Catalogul tematic
Тематический каталог

Facilități pentru IT-companii


24
02 2017
224

Când Moldova va avea un parc IT

Primul parc IT ar putea fi construit pe baza fostei asociații științifice INAGRO, iar o parte din investiții ar putea fi făcută de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Detalii
16
01 2017
2745

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

Despre aspectele prezentării Notelor de informare menționate am discutat cu șefa Secției impozite directe a Direcției metodologia impozitului pe venit și impozitare internațională din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Parascovia Cebotarenco.
Detalii
19
12 2016
1610

Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017 a fost votată în lectura finală

Prevederile documentului vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017. Una din prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 constă în majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute.
Detalii
28
09 2016
491

Investitorii în sectorul IT din Moldova ar putea beneficia de facilităţi semnificative

Preşedintele Parlamentului Andrian Candu propune acordarea facilităților pentru investitorii din domeniul IT, care își vor putea desfășura activitatea pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi documentați cu permis de ședere temporară. O inițiativă legislativă a Speakerului urmează a fi introdusă în procedură legislativă în perioada următoare pentru dezbateri.
Detalii
29
02 2016
1760

Angajații companiilor IT beneficiază de un regim preferențial de impozitare

Sectorul tehnologiilor informaționale este unul atractiv pentru tineri și pentru a le menține interesul față de acesta este necesară și o remunerare corespunzătoare. De asemenea, legislația prevede și un sistem atractiv de impozitare — a menționat în cadrul întâlniri cu presa Olga Golban, șefa Serviciului Impozite directe și Impozitare Internațională, Direcția generală Metodologia Impozitelor și Taxelor a SFS.
Detalii
10
03 2015
1478

Министерство информационных технологий предлагает ввести единый налог в IT

Единый налог в IT предлагает ввести министерство информационных технологий.

Исследования показали, что потенциал в этой сфере — просто огромный, и Молдова пока превосходит по IT-развитию соседние страны.
Detalii
19
09 2014
1680

Российские IT-компании стремятся перенести бизнес в Белоруссию и Казахстан

Правительство России 18 сентября согласилось отменить льготы по взносам в Фонд обязательного медицинского страхования с больших зарплат. Большой, по этой норме, считается зарплата свыше 52 тысяч рублей в месяц. С одной стороны, это шаг в сторону уравнивания в правах и обязанностях налогоплательщиков. С другой — эта мера неизбежно ухудшит положение высокотехнологичных компаний, которые и без того выводят свой бизнес за границу.
Detalii
19
03 2012
2659

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-77/672/6 от 06.02.2012 О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Главная государственная налоговая инспекция, на основе разъяснений, представленных Министерством финансов в информационном сообщении № 14/3-07/13 от 27 января 2012 г. «О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий», в целях правильного применения налогового законодательства, для ознакомления и использования в работе сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
4389

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-77/672/6 din 06.02.2012 Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza explicaţiilor acordate de Ministerului Finanţelor prin comunicatul informativ nr. 14/3-07/13 din 27 ianuarie 2012 „Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale”, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoștinţă și călăuză în lucru comunică următoarele.


Detalii