Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

07
10 2016
1080

О праве физического лица на освобождение на иждивенца-студента

Вправе ли физическое лицо воспользоваться освобождением на иждивенца, в случае если иждивенец обучается на дневном отделении учебного заведения и в течение финансового года получает доход в виде стипендии в размере, превышающем сумму личного освобождения?

В соответствии со ст. 35 НК, налогоплательщик (физическое лицо–резидент) вправе воспользоваться освобождением на иждивенца
Detalii
05
10 2016
1018

Cu privire la dreptul persoanei fizice la scutirea pentru persoana întreținută student

Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută
Detalii
05
10 2016
1482

Despre scutirea pentru persoana întreținută

Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite la art. 35 alin. (1) din CF.
Detalii
04
10 2016
1289

Despre dreptul de a utiliza scutirea pentru persoana întreținută

Este în drept persoana să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută (copil cu dizabilități) în mărime majoră dacă în certificatul de dizabilitate al copilului este scris „afecțiune congenitală” (care nu se regăsește în legislația fiscală, deși anterior, în 2013, 2014, în certificatele de dizabilitate ale copilului era scrisă mențiunea „afecțiune din copilărie”)?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (l) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 256 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei anual.
Detalii
04
10 2016
940

Об освобождении на иждивенцев

Может ли налогоплательщик воспользоваться освобождением на иждивенцев, если они обучаются в стране или за пределами Республики Молдова?

Право и размер освобождения на иждивенцев, предоставляемого физическим лицам при исчислении подоходного налога, установлены в ч. (1) ст. 35 НК.
Detalii
27
06 2016
1523

Об условиях представления пособия по материнству по месту работы мужа

У работника предприятия, специально приглашенного специалиста, заработная плата составляет 19 000 леев. Доход его жены по месту работы составлял 3 000 леев, однако, по состоянию здоровья, с 31 июля 2015 года она уволилась. Сейчас она беременна, больничный лист по беременности и родам должна получить в конце апреля 2016 года, а родить в начале июля 2016 года. Получается, что за несколько месяцев из 12 месяцев, предшествующих наступлению страхового риска, у нее был застрахованный доход. В связи с этим возникают следующие вопросы. Имеет ли данная женщина право на получение пособия по материнству по месту работы мужа? Если да, то следует ли в данном случае брать в расчет застрахованный доход жены, или полностью берется в расчет только доход мужа? Как быть, если муж
Detalii
10
06 2016
1186

Об освобождении для физического лица в случае выхода этого лица из декретного отпуска

Каким образом предоставляются физическому лицу освобождения, на которые это лицо имеет право в случае выхода из декретного отпуска в течение налогового года?

В соответствии со ст. 33 НК, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на личное освобождение в размере, предусмотренном в указанной статье.
Detalii
07
06 2016
1016

О праве трудоустроенного лица на освобождение на содержание ребенка

Вправе ли трудоустроенное лицо, работающее неполный рабочий день, которое получает пособие по воспитанию ребенка до достижения им возраста трех лет, использовать освобождение на содержание ребенка?

В соответствии с предписаниями ст. 35 НК, налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на освобождение в размере ежегодно устанавливаемой суммы на каждого иждивенца.
Detalii
07
06 2016
2027

Cu privire la dreptul persoanei angajate la scutirea pentru întreținerea copilului

Va avea dreptul persoana angajată în serviciu cu regim de lucru redus și care beneficiază de îndemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani să beneficieze de scutirea pentru întreținerea copilului?

Conform prevederilor art. 35 din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în mărime anuală stabilită pentru fiecare persoană întreţinută.
În înţelesul articolului menționat
Detalii
10
02 2016
3970

Despre scutirea personală a soțului în urma căsătoriei în anul fiscal

Cum poate beneficia persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit în cazul în care această scutire nu a fost solicitată de la începutul anului, dat fiind faptul că căsătoria a avut loc în iulie 2015?

Potrivit prevederile art. 34 al CF, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10 128 lei anual sau la o scutire suplimentară majoră în sumă de 15 060 lei anual, de care beneficiază persoanele specificate la art. 33 alin. (2) al CF, (suma scutirilor sunt în vigoare pentru anul 2015), cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii