Catalogul tematic
Тематический каталог

Contribuabilii Mari

Articolul 5. Noţiuni generale
contribuabilul identificat conform criteriilor de selectare a marilor contribuabili, elaborate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi inclus în Lista agenţilor economici – mari contribuabili.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

17
08 2017
439

Некоторые аспекты совершенствования подоходного налога с предпринимательской деятельности

В соответствии с планом по совершенствованию налогового законодательства, в 2018 году предстоит разработка самостоятельного раздела по налогообложению лиц, осуществляющих предпринимательскую и приравненную к ней деятельность. В результате неоднократного пересмотра и совершенствования налогового законодательства во многих странах мира хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, облагаются корпоративным налогом или налогом на прибыль, и отдельно предусмотрены положения по налогообложению физических лиц.
Detalii
17
07 2017
570

Изменен Приказ №13 ГНС

В пятницу, 14 июля, опубликованы изменения в Положение о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного Государственной налоговой инспекцией Приказом № 13 от 04.04.2017. Из списка бланков строгой отчетности, которые могли быть затребованы лицами, осуществляющими независимую деятельность и ратентообладатели, исключены фактуры и приложения к ним.
Detalii
12
07 2017
107

Privind scutirea rezidenților zonelor economice libere de plata impozitului pe venit pentru investițiile efectuate în mijloace fixe

Agentul economic „Z” este rezident al zonei economice libere „Ungheni-Business”. În anul 2014 acesta a investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA care a fost atins în trimestrul IV al anului 2014, fapt pentru care a fost scutit pentru o perioadă de 3 ani (2014–2016) de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor produse în zona economică liberă. Totodată, în anul 2017, agentul economic „Z” a mai investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA. În contextul celor menționate, poate agentul economic să mai beneficieze repetat de scutirea respectivă?
Detalii
21
06 2017
237

Producătorii autohtoni solicită taxe mai mari pentru poluarea mediului în schimbul unei uzine de prelucrare a deşeurilor

Mari producători autohtoni, dar şi reţelele comerciale se arată împotriva introducerii modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului.

Motivul invocat reprezintă daunele care urmează a fi aduse bugetului de stat, în timp ce nu există o infrastructură ce ar putea soluţiona una dintre cele mai mari probleme ecologice din ţară. Această opinie a fost expusă în cadrul unei conferinţe de presă, susţinute de Asociaţia producătorilor de conserve „Speranţa Con”, de companiile autohtone „Gelibert”, „ Orhei-Vit”, „Rusnac-Mold Aqua”, „ JLC”, dar şi reţeaua de magazine „Fourchette”.
Detalii
10
07 2014
1369

Cu privire la activitatea contribuabililor mari

Taxa pe valoarea adăugată

În anul 2013, contribuabilii mari au achitat T.V.A. pentru livrări de mărfuri şi servicii în valoare de 2 127,98 mil. lei, ceea ce e cu 243,09 mil. lei sau cu 12,90% mai mult decît în anul 2012 (Figura 12).

Sumele T.V.A., achitate de contribuabilii mari în perioada 2009-2013, este în continuă creştere, cu excepţia anului 2011, în care suma T.V.A. achitată s-a diminuat cu 111,8 mil. lei sau cu 6,36%.
Detalii
28
05 2014
1673

Cu privire la activitatea contribuabililor mari

Noţiuni generale despre contribuabilii mari în Republica Moldova

Contribuabili mari reprezintă contribuabilii care sunt identificaţi conform unor criterii, elaborate de către Inspectoratul Fiscal principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare – IFPS).
Detalii
13
07 2011
3026

Tatiana Vieru: "Unele aspecte privind criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare"

Direcţia marilor contribuabili (în continuare DMC) a fost înfiinţată la recomandările Fondului Monetar Internaţional în anul 1998. De la înfiinţarea sa DMC are ca obiectiv o abordare modernă a problemei interacţiunii dintre organul fiscal şi contribuabilii mari. Strategia de modernizare se bazează pe cele mai bune practici internaţionale. Nouaabordare constă în echilibrarea funcţiilor de servicii şi de control, căutarea punctului optimal, în care prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale va asigura un nivel înalt de încasări la bugetul public naţional.

Pe toată perioada activităţii DMC, numărul contribuabililor administraţi a variat, în funcţie de mai mulţi factori, iar condiţiile şi criteriile, după care erau selectaţi contribuabilii mari, nu au fost bine determinate şi nu puteau fi regasite într-un oarecare act normativ.

Detalii