

Отражение в декларации по НДС корректировок со знаком «минус»

При заполнении отчета по НДС, в графе 2 “Сумма НДС, относящаяся к поставкам товаров и услуг”, в результате произведенных корректировок, была указана сумма НДС с минусом. Как это отражается в лицевом счете налогоплательщика?

Detalii
24
10 2019
951

Documentarea rambursării datoriei în numerar

Ce document va elibera agentul economic în cazul rambursării datoriei în forma monetară altui agent economic?

Conform pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:
Detalii
21
10 2019
862

TVA exclus de la deducere în urma controlului fiscal

În rezultatul controlului fiscal, a fost exclusă de la deducere o anumită sumă a TVA, care a fost transferată la cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale sau nu?

Art. 102 din Codul fiscal (CF) conține norme ce stabilesc condițiile de atribuire a TVA la deducere sau la costuri, cheltuieli în funcție de destinația utilizării mărfurilor, serviciilor procurate.
Detalii
16
10 2019
503

Документирование дисконта при возврате товара

Предприятие осуществляет поставку с предоставлением дисконта, впоследствии происходит возврат товара, по которому ранее был предоставлен дисконт, просим разъяснить:
• Порядок документирования дисконта;
• Какую стоимость следует сторнировать при возврате товара?

Detalii
07
10 2019
455

Подоходный налог и НДС в случае безнадежного долга

Каков порядок действий в части подоходного налога, а также НДС, в случае, если по осуществленной поставке не было произведено оплаты, и впоследствии, решением суда, долг был признан безнадежным?

Согласно положениям, ст. 5 п. 32) лит. b) НК, безнадежным долгом является дебиторская задолженность, невозможная к погашению в случаях отсутствия имущества у физического или юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и объявленного несостоятельным.
Detalii
27
09 2019
337

Залог основных средств, импортированных для увеличения уставного капитала предприятия

Вправе ли фирма заложить в банке основные средства, которые были внесены в счет увеличения уставного капитала в течении первых трех лет с момента импорта в льготном таможенном режиме? Является ли такое действие нарушением порядка предоставления льготы?

Detalii