Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Natalia Arhilei – inspector principal DAC a DGMIT
06
03 2020
1711

Calcularea impozitului unic în cazul concediului de maternitate al angajatului

Angajata unui rezident al Parcului IT a plecat în concediu de maternitate pentru 126 zile. Urmează a fi inclusă persoana respectivă în numărul de angajați luați în calcul la impozitul unic pentru perioada indicată?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
Detalii
23
12 2019
683

Импортно-экспортные услуги в сфере IT

Нужно ли платить НДС на импорт услуг, если молдавская фирма заказала IT-услугу в Беларуси и перечислила за нее деньги в Беларусь, а затем, не пользуясь этой услугой на территории РМ, продала ее в США? Подлежит ли данная услуга обложению НДС?
Detalii
19
12 2019
1557

Locațiunea spațiului locativ fără înregistrarea în calitate de structură turistică

Compania „X” SRL intenționează să cumpere mai multe imobile (apartamente și case de locuit pe teritoriul Republicii Moldova) cu scopul dării în locațiune a acestora, pe perioada scurtă și pe perioadă lungă, la cererea clienților. Nu cunoaștem dacă aceste apartamente vor fi într-un bloc locativ sau in diferite blocuri locative. Compania va oferi doar servicii de locațiune și nu va oferi servicii conexe cum ar fi asigurarea mesei și servicii de curățenie zilnică (ordine doar după încheierea perioadei de ședere (curățenie finală). Totodată, „X” SRL nu intenționează să se înregistreze în calitate de structură de primire turistică cu funcții de cazare și de deservire a mesei. Apar următoarele întrebări:
Detalii
28
11 2019
934

Sumele TVA îndreptate spre deducere în sectorul agricol

Întreprinderea agricolă, în urma activității de producere, a acumulat TVA, ca urmare a diferenței dintre achiziții la cota standard de 20% și vânzări la cota redusă de 8%. Export, import nu există, ca și alte genuri de activitate. Nu producem produse de panificație și lactate. Există oare posibilitatea de restituire a sumei TVA? Sau posibilitatea de transfer la alte impozite?

Detalii
22
11 2019
604

Учет прачечных услуг, оказанных патентообладателем

Имеет ли право патентообладатель оказывать услуги по стирке ковров, если видом деятельности на который был выдан патент является «прачечные услуги»? Имеет ли право предприятие заключить договор с патентообладателем, который оказывает услуги по стирке ковров? Разрешается ли вычет расходов, понесенных в пользу патентообладателя?

Detalii
19
11 2019
1466

Отражение в декларации по НДС корректировок со знаком «минус»

При заполнении отчета по НДС, в графе 2 “Сумма НДС, относящаяся к поставкам товаров и услуг”, в результате произведенных корректировок, была указана сумма НДС с минусом. Как это отражается в лицевом счете налогоплательщика?

Detalii
24
10 2019
1420

Documentarea rambursării datoriei în numerar

Ce document va elibera agentul economic în cazul rambursării datoriei în forma monetară altui agent economic?

Conform pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:
Detalii
21
10 2019
1087

TVA exclus de la deducere în urma controlului fiscal

În rezultatul controlului fiscal, a fost exclusă de la deducere o anumită sumă a TVA, care a fost transferată la cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale sau nu?

Art. 102 din Codul fiscal (CF) conține norme ce stabilesc condițiile de atribuire a TVA la deducere sau la costuri, cheltuieli în funcție de destinația utilizării mărfurilor, serviciilor procurate.
Detalii
16
10 2019
730

Документирование дисконта при возврате товара

Предприятие осуществляет поставку с предоставлением дисконта, впоследствии происходит возврат товара, по которому ранее был предоставлен дисконт, просим разъяснить:
• Порядок документирования дисконта;
• Какую стоимость следует сторнировать при возврате товара?

Detalii