Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

22
10 2021
44

6.2.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru amenajarea teritoriului?

 Cota taxei pentru amenajarea teritoriului se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului amplasării obiectului impunerii/bazei impozabile – în lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
18

6.8.4.1 Cum se calculează taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se calculează de către subiecții impunerii prin înmulţirea venitului din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021].

22
10 2021
15

6.15.5.1 De către cine se calculează taxa pentru parcaj?

 Calculul taxei pentru parcaj se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021].

22
10 2021
15

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea venitului din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021].

22
10 2021
32

6.5.4.1 Cum se stabilește cota taxei de aplicare a simbolicii locale?

Cota taxei de aplicare a simbolicii locale se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) a căror simbolică locală se aplică pe produsele fabricate de către subiecții impunerii – în procente din venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Detalii
22
10 2021
16

6.12.3.1 Cum se stabilește cota taxei de la posesorii de câini?

Cota taxei de la posesorii de cîini se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local) conform locului amplasării blocurilor locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi apartamente privatizate – în lei anual pentru fiecare cîine, în funcție de numărul de cîini aflați în posesia subiectului impunerii (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
22
10 2021
27

6.9.3.1 Cum se stabilește cota taxei balneare?

Cota taxei balneare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale conform locului amplasării unităților de prestare a serviciilor de odihnă și tratament – în procente din venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii