Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

18
02 2017
996

О случаях использования освобождения на иждивенца, не отвечающего условиям ч. (2) ст. 35 НК

Что необходимо предпринять экономическому агенту в случае, если установлено, что некоторые сотрудники воспользовались в течение отчётного налогового года освобождением на иждивенца, которое не отвечает условиям, предусмотренным ч. (2) ст. 35 НК?
Detalii
16
02 2017
1141

О праве на использование освобождения на иждивенцев

Кто может быть признан в качестве иждивенца? Какие условия должны быть выполнены, чтобы претендовать на освобождение на иждивенцев? Какие документы подтверждают право на получение освобождения на иждивенцев?
Detalii
30
12 2016
16463

Scutirile personale privind impozitul pe venit acordate în 2017

Conform Codului fiscal al Republicii Moldova, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală. În 2017, această scutire va fi mai mare cu aproape 500 de lei față de 2016. Astfel, scutirea pesonală va fi de 10620 lei anual.
Detalii
26
12 2016
1015

Об освобождении на иждивенца

Вправе ли физическое лицо воспользоваться освобождением на иждивенца, если данный иждивенец является внуком, над которым оно, в соответствии с действующим законодательством, установило опекунство?
Detalii
26
12 2016
1013

О праве на использование личного освобождения супруга

Физическому лицу была присвоена тяжёлая степень ограничения возможностей. В 2015 году оно не воспользовалось своим личным освобождением, на которое, согласно действующему законодательству, имело право. Вправе ли супруг/супруга данного физического лица воспользоваться в 2016 году не использованным им в 2015 году личным освобождением?
Detalii