Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (34)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
27
12 2016
1460

Privind obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit din câștigul de la cazinou

Pe parcursul anului 2014 am avut câștiguri de la jocuri de noroc. Jucam de acasă, on-line, pe site-uri înregistrate oficial în acest scop. Banii câștigați firma deținătoare de cazinou online transfera pe contul bancar, indicat de mine. Inspectoratul fiscal a inițiat control fiscal sub pretext că nu am achitat impozitul pe venit din câștig. Am obligația să declar și să achit impozit pe venit din câștigul de la cazinou?
Detalii
27
12 2016
1690

О процедуре обжалования платежного извещения о поимущественном налоге

Какова процедура обжалования платежного извещения о поимущественном налоге в случае, когда налогоплательщик не согласен с суммами поимущественного налога, исчисленными к уплате налоговым органом, или с другими положениями, содержащимися в платежном извещении?
Detalii
27
12 2016
1399

О режиме по НДС для поставок в рамках зоны свободного предпринимательства и вне зоны

Фирма Х – резидент зоны свободного предпринимательства поставляет товары другому резиденту зоны – фирме Y. Реализуемые товары фирма Х закупает на остальной части таможенной территории Республики Молдова. Как будут облагаться НДС данные поставки?
Detalii
28
09 2017
3575

О периоде отражения в учете налоговой накладной со знаком «минус»

В каком налоговом периоде отражается в регистре покупок и в Декларации по НДС налоговая накладная со знаком «минус», если она получена покупателем с опозданием – в следующем налоговом периоде после осуществления поставки и фактической ее выписки продавцом?
Detalii
27
12 2016
2732

Despre prezentarea declarațiilor corectate privind TVA

Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016, începând cu 1 iulie 2016, în Codul fiscal au fost introduse modificări în prevederi privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Trebuie întreprinderea să prezinte declarațiile corectate privind TVA pentru perioadele fiscale începând cu luna iulie 2016, dacă acestea au fost prezentate în condițiile de până la 1 iulie curent?
Detalii
27
12 2016
1679

О режиме по НДС при покупке обучающих услуг

Фирма по роду своей деятельности оказывает услуги в области дизайна, как на территории Молдовы, так и за рубежом. Для повышения своего профессионального уровня, а также для поддержания имиджа компании директор периодически посещает выставки, конференции и прочие мероприятия, которые проходят как за границей, так и на территории Молдовы. За участие в курсе для архитекторов, дизайнеров и др. за рубежом фирма должна будет перечислить N-ную сумму. После окончания курса слушатели получат аттестат участия, диск с прослушанными лекциями и материалы фирм-спонсоров.
Detalii
27
12 2016
2175

Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu averi mari de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a României

În luna octombrie curent a fost efectuată o vizită de lucru la colegii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF –, România, Direcția verificări fiscale.

În anul 2011, Agenția Națională de Administrare Fiscală a inițiat procesul de creare a premiselor legislative şi organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari, ca o expresie normală de integrare a României în tendințele globale de abordare a fiscalității.
Detalii