Catalogul tematic
Тематический каталог

Export de serviciiArticolul 93. Noţiuni generale
11) Export de servicii – prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997www.lex.md

22
08 2017
406

Referitor la impozitarea transportului internațional

Dacă o companie de turism rezident al Republicii Moldova beneficiază de anumite servicii de transport prestate de către o companie de transport din România, pentru transportul unor turiști în Grecia, serviciul dat urmează a fi supus impozitării cu calcularea TVA la import de servicii?

Potrivit art. 93 pct. 9) din CF, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii
31
07 2017
273

Facilitarea și securizarea comerțului între statele GUAM

Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova vor efectua un schimb de specimene ale documentelor vamale și mijloacelor de identificare vamală, precum și un schimb de informații privind modul de aplicare a acestora.

Guvernul, în ședința din 26 iulie curent, a susținut aprobarea unui protocol ce prevede eficientizarea interacțiunii și coordonării activității administrațiilor vamale din statele-membre ale GUAM, în vederea facilitării și securizării comerțului internațional.
Detalii
05
07 2017
285

Таможня дает добро

Таможенное оформление молдавской плодоовощной продукции можно будет проводить на любом таможенном посту России. Федеральная таможенная служба России направила таможенным органам Молдовы информационную ноту, в которой сообщила об отмене введенных ранее российской стороной ограничений, касающихся таможенного оформления плодоовощной продукции из Молдовы.

Теперь молдавские экспортеры могут подавать заявку на таможенное оформление на любом российском таможенном посту, уполномоченном проводить растаможивание товаров.
Detalii
08
09 2015
952

Каким образом следует выплачивать суточные в случае, когда откомандированный работник перевозит товары по маршруту Румыния-Молдова таким образом, что погрузка осуществляется на территории Румынии, а разгрузка – на территории Молдовы?

В соответствии с положениями ч. (3) ст. 24 НК, вычет расходов, связанных с командированием работников, разрешается в пределах, установленных Правительством, за исключением расходов, которые регулируются данной статьей.
Detalii