Catalogul tematic
Тематический каталог
Catalogul mijloacelor fixe — Catalogulul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, precum şi duratele de funcţionare utilă a acestora. Concomitent, Catalogul stabileşte modul de corectare a duratelor de funcţionare utilă a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale pentru regimuri şi condiţii de exploatare care se deosebesc de cele normale.
05
10 2021
179

Procură SNC și obține gratuit ,,Catalogul mijloacelor fixe”

Vrei să primești GRATUIT „Catalogul mijloacelor fixe”?

Nimic mai simplu! Procură  acum ediția „Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ” și ți-l oferim cadou!

Descarcă aici contul de plată sau contactează-ne la numărul de telefon 022 822-024 și te ajutăm să intri în posesia produselor.  


Detalii

30
07 2021
1751

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

Наш журнал всегда уделял особое внимание вопросу амортизации основных средств в налоговых целях, учитывая сложность и важность данного аспекта для налогоплательщиков. Более того, в конце прошлого года „monitorul fiscal FISC.md” начал публиковать «Руководство по амортизации основных средств: налоговые и бухгалтерские аспекты» (на государственном языке), разработанное Мариной Брихунец. Руководство вышло в трех частях в nr. 7 (62), 8 (63) за 2020 год и 2 (65) за 2021.
 
После того как в редакцию поступили просьбы от десятков наших читателей о подготовке статей на данную тему на русском языке, мы решили удовлетворить пожелания подписчиков
Detalii
09
02 2021
7116

Tranziția la noul Catalog al mijloacelor fixe și la noua metodă de calculare a amortizării în scopuri fiscale

Prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative a fost prelungit cu un an termenul de efectuare a tranziției la noua metodă de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
 
Astfel, conform art.24 alin.(311) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, pentru perioada fiscală 2020 agenții economici pot alege modul de calcul al amortizării și cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art. 26 și 27 din CF, în vigoare din 31 decembrie 2018, sau conform art. 261 din CF, în vigoare din 31 decembrie 2020.

Detalii
23
12 2020
4498

Modificările operate la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019. Modificările intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2020.

 


Detalii

03
02 2020
12543

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Aspecte importante ale noului Regulament privind evidența și calcularea acesteia

PERIOADA FISCALĂ ÎN CARE SE APLICĂ

Noul Regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărârea Guvernul nr.704 din 27 decembrie 2019 (în continuare – Regulament) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 și urmează a fi aplicat în mod obligatoriu începând cu perioada fiscală 2020.

Este important de menționat că, pentru perioada fiscală 2019, agenții economici au dreptul să aleagă metoda de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale, fie pe categorii de proprietate conform art.26 și 27 din Codul fiscal (CF, în vigoare până la 31.12.2018), fie pe fiecare obiect separat conform art.261 din CF (în vigoare până la 31.12.2019).
Detalii
30
12 2019
3957

Serghei Pușcuța: Simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și sporim transparența

Guvernul a aprobat Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe.

„Avem obiectivul să simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și să sporim transparența”, a declarat vicepremierul Serghei Pușcuța.
Detalii
21
10 2019
4332

7. (29.1.3.5.13) Cum urmează a fi determinate durata de funcţionare a unui mijloc fix pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care aceasta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale?

Conform art.261 din Codul fiscal, evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ţine pentru fiecare obiect separat.

Modalitatea de determinare a amortizării mijloacelor fixe este prevăzută în Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007.
Detalii