Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 1 (29)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
19
02 2016
2561

Contribuabilul a prezentat cu întîrziere organului fiscal informația despre schimbarea adresei juridice a sediului său. Poate fi considerată această încălcare nesemnificativă cu aplicarea sancțiunii sub formă de avertizare?

Potrivit prevederilor art. 231 alin. (3) lit. a) și b) din CF, încălcările fiscale se califică nesemnificative și încălcări fiscale semnificative.

Conform art. 231 alin. (4) lit. b) din CF, nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care încălcarea nu cade sub incidența alin. (5) lit. b) din CF.
Detalii
19
02 2016
1085

Contribuabilul nu a prezentat organului fiscal informația despre procurarea unui teren, amplasat în afara locului de reședință și informația despre procurarea a două unități de transport pentru aprovizionarea punctelor comerciale. Se va aplica contribuabilului amenda prevăzută la art. 255 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din CF, contribuabilul este obligat să se pună la evidență la organul fiscal în raza căruia își are sediul stabilit în documentele de constituire înregistrare și să-și primească certificatul de atribuire a codului fiscal.
Detalii
19
02 2016
2330

În luna curentă IFS teritorial a emis decizia asupra cazului de încălcare fiscală comisă de contribuabilul „X” SRL, ca urmare a constatării în cadrul controlului fiscal prin metoda verificării tematice a diminuării reținerilor la sursă a impozitului pe venit din salariul unor angajați. Urmează să informeze agentul economic „X” SRL angajații despre erorile aferente reținerilor la sursă şi ce sancțiuni riscă în cazul în care nu o face?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (3) din CF, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul, în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – în partea în care valoarea venitului achitat depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91 vor prezenta organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum şi suma totală a plății şi a impozitului pe venit reținut.
Detalii
19
02 2016
2073

С учетом изменений, внесенных в законодательство, должны ли ломбарды представлять налоговым органам информацию о непогашенных займах за 2015 год?

Согласно предписаниям Закона № 71 от 12 апреля 2015 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, с 01.05.2015 была признана утратившей силу ч. (11) ст. 92 НК.
Detalii
19
02 2016
2165

Предприятие «Y» ООО получило обращение примэрии местности, в котором, в связи с зимними праздниками, запрашивается предоставление дарения в пользу местной школы и малоимущей семье пожилых людей. Какие налоговые обязательства по подоходному налогу возникают в данной ситуации?

Предприятие «Y» ООО получило обращение примэрии местности, в котором, в связи с зимними праздниками, запрашивается предоставление дарения в пользу местной школы и малоимущей семье пожилых людей. В результате предприятие осуществило дарение в виде строительных материалов для местной школы, выписав накладную, и в виде денежных средств для малоимущей семьи, выдав платежное поручение. Какие налоговые обязательства по подоходному налогу возникают в данной ситуации? Разрешается ли вычет данного дарения, учитывая то, что запрос органа публичного управления был представлен письмом?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 36 НК, налогоплательщик–резидент имеет право на вычет любых сделанных им в течение налогового года пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, но не более 2% облагаемого дохода.
Detalii
19
02 2016
2590

Предприятие намеревается осуществить дарение в пользу некоторых физических лиц – граждан, которые недавно пострадали от стихийного бедствия (сильный ветер разрушил крыши домов). Дарение будет произведено в виде строительных материалов. Какие налоговые обязательства, сопряженные с подоходным налогом, возникают в данной ситуации?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 36 НК, налогоплательщик–резидент имеет право на вычет любых сделанных им в течение налогового года пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, но не более 2% облагаемого дохода.
Detalii
19
02 2016
2522

Privind deducerea cheltuielilor aferente împrumutului neînregistrat la Banca Națională a Moldovei

În cadrul controlului fiscal efectuat la întreprinderea „X” SRL s-a constatat că, în perioada anului 2014 aceasta a contractat de la nerezidenți patru împrumuturi pe o perioadă de 3 ani, din care doar trei contracte de împrumut au fost înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Cheltuielile aferente dobînzillor, calculate în anul 2014 pentru cele patru împrumuturi, au fost deduse integral. Contribuabilul „X” SRL a procedat corect în acest caz? Ce prevede legislația în vigoare la acest capitol?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
18
02 2016
2271

В 2003 году на двоих с супругой купили пятикомнатную квартиру, расположенную на Московском проспекте, и оба в ней прописались. В 2006 году подарили эту квартиру дочери, но продолжаем в ней проживать и быть прописанными. В 2014 году я уплатил налог на недвижимость с учётом полагающейся мне скидки. В 2015 году неоплаченную сумму налога мне зачислили в недоимку. Разъясните, пожалуйста, правомерны ли действия налоговых органов?

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 283 НК, лица, достигшие пенсионного возраста, освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество за недвижимое имущество, предназначенное для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие земельные участки), в пределах стоимости этой недвижимости по постоянному месту жительства (при отсутствии такового – по месту нахождения).
Detalii
18
02 2016
2391

Rog, să explicați dacă în baza patentei eliberate la genul de activitate 2.40 ,,Executarea și comercializarea obiectelor din lemn, metal, gips, argilă, ciment”, pot produce și comercializa tuburi din beton. Cine este responsabil de eliberarea patentei, în cazul în care nu corespunde genul de activitate indicat în patentă cu activitatea desfășurată.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 (în continuare — Lege), titularul patentei răspunde pentru obligațiile aferente desfăşurării activității de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripție stabilită de lege, indiferent de durata patentei.
Detalii
18
02 2016
2913

Разъясните, пожалуйста, вправе ли обладатель предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.13. «Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек)» приложения к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., оказывать такие услуги, как психологическое консультирование и психоанализ?

В соответствии с положениями ст. 4 и ст. 5 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г. (далее – Закон), для получения предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.13. «Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек)»
Detalii