Catalogul tematic
Тематический каталог
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
20
04 2022
529

Trimiterile poștale - sursă indirectă de determinare a veniturilor impozabile

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător despre obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Termenul de depunere a Declarației pentru anul 2021 este 3 mai curent.

 

La determinarea venitului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat utilizează mai multe surse de informații, inclusiv surse indirecte. Astfel, furnizorii prezintă anual în adresa autorității fiscale informația privind activitățile sau tranzacțiile efectuate prin sisteme de trimiteri poștale către persoanele fizice.


Detalii

18
04 2022
402

Peste 15 zile expiră termenul-limită de depunere a CET18 pentru anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 15 zile până la expirarea termenului limită de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021.

În contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice - cetățeni, până la data de 03 mai 2022, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special.


Detalii

27
04 2022
861

Regimul fiscal al plăților efectuate în favoarea persoanelor fizice, inclusiv al refugiaților

Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente impozitării plăților efectuate în favoarea persoanelor fizice rezidente/nerezidente, refugiate, precum și stabilirea drepturilor sociale în cadrul raporturilor de muncă, P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vine cu suport necesar prin desfășurarea webinarului cu genericul: „Regimul fiscal al plăților efectuate în favoarea persoanelor fizice, inclusiv al refugiaților”.

În cadrul webinarului vor fi abordate aspecte precum:


Detalii

07
04 2022
1151

Calcularea impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice care înregistrează creștere de capital

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent. Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Pentru persoanele fizice, creşterea de capital reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit Codului fiscal, active de capital constituie:


Detalii

01
04 2022
837

Scutirea personală în condițiile unui contract de prestări servicii

În cazul în care entitatea a încheiat un  contract de prestări de servicii cu persoana fizică pe o  perioadă de trei luni, entitatea va fi în drept să-i acorde scutiri acesteia?


Potrivit art. 88 alin. (5) din Codul fiscal (CF) veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sunt considerate drept salariu din care se reține impozitul conform cotei prevăzute la art. 15 lit. a) din CF.


Detalii

31
03 2022
344

CET18: cotele impozitelor și obligația de declarare

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vine în sprijinul persoanelor fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, dar au obligația să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021 (sau au intenția de a efectua desemnarea procentuală) cu o recapitulare a tipurilor de venituri și a cotelor impozitelor ce urmează a fi calculate și achitate pentru anul precedent.

Tot aici găsiți referirea la articolul din Codul fiscal ce reglementează obligația de calculare a respectivului impozit. Reiterăm, cotele impozitului pe venit sun indicate în tabelul ce urmează sunt cele stabilite pentru anul 2021.


Detalii

30
03 2022
476

29.2.5.28 Care sunt metodele de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18)?

 În temeiul art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acționari ai fondurilor de investiţii), Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.
   
Conform pct.(3) din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Detalii
25
03 2022
247

29.2.4.19 Care este termenul limită de achitare a impozitului pe venit în cazul înstrăinării activului de capital?

 Potrivit art. 87 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilul care, conform art.83 din Cod este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (fără cererea suplimentară din partea Serviciului Fiscal de Stat) achită impozitul pe venit nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei.
     Conform prevederilor art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Detalii