Știri

Atribuțiile Consiliului „Moldova IT park”

Componența nominală a membrilor Consiliului „Moldova IT park” va fi stabilită prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și va fi constituit din patru reprezentanți: doi vor reprezenta MDED, câte unul din partea Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Totodată, în componența consiliului vor activa și 5 reprezentanți delegați de adunarea generală a rezidenților Parcului – membri cu drept de vot, precum și din reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și ai sectorului asociativ – membri cu statut de observator.

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat proiectul modificărilor la HG nr. 1144/2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”, inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat din 22 aprilie anul curent. De menționat, că modificările au fost elaborate întru executarea prevederilor Legii nr.73/2023 și Legii nr. 415/2023, prin care au fost revizuite unele norme din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Astfel, proiectul prevede completarea HG nr. 1144/2017 cu un capitol nou care va reglementa instituirea și activitatea Consiliului parcului.

 

În condițiile aprobării inițiativei în redacția propusă de către autor, în atribuțiile consiliului vor intra coordonarea Strategiei de dezvoltare a parcului, Planului anual de activitate al Administrației parcului; examinarea rapoartelor semestriale și anuale privind activitatea parcului și a rezidenților acestuia; coordonarea proiectului bugetului anual al Administrației parcului, până la data de 31 ianuarie a anului în curs, a indicatorilor supuși verificării anuale, al sistemului de management al riscurilor aplicat în cadrul Administrației parcului.

 

Se propune ca membrii Consiliului parcului să corespundă unui șir de cerințe cum ar fi: studii superioare; experiență de minimum trei ani în domeniul juridic, economico-financiar, tehnologia informației; cunoașterea limbii române. Nu vor putea fi membri al Consiliului persoanele care vor avea antecedente penale nestinse pentru cazurile de condamnare pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracțiuni prevăzute de actele normative.

 

În alte ordine de idei, proiectul prevede completarea anexei contractului privind desfășurarea activității în parc cu genuri noi de activitate, introduse în Legea nr.77/2016 prin Legea nr.73/2023 și Legea nr.415/2023 și anume cu  servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor, servicii de editare și proiectare a sunetului, înregistrări originale de sunet, activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center), inclusiv bazate pe orice tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center) și alte servicii de furnizare a forței de muncă.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

356 vizualizări

Data publicării:

24 Aprilie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

consiliu | atributii | it parc

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon