Știri

PND 2025-2027: crearea locurilor de muncă și modernizarea infrastructurii

Implementarea reformelor setate în Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027 (PND), proiectul căruia a fost înaintat pentru consultări publice, va asigura realizarea obiectivelor Guvernului, producând impact asupra tuturor domeniilor și sectoarelor, astfel contribuind la realizarea de către Moldova a criteriilor de aderare la UE și a celor patru priorități stabilite în Planul Național „Construim Moldova Europeană” și anume: asigurarea păcii și securității; dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă; modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile noastre; reforma justiției.

 

Conform PND, pe termen mediu, misiunea Guvernului va consta în modernizarea localităților RM, garantarea securității fiecărui cetățean, contribuția la creșterea veniturilor și crearea de locuri de muncă bine plătite, iar pe termen lung obiectivul principal este aderarea țării la UE până în anul 2030.

 

Astfel, în perioada 2025-2027, continuarea implementării acțiunilor de reformă vor viza modernizarea infrastructurilor, construcția și reabilitarea spitalelor și școlilor, susținerea antreprenorilor în vederea sporirii exporturilor pe piața UE, reformarea sistemului de asistență socială și a politicilor de ocupare a forței de muncă, dezvoltarea serviciilor publice electronice, reformarea sectorului agricol, susținerea producătorilor, dezvoltarea și extinderea suprafețelor împădurite, îmbunătățirea serviciilor pentru toți cetățenii, inclusiv din diasporă, promovarea procesului de amalgamare voluntară a autorităților publice locale, profesionalizarea serviciului public, eliminarea corupției și birocrației excesive din instituțiile statului ș.a.

 

Fiecare acțiunile de reformă stabilită în cadrul PND este transpusă în unu sau mai multe proiecte de dezvoltare, total 83 acțiuni de reformă și 227 proiecte de dezvoltare. Din numărul total de acțiuni de reformă pentru perioada 2025-2027, 42% asigură continuitate PND 2024-2026, iar 58% - sunt politici publice noi.

 

Pentru fiecare acțiune și proiect în document sunt estimate costurile de implementare și prezentate sursele de acoperire a acestora. Astfel, costul total estimat de implementare a reformelor planificate este de peste 132,5 mld. lei, inclusiv, circa 30,6 mld. lei sau 23% sunt acoperite din bugetul de stat, 30,1 mld. lei sau 35% - din asistența externă, iar circa 71,8 mld. lei sau 54% reprezintă costuri neacoperite.

 

Acțiunile de reformă (implicit proiecte) planificate în PND, care sunt acoperite parțial sau nu au acoperire financiară, urmează a fi considerate în cadrul dialogului cu potențialii investitori și parteneri de dezvoltare, inclusiv în cadrul Platformei de Parteneriat pentru Moldova.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la data de 3 mai anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

215 vizualizări

Data publicării:

25 Aprilie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

infrastructura | modernizare | loc de munca

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon