Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 33. Scutiri personale
(1) Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10620 lei pe an.
(2) Suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 15840 lei pe an pentru orice persoană care:
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

L E G E nr. 1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal
18
12 2020
24363

Dreptul la scutirea personală în anul 2021

Cuantumul scutirii persoanelor fizice (rezidente) se va majora cu 5%,  de la 24 mii la 25,2 mii lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute – cu 50% și va crește de la 3 mii la 4,5 mii lei. Prevederile sunt incluse în proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, care a fost aprobată în lectura a doua în cadrul ședinței plenare a Legislativului din 16 decembrie curent.
 
Tot cu 5% se majorează suma scutirii suplimentare (de la 18 mii la 18,9 mii lei) pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată1 la art.33 alin.(2), cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Detalii
31
01 2020
2287

Utilizarea scutirii personale începând cu 1 ianuarie 2020

Prin Legea nr.122 din 16 august 2019, pusă în aplicare din 1 ianuarie 2020, au fost aduse modificări la art.33 din Codul Fiscal (CF), conform cărora dreptul la scutirea personală o au contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din CF.

Concomitent, pct.211 anexa nr.2 din HG nr.693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit precizează că prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicare a scutirilor specificate în art. 34 și 35 din CF, în condițiile stabilite de acestea.
Detalii
30
01 2020
1115

Scutirea personală a angajatului rezidentului parcului IT, angajat în a II perioadă fiscală a anului 2018

Studiu de caz. Persoana fizică a fost citată la SFS și i-a fost explicat că, în anul 2018, a utilizat incorect scutirea personală, deoarece acesta a obținut venituri salariale de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei. Persoana fizică nu a fost de acord, motivând că, s-a angajat în luna octombrie și avea dreptul să utilizeze scutirea personală pentru prima etapă al anului 2018. Cine are dreptate în speța examinată?
Detalii
08
04 2019
2891

Utilizarea scutirii personale în cadrul contractelor de prestări servicii

Persoana fizica X în luna martie prestează servicii de consultanță unei întreprinderi Y în baza contractului de prestări servicii. Are dreptul persoana fizică, la determinarea impozitului pe venit aferent veniturilor obținute din prestarea serviciilor, să beneficieze de scutirea personală?

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) este în drept să beneficieze de scutirile prevăzute la art.33-35 din Codul fiscal (CF).

Conform art.88 alin.(1) din CF, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
Detalii
04
02 2019
3344

Положение об определении налоговых обязательств по подоходному налогу претерпело изменения

Физическое лицо-резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение на соответствующий налоговый период в размере, предусмотренном в ч. (1) или (2) ст. 34 Налогового кодекса, при условии, что супруг (супруга) не пользуется личным освобождением. В Постановление Правительства №693 от 11 июля 2018 г. об определении налоговых обязательств по подоходному налогу внесены изменения.

Так, в приложение №2 к указанному Постановлению (Положение об исчислении налоговых обязательств по подоходному налогу физических лиц-резидентов граждан Республики Молдова) в п.22 изменена статья НК, в соответствии с которой предоставляются дополнительные освобождения на супругов – со ст.33 на ст. 34.
Detalii
29
01 2019
2655

Avizul de însoțire a mărfii, tot mai aproape

La însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia și la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora va fi utilizat un formular nou – avizul de însoțire a mărfii.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Autorii își propun drept scop îmbunătățirea mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri. Conform proiectului, un formular similar este utilizat în țările europene.
Detalii