Catalogul tematic
Тематический каталог
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
28
04 2022
1310

CET18: soluții pentru depunerea Declarației

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

 

Ținând cont de faptul în anul curent de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – respectiv, 3 mai 2022. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele modalități:


Detalii

10
03 2022
489

Orar extins în perioada prezentării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 aprilie 2022 survine termenul de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021.


Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.


Detalii
10
03 2022
1512

CET18 pentru anul 2021 va fi depusă până pe data de 3 mai 2022

Persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent. Reieșind din faptul că data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației CET18 în anul curent este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 3 mai 2022, comunică Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

25
02 2022
728

Persoanele fizice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 3 mai

La data de 30 aprilie 2022 survine termenul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 3 mai 2022.


Detalii

27
04 2022
889

Modificările operate în formularul Declarației CET18

La data de 25 februarie 2022 în MO Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.27 din 21 februarie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.150 din 05 septembrie 2018, prin care au fost operate unele modificări la formularul „Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18)”.
 
Documentul a fost elaborat în scopul de a aduce în concordanță prevederile formularului menționat cu completările operate la Codul fiscal prin Legea  nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, potrivit cărora din 1 ianuarie 2021 veniturile specificate la art.71 lit.n) şi o) ale persoanelor fizice nerezidente urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri,
Detalii
19
01 2022
415

29.2.3.61 Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii?

Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.
   
 Respectiv, în cazul prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar angajatorul va reține impozit pe venit ca din salariu aplicînd cota de 12%.


Detalii

21
12 2021
1204

Regimul fiscal al dividendelor achitate foștilor asociați

Asociatul unei SA а vândut cota sa de participație în anul 2021, dаr în contract а fost indicat сă acesta аrе dreрtul la profitul anului 2020, саrе nu а fost rераrtizat până la momentul plecării acestuia din societate. Care va fi cota de impozitare a dividendelor achitate acestui fost asociat pentru anul 2020? Are persoana fizică obligația de a achita impozit pe venit din veniturile obținute în urma acestor plăți?
 
Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.
Detalii
06
12 2021
582

Responsabilitatea de onorare a achitării impozitului pe venit în cazul premiului oferit în cadrul campaniei promoționale

Entitatea, urmare a organizării campaniei promoționale, a oferit persoanei fizice câștigătoare un premiu în valoare de 45000 de lei, cu mențiunea că venitul dat urmează a fi inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18), deoarece entitatea nu a reținut la sursa de plată impozitul pe venit. Cine este responsabil de onorarea achitării impozitului pe venit în speța examinată?


Detalii

01
12 2021
429

Порядок налогообложения выплат в случае использования товарного знака, зарегистрированного физическим лицом

Юридическое лицо на основании лицензионного договора планирует производить и продавать продукт под товарным знаком, который зарегистрирован физическим лицом. За использование товарного знака фирма намерена выплачивать физическому лицу ежемесячное вознаграждение. Применимо ли понятие роялти к выплатам, которые получает физическое лицо в данной ситуации, и каков порядок налогообложения соответствующих выплат?


Detalii

28
10 2021
871

Impozitul pe venit în cazul contractului de locațiune încheiat între persoana fizică și deținătorul patentei de întreprinzător

Persoana fizică care nu desfășoară activitate întreprinzător a transmis în anul 2020 în locațiune deţinătorului de patentă de întreprinzător un imobil, iar venitul sub formă de chirie obținut de către aceasta a fost declarat în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), fiind achitat impozitul pe venit la cota da 12%. Corect sau nu a procedat persoana fizică în speța examinată?


Detalii