Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

10
02 2016
2654

Despre scutirea personală a soțului în urma căsătoriei în anul fiscal

Cum poate beneficia persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit în cazul în care această scutire nu a fost solicitată de la începutul anului, dat fiind faptul că căsătoria a avut loc în iulie 2015?

Potrivit prevederile art. 34 al CF, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10 128 lei anual sau la o scutire suplimentară majoră în sumă de 15 060 lei anual, de care beneficiază persoanele specificate la art. 33 alin. (2) al CF, (suma scutirilor sunt în vigoare pentru anul 2015), cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii
11
09 2015
1492

Va avea dreptul agentul economic să acorde scutirea pentru persoana întreținută angajatului său, dacă acesta are la întreținere două persoane, dintre care una este pensionară după limita de vîrstă, iar a doua este cu dezabilitate accentuată, și drept sursă de venit ambele persoane întreținute obțin doar pensia alimentară?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul în anul 2015 la o scutire în sumă de 2 256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei anual.
Detalii
01
07 2015
2857

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
Detalii
04
04 2015
1815

3. (29.1.4.1) Лица, которые разведены и живут отдельно от детей, но оплачивают содержание несовершеннолетних детей, добровольно или согласно судебному решению, могут претендовать на освобождение на иждивенцев в соответствии со ст. 35 Налогового кодекса?

Положения ст.35 Налогового кодекса регламентируют освобождения на иждивенцев.

Согласно ст. 35 ч. (2) Налогового кодекса, иждивенцем признается лицо
Detalii
04
04 2015
2454

2. (29.1.4.4) Работник подал заявление на освобождение в пользу супруги/супруга, в данном случае, начиная, с какого периода можно будет воспользоваться этим освобождением?

Согласно положениям ч.(1) и ч. (2) ст. 34 Налогового кодекса, физическое лицо –резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение ежегодно при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением. Физическое лицо–резидент, состоящее в браке с лицом, указанным в части (2) статьи 33, имеет право на дополнительное освобождение ежегодно при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii
03
04 2015
1300

3. (29.1.4.1) Persoanele divorțate, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, dacă locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea copiilor minori benevol sau prin ordonanța judecătorească?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.

Potrivit art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului
Detalii
03
04 2015
1682

1. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal. Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
18
03 2015
1033

Persoana fizică-cetățean are la întreținere un copil în baza unei procuri notariale de la părinții acestuia. Va avea dreptul aceasta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută pentru acest copil?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din СF, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea indicatorului expus în art. 35 din CF pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
11
03 2015
2681

Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право воспользоваться освобождением на иждивенца, если в то же время и супруга пользуется этим освобождением?

25 марта — последний день представления Декларации и уплаты подоходного налога физическими лицами-резидентами.

Следует отметить, что, согласно п. 11 Положения об исчислении налоговых обязательств по подоходному налогу физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, утвержденного ПП № 77 от 30.01.2008, каждый налогоплательщик имеет право на одно личное освобождение, предусмотренное ч. (1) или (2) ст. 33 НК.
Detalii