Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
18
04 2018
1220

Закупки сельскохозяйственной продукции у физических лиц сквозь призму изменений, внесенных в Налоговый кодекс

Частью (35) ст. 901 НК предусмотрено, что каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских пaтентов и лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 102, каждое представительство согласно пункту 20) ст. 5, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, удерживают налог в размере 5 процентов из выплат
Detalii
07
04 2018
493

Cu privire la verificarea faptului de acordare a unui împrumut de către străinul titular al dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova

Poate fi supus controlului fiscal prin metoda de verificare prin contrapunere străinul titular al dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova în scopul confirmării/infirmării faptului acordării de către acesta cu titlu de împrumut a mijloacelor bănești persoanei fizice cetățean al Republicii Moldova?
Detalii
07
04 2018
865

Despre acțiunile Serviciului Fiscal de Stat în cazul lipsei, sustragerii, pierderii sau distrugerii documentelor contabile depistate în cadrul unui control fiscal

Care sunt acțiunile Serviciului Fiscal de Stat în cazul în care în cadrul controlului fiscal se constată lipsa, sustragerea, pierderea sau distrugerea documentelor contabile, care în consecinţă duc la imposibilitatea efectuării controlului?
Detalii
07
04 2018
569

Privind aplicarea unor prevederi ale Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti

Se aplică prevederile Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998, în cazul în care o persoană fizică nerezidentă procură pe teritoriul Republici Moldova un oficiu pe care îl dă în locațiune unui agent economic?
Detalii
27
02 2018
857

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii
23
02 2018
723

О некоторых вопросах налогового администрирования

О некоторых случаях репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозитКаков порядок репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозит, в случае общей аварии на морском судне?
Detalii
23
10 2017
766

О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства

Глава 12 раздела V Налогового кодекса предусматривает меры обеспечения погашения налогового обязательства.

Так, в соответствии со ст. 227 НК, погашение налоговых обязательств обеспечивается путем применения ГНС или другим уполномоченным органом пени по налогам и сборам, приостановления операций на банковских счетах, за исключением кредитных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), ареста имущества и других мер, предусмотренных разделом V Налогового кодекса и нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Detalii
29
09 2017
1829

Depăşirea limitei decontărilor în numerar la prestarea serviciilor de transport internaţional

Urmează oare a fi sancționat contribuabilul care prestează servicii de transport internațional al mărfurilor în cazul în care reprezentanții acestuia efectuează decontări în numerar, costul cărora depășește limita prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 pentru motorină, servicii de reparație și piese de schimb procurate în afara Republicii Moldova?
Detalii
24
08 2017
495

Despre impozitarea câștigului participantului la jocul de noroc

Prin prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16 decembrie 2016, MO nr. 2-8/3 din 6 ianuarie 2017 (în continuare – Lege) sunt stabilite modul de organizare şi desfăşurare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, drepturile şi obligațiile organizatorului jocului şi ale jucătorului.
Detalii