Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

05
05 2017
1216

Despre documentele confirmative care urmează a fi anexate la cererea pentru beneficierea de scutire pentru copil şi pentru soţia

Angajatul SRL „X” a devenit părinte la 3 martie 2017. În perioada anului 2016 angajatul a beneficiat la locul de muncă doar de scutirea personală la determinarea impozitului pe venit din salariu. Ce documente trebuie să prezinte angajatorului pentru a beneficia de scutirea pentru copil şi pentru soţia care în prezent se află în concediu de îngrijire a copilului?
Detalii
13
04 2017
945

О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению об использовании освобождения на ребенка и на супругу

Работник ООО «X» стал родителем 3 марта 2017 г. В 2016 году работник воспользовался по месту работы только личным освобождением при определении налога на доход в виде заработной платы. Какие документы ему надлежит представить работодателю, чтобы воспользоваться освобождением на ребенка и на супругу, которая на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком?
Detalii
18
02 2017
687

О случаях использования освобождения на иждивенца, не отвечающего условиям ч. (2) ст. 35 НК

Что необходимо предпринять экономическому агенту в случае, если установлено, что некоторые сотрудники воспользовались в течение отчётного налогового года освобождением на иждивенца, которое не отвечает условиям, предусмотренным ч. (2) ст. 35 НК?
Detalii
16
02 2017
795

О праве на использование освобождения на иждивенцев

Кто может быть признан в качестве иждивенца? Какие условия должны быть выполнены, чтобы претендовать на освобождение на иждивенцев? Какие документы подтверждают право на получение освобождения на иждивенцев?
Detalii
30
12 2016
10698

Scutirile personale privind impozitul pe venit acordate în 2017

Conform Codului fiscal al Republicii Moldova, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală. În 2017, această scutire va fi mai mare cu aproape 500 de lei față de 2016. Astfel, scutirea pesonală va fi de 10620 lei anual.
Detalii