Catalogul tematic
Тематический каталог
Medicina de familie este specialitatea ce asigură asistenţa medicală primară şi continuă, care prin acţiuni terapeutice, profilactice, educaţionale şi de recuperare contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi colectivităţii.
21
02 2020
1149

MSMPS va fi informat despre încetarea raporturilor de muncă ale tânărului specialist

În cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Hotărârea cu privire la modificarea Metodologiei acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1345/2007.

După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, acest proiect este elaborat pentru a aduce în concordanță Metodologia cu Legea nr. 169/2019 cu privire la modificarea art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii, prin care a fost aprobată majorarea indemnizaţiei unice pentru medici şi farmacişti.
Detalii
20
01 2020
1864

Правила бухучета в индивидуальных кабинетах семейных врачей

Методические указания по бухгалтерскому учету в индивидуальных кабинетах семейных врачей (Методические указания) вступили в силу 17 января 2020 г. Документ разработан на основании Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 г. (Закон № 287/2017), Закона об охране здоровья №411/1995 (Закон №411/1995) и Налогового кодекса (НК).

Опубликованные Методические указания, как уточняется в документе, распространяются на семейных врачей – физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (физическое лицо) и применяющих кассовый метод.
Detalii
08
11 2019
1487

Новая форма декларации DASS19

Министерство финансов утвердило форму декларации о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (форма DASS19), а также положение о порядке ее заполнения. Соответствующий приказ Минфина (№146 от 4 ноября 2019 г.) опубликован в «Monitorul Oficial» и вступил в силу 8 ноября 2019 г.

В декларации DASS19 заполняются наименование налогоплательщика (лица, осуществляющего профессиональную деятельность в области здравоохранения), указывается фискальный код, присвоенный ему Агентством госуслуг, налоговый период, адрес, код местности.
Detalii
18
10 2019
981

2. (29.3.2.13) Cine sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe venit și ce cotă urmează să aplice medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă și medicii de familie care exercită activitate profesională în domeniul sănătăţii?

Conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății.

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.
Detalii
01
04 2019
1055

Libera practică a medicilor de familie. Actele pentru participare la concurs

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va acorda medicilor de familie suportul consultativ-metodic în vederea implementării prevederilor Ordinului nr.1261 din 2 noiembrie 2018, publicat în MO de vineri, 29 martie 2019.

Prin acest document au fot aprobate formularele pentru atribuirea practicii medicului de familie. Pachetul de acte include modelele de Cerere de atribuire a practicii, o declarație pe propria răspundere și al Certificatului de titular al practicii medicului de familie, toate fiind anexe la ordinul respectiv.
Detalii
21
03 2019
1286

DASS 19, propus spre consultare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea formularului Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății.

Astfel, în scopul executării prevederilor cap.101 din Codul fiscal, se propune aprobarea Formularului DASS 19, precum și a Regulamentului privind modul de completare a formularului declarației.
Detalii
13
03 2019
1400

Semnătura electronică va fi oferită medicilor cu titlu gratuit

Semnătura electronică calificată avansată, prin care va fi realizat accesul la Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală primară” (SIA AMP) pentru circa 10 mii de medici, va fi eliberată gratuit.

În ședința Guvernului din 7 martie curent a fost aprobat proiectul hotărârii privind modul de autentificare în SIA AMP. Astfel, accesul la sistem se realizează prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) cu ajutorul cheilor private și publice și al dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice avansate calificate.
Detalii
29
01 2019
1398

Aspecte ale asigurării sociale a persoanele care exercită independent profesiunea de medic

Prin Legea nr. 191 din 27 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări şi în Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art. 4 a fost completat cu o nouă categorie de plătitori de contribuţii la BASS, acestea fiind persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.
Detalii