Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (38)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
10
07 2017
1348

Reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier

Cum se reține în anul 2017 impozitul pe venit din plățile efectuate în favoarea persoanei fizice de la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier?

Prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, art. 90 din CF a fost completat cu prevederi care reglementează regimul de impozitare la sursa de plată a plăților efectuate în folosul persoanei fizice (care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau profesională) pentru venitul obținut de la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier.
Detalii
22
06 2017
1376

Modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul

Care sunt modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul?

Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002, stabileşte că comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decât la stațiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepționarea plăților pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decât la ghişeul de plată nu se admite.
Detalii
22
06 2017
3430

О применении ККМ при поступлении наличных денежных средств от аренды недвижимой собственности между предприятиями

Общие положения о субъектах торговой деятельностиСогласно Закону о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г., торговая деятельность – это предпринимательская деятельность, инициированная на основе установленных отношений в области реализации произведенных, переработанных или приобретенных товаров, а также в области выполнения различных видов работ и оказания услуг, связанных с реализацией товаров, в целях удовлетворения частных экономических интересов и обеспечения источника доходов.
Detalii
22
06 2017
1178

Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов

Можно ли осуществлять розничную продажу дизельного топлива на контейнерных станциях?

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит единую государственную политику на рынке нефтепродуктов путем лицензирования, регламентирования и контроля деятельности участников этого рынка в соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов № 461–XV от 30 июля 2001 г. и другими нормативными актами (см. Положение о розничной торговле нефтепродуктами, утвержденное ПП № 1117 от 22 августа 2002 г.).
Detalii
22
06 2017
2041

Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului

Întreprinderea „X” lunar calculează şi achită salariu angajatului său, cetățean al Federației Ruse, în baza unui contract individual de muncă. Se califică oare serviciul prestat de către angajat angajatorului ca import de servicii și ce obligații privind TVA apar la angajator în cazul descris? Dacă angajatorul achită persoanei fizice nerezidente venituri sub formă de salariu pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă, aceste venituri urmează a fi impozitate?
Detalii
22
06 2017
1788

Despre aplicarea cotei zero a TVA

Întreprinderea noastră a încheiat contract cu compania „X” care execută lucrările de construcție în adresa beneficiarilor proiectului de asistență tehnică. Are dreptul întreprinderea, ca subantreprenor al contractorului, să aplice cota zero a TVA pentru lucrările de turnare a betonului prestate acestuia?
Detalii
21
06 2017
1728

Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocurilor de noroc

În ultimii ani Republica Belarus a întreprins mai multe acțiuni și a obținut reușite în controlul din partea statului a activităților în domeniul jocurilor de noroc.

În continuare vom prezenta unele aspecte privind reglementarea activităților în domeniul jocurilor de noroc, în cazul Republicii Belarus, metodele inovatoare de monitorizare și control în acest domeniu.
Detalii