Catalogul instituţiilor

“Vioser Consulting” SRL

este o companie de consultanță, care oferă servicii de evidență contabilă, consultanță fiscală, evidență și calcularea salariilor, consultanță în domeniul HR și a protecției muncii, consultanța imigranților, consultanță în setarea afacerii, elaborarea planurilor de afaceri și studiilor de fezabilitate

vioser.md

09
08 2022
46

Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale. Aspecte contabile și fiscale

Ai în gestiune imobilizări corporale și necorporale și dorești să fii sigur că evidența este dusă corect?

Întâlnești neclarități la reevaluarea și deprecierea activelor?

Dorești să primești răspunsuri la toate întrebările de ordin fiscal în contextul amortizării, vânzării sau casării mijloacelor fixe?

 

Participă la cursul din 19 august cu genericul CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ȘI NECORPORALE: ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE”,
Detalii

08
08 2022
47

Legislația muncii și contribuțiile de asigurări sociale. Curs practic

  • Procesul de concediere a salariatului ca rezultat  neîndeplinirii indicatorilor de performanță ți se pare complex și cu multe semne de întrebare?
  • Ți-au apărut multe neclarități aferent duratei maxime săptămânale a timpului al salariaților?
  • Utilizezi corect categoriile persoanelor asiguarte în raportare?
  • Cunoști care sunt aspectele specifice și unde apar cele mai multe erori în procesul de raportare?

    Detalii
12
07 2022
348

Arhivarea și gestionarea documentelor în întreprinderile, organizațiile și instituțiile din Republica Moldova

Ai dificultăți în procesul de arhivare și gestionare a documentelor atât pe suport fizic, cât și pe cel electronic?
Arhivarea electronică este o noțiune nouă și ai multe întrebări la acest capitol?
Dorești să obții mai multă claritate aferent modalității de păstrare a documentelor în cadrul entității în care activezi?
Vrei să știi cine este responsabil pentru gestionarea documentelor întreprinderii și a documentelor care se păstrează în arhiva acesteia?
Elaborezi regulamentul de arhivare, dar multe aspecte specifice sunt cu semne de întrebare,ceea ce îți provoacă dificultăți?


Detalii

11
07 2022
193

Managementul financiar în cadrul organizațiilor necomerciale

Ești director financiar sau contabil în cadrul unei organizații necomerciale și te pregătești de raportarea către finanțator?
Vrei să afli mai multe despre controlul financiar, controlul intern, politici și proceduri interne, formulare standardizate, responsabilitatea și instrumente de gestiune în cadrul ONC-urilor?
Modul de întocmire al bugetului anual, procesul de planificare, auditul proiectelor sau Due Dilligence îți dă bătăi de cap?
Vrei să cunoști care sunt aspectele cheie aferent remunerării muncii, controlului și securizării activelor?


Detalii

08
07 2022
56

Prelucrarea datelor cu caracter personal și digitalizarea economiei: Politica de confidențialitate. Termeni și condiții

Cunoști dacă ești obligat sau nu să te înregistrezi în calitate de operator de date cu caracter personal?
Ești la curent cu recentele modificări aferent Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Legii digitalizării economiei, în vigoare din 01.01.2022?
Întâmpini neclarități privind întregul proces de prelucrare a datelor cu caracter personal?

 

Participă în cadrul trainingului din 15 iulie ,,Prelucrarea DATELOR CU CARACTER PERSONAL și Legea Digitalizării Economiei. Politica de confidențialitate. Termeni și condiții”. Trainingul este destinat tuturor directorilor, contabililor, managerilor de resurse umane și alte persoane care prelucrează date cu caracter personal.


Detalii
31
05 2022
97

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

 

În acest context cursul „Particularitățile contabilității si raportării în organizaţiile necomerciale” este necesar şi binevenit. Acesta cuprinde materialele aferente studiului aprofundat al contabilităţii surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale.


Detalii

16
05 2022
135

Protecția datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate & termeni și condiții pe pagina web

Cunoști dacă ești obligat sau nu să te înregistrezi în calitate de operator de date cu caracter personal?

Ești la curent cu recentele modificări aferent Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Legii digitalizării economiei, în vigoare din 01.01.2022?

Întâmpini neclarități privind întregul proces de prelucrare a datelor cu caracter personal?


Detalii
13
05 2022
474

Arhivarea documentelor. Gestionarea în sisteme informaționale E-Management

În cadrul fiecărei instituții, organizații, întreprinderi, indiferent de sectorul de activitate, sunt prelucrate cantități mari de documente atât în format digital, cât și fizic.  Astfel, organizarea și gestionarea acestor documente este un obiectiv extrem de important, pe care orice companie ar trebui sa îl considere prioritar. 

În acest context, cursul ,,Arhivarea și gestionarea documentelor în întreprinderile, organizațiile și instituțiile din R. Moldova’’ este necesar și binevenit pentru toți cei care vor să aibă managementul documentelor bine pus la punct.


Detalii

13
04 2022
157

Note explicative la situațiile financiare conform noilor SNC și politici contabile

Politicile contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

Politicile contabile cât și notele explicative la situațiile financiare reprezintă acte importante de care depinde: calitatea informației economice ale entității și în final veridicitatea deciziilor luate de antreprenori.


Suntem cei care dorim să aducem claritate în ceea ce privește elaborarea de politici
Detalii

12
04 2022
183

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea construcțiilor este o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În acest context, compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 28 aprilie 2022 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.


Detalii