Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
23
10 2017
686

О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства

Глава 12 раздела V Налогового кодекса предусматривает меры обеспечения погашения налогового обязательства.

Так, в соответствии со ст. 227 НК, погашение налоговых обязательств обеспечивается путем применения ГНС или другим уполномоченным органом пени по налогам и сборам, приостановления операций на банковских счетах, за исключением кредитных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), ареста имущества и других мер, предусмотренных разделом V Налогового кодекса и нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Detalii
29
09 2017
1481

Depăşirea limitei decontărilor în numerar la prestarea serviciilor de transport internaţional

Urmează oare a fi sancționat contribuabilul care prestează servicii de transport internațional al mărfurilor în cazul în care reprezentanții acestuia efectuează decontări în numerar, costul cărora depășește limita prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 pentru motorină, servicii de reparație și piese de schimb procurate în afara Republicii Moldova?
Detalii
24
08 2017
454

Despre impozitarea câștigului participantului la jocul de noroc

Prin prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16 decembrie 2016, MO nr. 2-8/3 din 6 ianuarie 2017 (în continuare – Lege) sunt stabilite modul de organizare şi desfăşurare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, drepturile şi obligațiile organizatorului jocului şi ale jucătorului.
Detalii
15
08 2017
655

„Salariul în plic” și „munca la negru” – surse, efecte și sancțiuni aplicate (partea 2)

Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala se stabilește anual. Pentru anul 2017, cuantumul acestora a fost stabilit prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 2016.

În partea ce ține de contribuțiile de asigurări sociale, menționăm că modul de calculare și achitare este prezentat în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobată anual.
Detalii
26
09 2017
861

О налогообложении выигрыша участника азартной игры

Предписания Закона № 291 от 16 декабря 2016 г. об организации и проведении азартных игр, опубликованного в МО № 2-8/3 от 6 января 2017 г. (далее – Закон), устанавливают порядок организации и проведения деятельности в области азартных игр, права и обязанности организатора игры и игрока.
Detalii
11
08 2017
1198

„Salariul în plic” și „munca la negru” – surse, efecte și sancțiuni aplicate (partea 1)

Într-o societate modernă, fiecare persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o anumită muncă este remunerată pentru aceasta. În cazul în care persoana prestează munca conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcție, acesteia i se achită un salariu de către angajator, în baza contractului individual de muncă.
Detalii
04
08 2017
3607

Unele aspecte ce țin de procedurile de lichidare a agenților economici

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 104 din 9 iunie 2017 (în continuare – Lege) (MO, nr. 229-243/370 din 07.07.2017) au fost efectuate modificări și completări la prevederile unor acte legislative, în partea ce ține de procedurile de lichidare a aghenților economici.

Potrivit art. V alin. (1) din Lege, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, noile prevederi introduse prin Legea nr. 104 intră în vigoare la data publicării – 07.07.2017.
Detalii
21
06 2017
828

Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocurilor de noroc

În ultimii ani Republica Belarus a întreprins mai multe acțiuni și a obținut reușite în controlul din partea statului a activităților în domeniul jocurilor de noroc.

În continuare vom prezenta unele aspecte privind reglementarea activităților în domeniul jocurilor de noroc, în cazul Republicii Belarus, metodele inovatoare de monitorizare și control în acest domeniu.
Detalii
19
04 2017
1325

Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/ 947) au fost efectuate modificări la art. 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Legea 231/2010) prin substituirea sintagmei „produse agroalimentare ușor perisabile” cu sintagma „produse alimentare”.
Detalii