Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 33. Scutiri personale
(1) Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10620 lei pe an.
(2) Suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 15840 lei pe an pentru orice persoană care:
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

L E G E nr. 1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal
04
02 2019
1301

Положение об определении налоговых обязательств по подоходному налогу претерпело изменения

Физическое лицо-резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение на соответствующий налоговый период в размере, предусмотренном в ч. (1) или (2) ст. 34 Налогового кодекса, при условии, что супруг (супруга) не пользуется личным освобождением. В Постановление Правительства №693 от 11 июля 2018 г. об определении налоговых обязательств по подоходному налогу внесены изменения.

Так, в приложение №2 к указанному Постановлению (Положение об исчислении налоговых обязательств по подоходному налогу физических лиц-резидентов граждан Республики Молдова) в п.22 изменена статья НК, в соответствии с которой предоставляются дополнительные освобождения на супругов – со ст.33 на ст. 34.
Detalii
29
01 2019
776

Avizul de însoțire a mărfii, tot mai aproape

La însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia și la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora va fi utilizat un formular nou – avizul de însoțire a mărfii.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Autorii își propun drept scop îmbunătățirea mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri. Conform proiectului, un formular similar este utilizat în țările europene.
Detalii