Catalogul tematic
Тематический каталог

Export de serviciiArticolul 93. Noţiuni generale
11) Export de servicii – prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997www.lex.md

22
08 2017
327

Referitor la impozitarea transportului internațional

Dacă o companie de turism rezident al Republicii Moldova beneficiază de anumite servicii de transport prestate de către o companie de transport din România, pentru transportul unor turiști în Grecia, serviciul dat urmează a fi supus impozitării cu calcularea TVA la import de servicii?

Potrivit art. 93 pct. 9) din CF, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii
31
07 2017
208

Facilitarea și securizarea comerțului între statele GUAM

Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova vor efectua un schimb de specimene ale documentelor vamale și mijloacelor de identificare vamală, precum și un schimb de informații privind modul de aplicare a acestora.

Guvernul, în ședința din 26 iulie curent, a susținut aprobarea unui protocol ce prevede eficientizarea interacțiunii și coordonării activității administrațiilor vamale din statele-membre ale GUAM, în vederea facilitării și securizării comerțului internațional.
Detalii
05
07 2017
238

Таможня дает добро

Таможенное оформление молдавской плодоовощной продукции можно будет проводить на любом таможенном посту России. Федеральная таможенная служба России направила таможенным органам Молдовы информационную ноту, в которой сообщила об отмене введенных ранее российской стороной ограничений, касающихся таможенного оформления плодоовощной продукции из Молдовы.

Теперь молдавские экспортеры могут подавать заявку на таможенное оформление на любом российском таможенном посту, уполномоченном проводить растаможивание товаров.
Detalii
08
09 2015
870

Каким образом следует выплачивать суточные в случае, когда откомандированный работник перевозит товары по маршруту Румыния-Молдова таким образом, что погрузка осуществляется на территории Румынии, а разгрузка – на территории Молдовы?

В соответствии с положениями ч. (3) ст. 24 НК, вычет расходов, связанных с командированием работников, разрешается в пределах, установленных Правительством, за исключением расходов, которые регулируются данной статьей.
Detalii
15
09 2011
2605

Может ли считаться акт выполненных работ документом, подтверждающим экспорт услуг?

В соответствии сп. 23 Положения о возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденного ПП № 1024 от 01.11.2010, по поставкам услуг субъекты налогообложения должны представить, наряду с другими документами, подтверждение от получателя данных услуг (при необходимости представляется официальный перевод, заверенный нотариусом).

В соответствии со ст. 20 ч. (4) Закона о бухгалтерском учете № 113 от 27.04.2007, для операций по экспорту-импорту активов и услуг в качестве первичных документов могут использоваться документы, применяемые в международной практике или предусмотренные договором.
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что акт выполненных работ является актом, утвержденным обеими сторонами, который подтверждает поставку услуг поставщиком и получение услуг второй стороной, данный акт является достаточным для подтверждения поставленной на экспорт услуги.
15
09 2011
2558

Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ al serviciului exportat?

Potrivit prevederilor pct. 23 din Regulamentul privind restituirea T.V.A., aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1024 din 01.11.2010, pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună şi confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar).
Detalii