Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (38)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
21
06 2017
2773

Налоговый режим для расходов на ремонт основных средств, используемых на основании договора безвозмездного пользования

В рамках предпринимательской деятельности я использую два предмета оборудования, полученные на основании договора безвозмездного пользования. В течение года я понес расходы на ремонт данного оборудования. Какой налоговый режим применяется в отношении данных расходов? Могут ли применяться в данном случае положения ч. (3) ст. 26 и ч. (9) ст. 27 Налогового кодекса?
Detalii
21
06 2017
1161

О порядке начисления и уплаты акцизов на табак обыкновенный, используемый при производстве ароматизированного табака

Фирма производит ароматизированный табак (товарная позиция 2403). В соответствии со стандартами, для производства 1 кг ароматизированного табака требуется 150 граммов обыкновенного табака, а в остальном используются различные сиропы, глицерины и т. д. Как правильно рассчитать и уплатить акциз на табак обыкновенный, используемый для изготовления ароматизированного табака?
Detalii
20
06 2017
1702

ORDIN сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (Nr. 40 din 21 februarie 2017)

În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
20
06 2017
1301

Об обязательстве по корректировке сумм доходов и расходов в Декларации о подоходном налоге

В каких случаях возникает необходимость корректирования в налоговых целях доходов и расходов некоммерческой организации в Декларации о подоходном налоге (форма VEN12)?

На основании п. 14) ст. 5 НК, некоммерческая организация – это юридическое лицо, не преследующее в качестве цели своей деятельности извлечение дохода и не использующее какую бы то ни было часть собственности или дохода для выгоды какого-либо члена организации, учредителя или частного лица.
Detalii
21
06 2017
1715

О порядке заполнения налоговой накладной при предоставлении дисконта

Каков порядок заполнения налоговой накладной вследствие корректировки налогооблагаемой стоимости облагаемой поставки в результате предоставления скидки?

В случае изменения налогооблагаемой стоимости налогооблагаемой поставки вследствиепредоставления дисконта, предусмотренного в ст. 98 НК, налогооблагаемая стоимость налогооблагаемой поставки товаров, услуг после их поставки или оплаты подлежит корректировке, при условии наличия подтверждающих документов.
Detalii
21
06 2017
1727

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate

Intentarea procesului de insolvabilitatepoate fi condiționată de incapacitatea de plată a debitorului sau supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.
Detalii
20
06 2017
1781

Despre ciclul zilnic de lucru cu utilizarea MCC

Care sunt etapele de bază ale gestiunii zilnice cu utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la decontările în numerar?

Utilizatorul maşinii de casă şi control cu memorie fiscală (MCC), în activitatea zilnică se conduce de Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreținere a MCC (din setul de documente ce însoțeşte MCC concretă).
Detalii
20
06 2017
1408

О периоде отражения в приложении к Декларации о НДС налоговой накладной, полученной по услугам, поставляемым на регулярной основе

В каком налоговом периоде отражается в приложении к Декларации о НДС налоговая накладная, полученная на услуги, поставляемые на регулярной основе в течение шести месяцев подряд, а также на электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ, услуги телефонной связи, коммунальные услуги покупателем до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имела место документированная соответствующей налоговой накладной поставка?
Detalii