Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

30
05 2013
1236

Programul de conformare a contribuabililor: Micro business

Probabilitatea neconformării fiscale acestei categorii de contribuabili este destul de mare, dar deoarece suma cu care aceste entităţi contribuie la buget este relativ mică, atunci şi decalajul fiscal posibil este mai mic, comparativ cu decalajul posibil al contribuabililor mari şi mijlocii. Excepţie fac cazurile de înregistrare a micro-întreprinderilor cu scopul iniţial de includere în scheme de evaziune fiscală.


Detalii
30
05 2013
1242

Programul de conformare a contribuabililor: Contribuabilii Mijlocii

Conform analizelor exercitate în baza datelor disponibile pentru anul 2011, au fost specificaţi circa 5700 contribuabili mijlocii cu cifra de afaceri cuprinsă între 25 şi 50 mil. lei. SFS monitorizează permanent activitatea de afaceri a acestui segment de piaţă, deoarece, conform analizelor efectuate, această categorie de contribuabili întruneşte cele mai multe criterii de risc, dar şi contribuţiile la buget sînt mai mari comparativ cu contribuţiile contribuabililor din categoriile mici şi micro.


Detalii
30
05 2013
1092

Programul de conformare a contribuabililor: Contribuabilii Mari

În această categorie de contribuabili-cheie au fost selectaţi tоţi contribuabilii, deserviţi de Direcţia marilor contribuabili – DMC- (ce în anul 2012 constituie 415 contribuabili şi, preventiv, 48,6% din veniturile BNP)), precum şi alţi contribuabili mari, cifra de afaceri anuală a cărora depăşeşte 50 milioane lei, deoarece toţi aceşti contribuabili necesită o abordare pe principii comune.


Criteriile de selectare:


Detalii
30
05 2013
1352

Programul de conformare a contribuabililor: Aplicarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare

Ajustarea abordării pentru 2012


La elaborarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare pentru anul 2012 au fost ajustaţi şi actualizaţi unii factori de risc, comparativ cu anul 2011, însă numărul total (20) a rămas neschimbat, de asemenea ca şi gruparea lor în riscuri generale, specifice şi riscuri privind conformarea T.V.A. (Tabelul 3). Concomitent toţi factorii de risc au fost cuantificaţi.


Detalii
30
05 2013
1165

Programul de conformare a contribuabililor: Modalități de abordare

La fel ca şi Programul din anul 2011, Programul actual are ca prioritate încurajarea respectării de către contribuabili a legislaţiei privind impozitele, taxele şi alte plăţi, şi descurajarea indisciplinei fiscale prin concentrarea la maxim a resurselor interne disponibile.


Ţinînd cont de tendinţele de dezvoltare ale mediului, nivelul actual de educare a contribuabililor, aptitudinile SFS, continuă aplicarea celor 3 abordări de conformare, selectate în anul 2011, ce stabilesc în continuare necesităţile actuale.


Detalii
30
05 2013
1245

Programul de conformare a contribuabililor: Rezultatele anului 2011

Evaluarea rezultatului implementării Programului anului 2011


Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2011 a fost elaborat în baza Modelului de gestionare a riscurilor. Deoarece a fost prima încercare de acest gen, Modelul a fost elaborat folosind abordarea relativ simplistă „de sus în jos”, ce prevede calcularea punctajului riscurilor pentru genul de activitate, şi mai apoi extins pentru categorii de contribuabili, de la cei mari la micro-business, şi, în final, pentru contribuabili.


Detalii
30
05 2013
1372

Programul de conformare a contribuabililor: Introducere

Contribuabilii, cetăţenii, mass — media sunt în aşteptarea îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, diminuarea eventualelor costuri – aşteptări, ce trebuie să fie realizate în scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a reduce presiunea asupra contribuabililor oneşti.


Detalii
30
05 2013
1243

De ce Programul de conformare este important

Programul de conformare descrie metodele de încurajare a nivelului înalt de conformare voluntară cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova şi metodele de abordare a neconformării fiscale, determinate în baza riscurilorPublicarea documentelor de bază în care sînt expuse priorităţile Serviciului Fiscal de Stat


  1. Planul de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2012 este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010
  2. Din anul 2011 se editează revista „Monitorul Fiscal FISC.md”, unde este expusă poziţia oficială a SFS în diferite probleme de fiscalitate
  3. S-a editat Carta Contribuabilului, unde sînt expuse drepturile şi obligaţiunile contribuabililor la onorarea obligaţiilor fiscale

Detalii
30
05 2013
2137

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012

Programul de conformare din acest an a fost elaborat pentru susţinerea conformării voluntare şi identificarea/descurajarea contribuabililor care au decis sa nu se conformeze, iar rezultatele vor conduce la reducerea decalajului fiscal

Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, inclusiv prin acces uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală.


Detalii