Catalogul instituţiilor

Ziarul “Capital Market”

este o publicaţie săptămânală fondată în anul 2003 de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din Republica Moldova, actualmente Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în scopul asigurării transparenţei pieţei de capital şi a activităţii CNPF.

“Capital Market” s-a afirmat ca o publicaţie modernă, profesionistă şi independentă editorial, principiile de bază ale activităţii noastre fiind corectitudinea, obiectivitatea şi imparţialitatea. Ştirile şi articolele publicate acoperă întreg spectrul de evenimente economice, însă atenţia prioritară este acordată pieţei de capital, Societăţilor pe Acţiuni şi participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Auditoriul ţintă al ziarului este constituit din conducători de întreprinderi, manageri, investitori, participanţi profesinişti la piaţa valorilor mobiliare, dar şi studenţi şi acţionari simpli, sau virtual fiecare cetăţean al Republicii Moldova.

www.capital.market.md

03
10 2014
3609

Постановление о некоторых временных мерах по классификации ссудо-сберегательными ассоциациями ссуд, выданных некоторым дебиторам сельскохозяйственной отрасли

№44/3 от 05.09.2014 (МО №282-289/1358 от 26.09.2014)На основании положений ст. 1 ч. (1), ст. 3,4, ст. 8 п. b) и f), ст. 21 ч. (1) Закона №192-XIV от 12.11.1998 “О Национальной комиссии по финансовому рынку” (повторно опубликован в MO, 2007, №117-126 BIS), ст. 9 ч. (2) п. e), ст. 46 ч. (1) и (2) Закона №139-XVI от 21.06.2007 “О ссудо-сберегательных ассоциациях” (MO, 2007, №112-116, ст. 506), Национальная комиссия по финансовому рынку
Detalii
31
10 2013
1400

În Republica Moldova vor fi liberalizate operaţiunile valutare

Acestea sunt prevederile modificărilor la Legea privind reglementarea valutară, elaborate de Banca Naţională şi prezentate pentru consultări publice. Astfel, se liberalizează operaţiunile valutare supuse autorizării de BNM (cu unele excepţii) în sumă de până la 10 000 euro (sau echivalentul lor).
Detalii