Catalogul tematic
Тематический каталог
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
28
04 2022
897

CET18 în cazul schimbării de către persoana fizică a locului permanent de trai (plecarea din Moldova)

 În anul 2021 persoana fizică rezidentă intenționează să-și schimbe locul permanent de trai din Republica Moldova în Canada. De asemenea, în lunile august-septembrie 2021 aceasta a înstrăinat două imobile la un preț mai mare decât au fost procurate în 2010 și,  respectiv, 2016. Un apartament a servit în calitate de locuință de bază. Ținând cont de situația expusă, când și care declarație urmează să depună persoana și este aceasta obligată să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit rezultatul de la înstrăinarea și a locuinței de bază?


Detalii

03
08 2021
1061

29.2.5.27 Este oare obligată persoana fizică să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul înstrăinării locuinței de bază?

Prevederile art. 5 pct. 46) din Codul fiscal stabilesc că, locuință de bază este locuința care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
   b) constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.


Detalii