Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

07
10 2019
152

Regulamentele cu privire la determinarea obligațiilor fiscale pot fi modificate

Pentru a avea dreptul la deducerea cheltuielilor suportate pentru asigurarea cu hrană a angajaților, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare a angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă în raport cu un angajat. Această precizare este adusă prin proiectul de modificare și completare a Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, dar și a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, ambele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
Detalii
30
09 2019
1234

Persoanele fizice cu venit anual ce depășește 360 mii lei vor rămâne fără scutirea personală

Contribuabilii (persoane fizice rezidente) care nu desfăşoară activitate de întreprinzător și care au un venit anual mai mare de 360 mii lei din surse impozabile, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901, nu vor avea dreptul să beneficieze de scutirea personală stabilită anual la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal (CF).

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Scopul proiectului constă în aducerea prevederilor unor Regulamente în concordanță cu modificările și completările operate în CF prin Legea nr.122 din 16 august 2019 (publicată MO din 6 septembrie curent).
Detalii
12
07 2019
266

Facilitățile specialistul IT la cumularea funcțiilor în cazul în care doar un angajator este rezident al parcului IT

O persoană fizică angajată a unui agent economic cu genul de activitate de bază realizarea de programe și care corespunde condițiilor prevăzute de art.24 alin. (21) din Legea nr.1164 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal pe parcursul anului se angajează, prin cumul, la un alt agent economic – rezident al parcului pentru tehnologia informației. Va putea beneficia această persoană fizică în continuare (la locul de muncă de bază) de facilitatea prevăzută la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164/1997 în situația în care, potrivit art.377 alin.(2) din CF, pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art.33–36 din CF, scutiri şi alte deduceri referitoare la plăţile salariale achitate de rezidenţii parcurilor IT?
Detalii
04
04 2019
953

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Întrebări și răspunsuri

Contribuabilul o va putea utiliza scutirea pentru persoana întreținută dacă, la situația de 30 septembrie și 31 decembrie 2018, va întruni anumite condiții. Ce presupun acestea?

Pentru persoanele întreținute, în sensul art. 35 din Codul fiscal, suma scutirii, pe perioade fiscale, este de 8460 și 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei.
Detalii
31
01 2019
3073

Изменения в налоговых нормативных актах

На заседании Правительства 30 января 2019 г. было одобрено постановление о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных и нормативных актов налогового порядка.

Так, в Постановление правительства №294/1998 о выполнении Указа Президента Республики Молдова N 406-II от 23 декабря 1997 г. внесены поправки, которыми вводится в обращение первичный документ строгой отчетности для сопровождения товаров при их транспортировке. В соответствии с европейскими практиками, документ будет называться «товарно-сопроводительное уведомление». Порядок выдачи таких извещений и способы их заполнения установит Министерство финансов – для сопровождения товара во время его перевозки.
Detalii
30
07 2018
8235

Reforma fiscală: aplicarea scutirilor, pe perioade

Publicaţia Periodică «Monitorul Fiscal FISC.md» a informat anterior, că Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal va fi completată cu un nou capitol – V, ce va conține normele speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018.

Capitolul dat va conține și reguli speciale de aplicare a scutirilor. Astfel, pentru etapa I a perioadei fiscale (1 ianuarie – 30 septembrie 2018) scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
Detalii