Catalogul instituţiilor

“Vioser Consulting” SRL

este o companie de consultanță, care oferă servicii de evidență contabilă, consultanță fiscală, evidență și calcularea salariilor, consultanță în domeniul HR și a protecției muncii, consultanța imigranților, consultanță în setarea afacerii, elaborarea planurilor de afaceri și studiilor de fezabilitate

vioser.md

26
02 2021
76

Contabilitatea în transportul auto

Particularitățile contabile și fiscale în activitatea de transport este o provocare majoră pentru mulți contabili în contextul tuturor modificărilor legislative și normative. Compania Vioser Tax Trainings te invită în data de 23 martie să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de Transport Auto.

Detalii
17
02 2021
93

Închiderea anului 2020 și managementul financiar în cadrul organizațiilor necomerciale

Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un șir de particularități care rezultă din scopul și specificul activității acestora. Modul de contabilizare a tranzacțiilor în aceste organizații este reglementat de către un act normativ separat. Pentru acest tip de entități sunt prevăzute formulare distincte de situații financiare și rapoarte fiscale, care diferă de formularele similare ale entităților economice.

Detalii
09
02 2021
309

Politici contabile și note explicative la situațiile financiare conform noilor SNC

Politicile Contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.


Politicile contabile cât și notele explicative la situațiile financiare reprezintă acte importante de care depinde: calitatea informației economice ale entității și în final veridicitatea deciziilor luate de antreprenori.


Detalii
04
02 2021
109

Seminar: Completarea VEN 12 / Studii de caz

Vioser vă invită la seminarul dedicat completării declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2020 (în baza studiilor de caz)
  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2020?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN-12 pentru anul 2020 și nu sunteți sigur cum e corect să o perfectați? 

  • Detalii
03
02 2021
125

Veniturile avocaților: constatare, impozitare și declarare

Program:

1. Baza legislativ-normativă ce reglementează activitatea avocaților/avocaților stagiari
2. Tipuri de venituri și cheltuieli aferent activității avocaților/avocaților stagiari. Modalitatea de documentare a acestora
3. Declararea veniturilor avocaților/avocaților stagiari
4. Contribuții de asigurări sociale de stat și primele de asigurare medicală obligatorie ale avocaților/avocaților stagiari
5. Studii de caz.


Detalii
03
02 2021
84

Seminar Vioser: Închiderea anului fiscal 2020

Te invităm la data de 13 februarie la un curs foarte util și practic, în cadrul căruia vom aborda cele mai importante ASPECTE din legislația contabilă și fiscală, necesare la închiderea anului 2020. 
 
Programul cursului:
1. Amortizarea în scop fiscal: tranziția și modalitatea de calcul;

Detalii
02
02 2021
48

Учетная политика в сельском хоэяйстве

Учетная политика компании это внутренний документ, который регламентирует способ ведения бухгалтерского учета, подготовки и предоставлении финансовой отчетности в контексте соблюдения закона и стандартов бухгалтерского учета.

 

Компания Vioser Tax Trainings приглашает на ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ и НЕОБХОДИМЫЙ курс для тех, кто работает в сфере СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Вместе с Александром ФРЕКЭУЦАНУ, разработчиком несколько учетных политик в данной отрасли, мы подробно и профессионально подойдем к разъеснении всех вопрсах по этой тематики.

 


Detalii
13
01 2021
333

Închiderea anului fiscal 2020

Te invităm la data de 30 ianuarie 2021 la un curs UTIL și PRACTIC, unde vom aborda cele mai importante ASPECTE din legislația CONTABILĂ și FISCALĂ necesare la închiderea anului 2020. 
 
Programul cursului:
1. Amortizarea în scop fiscal: tranziția și modalitatea de calcul;

Detalii
12
01 2021
307

Politici contabile și note explicative la situațiile financiare conform noilor SNC

Politicile Contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.Politicile contabile cât și notele explicative la situațiile financiare reprezintă acte importante de care depinde: calitatea informației economice ale entității și în final veridicitatea deciziilor luate de antreprenori.


Detalii
12
01 2021
218

VEN12: Studii de caz

Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2020 (în baza studiilor de caz)
 
  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2020?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN-12 pentru anul 2020 și nu sunteți sigur cum e corect să o perfectați? 

    Detalii