icon

Filtru de căutare în catalog

Curtea de Apel Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

Justiţiabili mulţumiţi de o justiţie imparţială, calitativă, responsabilă, transparentă şi realizată în termeni optimi…

Pornind de la faptul că, pilonii unei justiţii profesioniste, competente, eficiente şi prietenoase sunt cei trei „i”: independenţa, imparţialitatea şi integritatea, o funcţie importantă în acest sens revine corpului judecătoresc. Astfel, un corp judecătoresc de o integritate indiscutabilă reprezintă instituţia de bază, esenţială pentru asigurarea respectării democraţiei şi a statului de drept, puterea judecătorească asigurând un parapet care protejează publicul împotriva oricăror încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sale prevăzute de lege, atunci când alte metode de protecţie ale acestora eşuează.
Respectarea de către efectivul judiciar a exigenţelor impuse de cadrul legal şi moral, în acest sens, este cel mai bine verificată de justiţiabilii de rând, or, publicitatea unui proces este de natură să asigure conduita impecabilă a judecătorilor, în special şi o bună funcţionare a justiţiei, în general.

http://ca.justice.md/

Etichete:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon